Wygrana batalia o kolej na lotnisko w Pyrzowicach

Jest sukces! Dziękuję wszystkim za pomoc. Niestety fakty są takie, że obecnie wszyscy się przyklejają do wygranej batalii, którą poprowadziłam ze stroną społeczną. Szkoda że samorządowcy na początku mi przeszkadzali, bo było by szybciej zadanie zrealizowane.

140 km/h na lotnisko Katowice. Koleją

Linia kolejowa nr 182 Tarnowskie Góry - Zawiercie ma zostać oddana do użytku po przebudowie w 2021 roku. Inwestycja przewiduje elektryfikację linii 182 na odcinku 40 km oraz dostosowanie jej do prędkości 140 km/h dla pociągów pasażerskich i 80 km/h dla pociągów towarowych.
Firma BBF z Poznania wkrótce ma zakończyć realizację studium wykonalności rewitalizacji i odbudowy częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry – Zawiercie. Jak poinformował podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Bittel, inwestycja ma zostać zgłoszona w konkursie na dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) w zakresie kolei aglomeracyjnej. – Obecnie środki przewidziane do alokowania na poszczególne projekty aglomeracyjne zostały zabezpieczone w KPK o wartości 1,09 mld zł – zapewnił wiceminister.

czytaj cały artykuł

30. rocznica śmierci księdza Franciszka Blachnickiego

W Tarnowskich Górach w moim kościele Parafialnym p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła odbyły się uroczystości związane z 30 rocznicą śmierci ks. Franciszka Blachnickiego. Dla mnie wielkie święto, ponieważ ruch OAZA, na którym wyrosłam odegrał w późniejszych lata mojego życia bardzo ważną rolę. Jestem wdzięczna wszystkim, których spotkałam po drodze przy tak istotnej formacji duchowej. Dla mnie to są miłe wspomnienia i życiowy filar. Nadal jestem wierna ideałom, na których wyrosłam. Oazowiczem się jest na zawsze.

Poniżej zamieszczam pamiątkowe zdjęcie z letnich rekolekcji. Zawsze lubiłam przeżycia duchowe i rozrywkowe, które chętnie prowadziłam. To takie miłe wspomnienie z lat młodości z mojego albumu rodzinnego.
Obecnie w SEJMIE pracuję w Zespole OAZA, który był wnioskodawcą uchwały upamiętniającej ks. Franciszka. Jestem z tego dumna.

Nareszcie będzie kolej do lotniska

Prawda, argumenty i konsekwencja zwyciężyły. Dziękuję Ministerstwu Infrastruktury, kolegom Posłom z Komisji Infrastruktury za wybranie ostateczne połączenia z Katowic do lotniska w Pyrzowicach starym szlakiem kolejowym, linią 131 i 182 przez Tarnowskie Góry. Nigdy się nie poddaję jak wiem, że mam rację. Wsparcie ekspertów i mieszkańców naszego regionu było dla mnie siłą napędową. W zarządzaniu Polską nastąpiła wreszcie normalność i troska o rozwój. To jest piękne.
Cieszę się, że moja ciężka praca, polegająca na przekonywaniu nieprzejednanych, na koordynacji działań wielu ludzi, organizacji społecznych, zawodowych, samorządowców i polityków, przyczyniła się do tego, aby to połączenie zostało skierowane „na właściwe tory”. Z tego miejsca chcę podziękować wszystkim, którzy dołożyli chociaż drobną cząstkę do tego wspólnego sukcesu.

Reforma oświaty - fakty, z pominięciem mitów

Zaproszenie na obchody Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Zapraszam Państwa na obchody Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Ministerstwo Energii aktywne w walce ze smogiem

Polecam artykuł z Portalu Górniczego nettg.pl

Tobiszowski: Ministerstwo Energii aktywne w walce ze smogiem

Wsparcie projektów dotyczących przyłączania gospodarstw domowych do sieci ciepłowniczej jest szczególnie w aglomeracjach jednym z bardzo istotnych i skutecznych elementów walki ze smogiem – ocenił w poniedziałek (6 lutego) w Katowicach wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski, który uczestniczył w prezentacji średniookresowego raportu Międzynarodowej Agencji Energii o sytuacji na rynku węgla.

- W tym roku kontynuujemy prace nad umożliwieniem szerszego finansowania tych działań z programów operacyjnych. Problem ze smogiem wynika też z ubóstwa społecznego i wynikającego z tej sytuacji faktu, że w piecach węglowych pali się czym popadnie. Gdyby spalane były paliwa spełniające normy środowiskowe, zjawisko smogu nie występowało by w takiej wielkości – mówił wiceminister.

Grzegorz Tobiszowski poinformował także, że poza terenami miejskimi, tam gdzie nie ma możliwości podłączenia do sieci ciepłowniczej, rozpoczęto realizację programu polegającego na dofinansowaniu korzystania z chłodni i ciepłowni na energię elektryczną.

CAŁY ARTYKUŁ

Pytania w sprawie reformy oświatowej

Jeden z dziennikarzy zadał mi poniższe pytanie i odpowiedziałam, żeby rozwiać wątpliwości związane z reformą oświaty. Polecam do analizy. Niestety tekst się nie ukazał, a szkoda. Mam nadzieję, że jeszcze znajdzie się w gazecie. Liczę na to, bo bardzo cenię sobie współpracę z mediami.
Czy przewidywane jest zwiększenie subwencji oświatowej dla gmin w związku z reformą? Gminy narażone będą na koszty reorganizacji szkolnictwa, w związku z koniecznością np. zakupu wyposażenia do klas itp.

Przy projektowaniu zmian przewidziano zwiększone wydatki samorządów związanych z reformą. W tym roku samorządy będą miały większe wydatki w związku z wprowadzeniem VII klasy szkoły podstawowej – te wydatki zostały oszacowane na 66 mln zł. I taka kwota jest zapewniona w subwencji. Na wyposażenie pracowni czy na modernizację budynków przewidziano ok. 300 mln zł. Ministerstwo przewidziało także coroczne pieniądze dla samorządów - na te określone zadania przewidziana jest rezerwa 0,4 proc. subwencji oświatowej - rocznie kwota tej rezerwy wyniesie ok. 160 mln zł.
Subwencją oświatową zostaną objęte dzieci sześcioletnie w przedszkolach – wyniesie ona 4 300 zł średnio rocznie na dziecko. Samorządy dostaną dodatkowo na ten cel ok. 1 mld 400 mln zł.

W związku ze zmianami w kształceniu zawodowym i prowadzeniu oddziałów przygotowawczych samorządy również poniosą wydatki - są one spodziewane na poziomie ok. 15 mln zł - pieniądze zostały zabezpieczone w subwencji. W związku z tym, że mniej maluchów poszło do szkoły i mniej jest szkół dla dorosłych subwencja dla samorządów powinna być pomniejszona o kwotę ok. 1 mld 700 mln zł - tak się jednak nie stanie.

W budżecie na 2017 subwencja oświatowa wzrosła o 413 mln zł - pieniądze te pokryją waloryzację wynagrodzeń nauczycieli.
Rząd Prawa i Sprawiedliwości przewidział wszystkie potrzeby związane z reformą oświatową i innymi reformami. Nie ma potrzeby do niepokojów.
W terenie za przeprowadzenie reformy oświaty odpowiedzialny jest samorząd na czele z Prezydentami, Burmistrzami, Wójtami Miast oraz Radami. Urzędy otrzymają narzędzia finansowe od rządu w postaci subwencji, jak również fachową pomoc na poziomie kuratoriów. Jeżeli gospodarze miast będą potrzebowali dodatkowego wsparcia, bo nie są w stanie przeprowadzić właściwie reformy, tak aby dziecko uczęszczało do jednej szkoły od klasy pierwszej do ósmej i czuło się w niej bezpiecznie, to również Posłowie z ramienia Prawa i Sprawiedliwości w swoich biurach będą pomagać zrozumieć samorządowcom zasady reformy. Rejonizacja (bliska odległość od szkoły)ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa w dotarciu do szkoły.

Obecna reforma oświatowa ma za zadanie zapewnienie właściwej ścieżki edukacyjnej dzieciom i młodzieży, o którą zabiegali rodzice i nauczyciele.
strona :  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 |  37 |  38 |  39 |  40 |  41 |  42 |  43 |  44 |  45 |  46 |  47 |  48 |  49 |  50 |  51 |  52 |  53 |  54 |  55 |  56 |  57 |  58 |  59 |  60 |  61 |  62 |  63 |  64 |  65 |  66 |  67 |  68 |  69 |  70 |  71 |  72 |  73 |  74 |  75 |  76 |  77 |  78 |  79 |  80 |  81 |  82 |  83 |  84 |  85 |  86 |  87 |  88 |  89 |  90 |  91 |  92 |  93 |  94 |  95 |  96 |  97 |  98 |  99 |  100 |  101 |  102 |  103 |  104 |  105 |  106 |  107 |  108 |  109 |  110 |  111 |  112 |  113 |  114 |  115 |  116 |  117 |  118 |  119 |  120 |  121 |  122 |  123 |  124 |  125 |  126 |  127 |  128 |  129 |  130 |  131 |  132 |  133 |  134 |  135 |  136 |  137 |  138 |  139 |  140 |  141 |  142 |  143 |  144 |  145 |  146 |  147 |  148 |  149 |  150 |  151 |  152 |  153 |  154 |  155 |  156 |  157 |  158 |  159 |  160 |  161 |  162 |  163 |  164 |  165 |  166 |  167 |  168 |  169 |  170 |  171 |  172 |  173 |  174 |  175 |  176 |  177 |  178 |  179 |  180 |  181 |  182 |  183 |  184 |  185 |  186 |