Notatka ze spotkania w sprawie połączenia kolejowego do Pyrzowic

"Awantura o Basię" czyli Sesja Rady Miejskiej w TG

Dzisiaj rano - sesja Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach, na którą po raz kolejny nie otrzymałam zaproszenia, mimo tego, że jestem rdzenną tarnogórzanką, ale że jestem żywotnie zainteresowana losami miasta udałam się na obrady. Natomiast zapraszano osoby z innych miast, nie wiem z jakiego klucza i po co. Nie zauważyłam, żeby ich samorządowa działalność przyniosła jakiekolwiek pożytki. Zastanawiam się nad tym i myślę, że chyba komuś przeszkadzam. Co ciekawe to bardzo są preferowane osoby z RAŚ, czyżby przymiarki do nowej koalicji? A może to wycieczka na przyszłe listy wyborcze tejże organizacji? Skąd te nagłe sympatie? W końcu gdzieś się trzeba zawiesić.
Eliminowanie w dyskusji ekspertów i osób zaangażowanych od początku w sprawy regionu to działanie zaściankowe, typowe dla ludzi małego formatu.

Dwa tematy na sesji miejskiej szczególnie mnie zainteresowały:

1. DOBRA MARKA TG
2. kolejna uchwała dotycząca przebiegu koleji z Katowic do Lotniska Pyrzowice.

Niebywałe, wręcz skandaliczne zachowanie Pana Przewodniczącego Rady w stosunku do mnie, niedopuszczenie do głosu w/w tematach, wywołało u większości radnych miejskich oburzenie. Miło mi było słuchać rycerskich wypowiedzi radnych, dla których kindersztuba to normalność. Cieszę,się że są jeszcze dżentelmeni w naszym mieście.
Nie wiem jak może Pan Burmistrz tolerować taką arogancję i bezczelność najbliższego współpracownika, nie tylko ukierowaną pod moim adresem ale do wszystkich, którzy reprezentują wyższy poziom dyskusji, żeby nie powiedzieć intelektualny oraz merytoryczny. Mam nadzieję, że w niedługim czasie zostaną pewne zachowania wyhamowane i zaczną obowiązywac dobre praktyki przyjęte w innych radach, czego oczekuja od nas mieszkańcy.

Ucieszyłam się, że dwie uchwały, które są dla mnie bardzo istotne do nastepnych działań w wojewodztwie zastały przyjęte przez aklamację. Dziękuje wszystkim radnym za taką otwartość i wspieranie działań dla dobra wspólnego miasta.

Stanowisko Burmistrza w sprawie kolei do Pyrzowic

Ucieszyła mnie informacja, którą znalazłam w internecie na temat stanowiska Burmistrza Miasta TG dotyczącego przebiegu Kolei z Katowic do Pyrzowic przez Tarnowskie Góry. Szkoda, że miasto dopiero na obecnym końcowym etapie się włączyło w te działania. Lepiej późno niż wcale! Nie pamiętam od momentu procedowania, żeby nasz Burmistrz, czy przedstawiciel uczestniczyli w rozprawie administracyjnej, w spotkaniach w Ministerstwie Ochrony Środowiska czy Transportu. Żeby umówił się chociaż ze mną w/w temacie w celu połączenia sił w batalii. Ciekawy jest fakt, że w zeszłym roku na moje stanowisko została podjęta uchwała intencyjna miasta TG jak i powiatu oraz innych samorządów naszego powiatu, Powiatu Będzińskiego oraz Zagłębia.

Dobrze, że nasi lokalni samorządowcy korzystają z dobrych praktyk wypracowanych w całym województwie dzięki mojemu zaangażowaniu oraz organizacji pozarządowych ponad podziałami politycznymi. Jak zwykle powiedzenie ”sukces ma wielu ojców, a porażka jest samotna” bardzo pasuje do naszej Rady Miejskiej oraz Burmistrza. Ja natomiast w tym temacie nie powiedziałam ostatniego słowa. Jeszcze pokażę politykom „jak się tańczy cha-chę” dla rozwoju regionu. Wspólnie z wielkimi autorytetami walczymy ponad 2 lata o normalność i przestrzeganie prawa w temacie połączenia Katowic z Portem Lotniczym starym szlakiem kolejowym przez Tarnowskie Góry. Wydaje mi się, że wszyscy radni miejscy jutro przyjmą uchwałę odnośnie połączenia z lotniskiem.

Też trzeba wiedzieć, że jednostkowe działanie samorządu nigdy nie odnosi sukcesu. Chyba nasi włodarze to wiedzieli zawiązując koalicję w postaci Deklaracji Tarnogórskiej, która mam nadzieję cos wniesie oprócz medialnej informacji? Ciężko przyznać, że Radna Sejmiku- kobieta oraz obywatelskie społeczeństwo są autorami działania na rzecz rozwoju całego Śląska. Autoryzacja przedsięwzięć jest niezbędna, także szanowni doświadczeni politycy oddajcie „Bogu to co boże, a Cesarzowi to co cesarskie”. Nie rozumiem czasami tego napompowania politycznego, które tak defakto zraża wszystkich dookoła. Naprawdę nie ma czasu na zabawę w polityczne gierki, tylko trzeba wziąć „byka za rogi” i działać PANOWIE RAZEM, bez względu na wszelkie animozje polityczne. To będzie dobre dla wszystkich. Tylko nie wiem czy wasza duma polityczna na to zezwoli i jesteście gotowi? Liczę na waszą mądrość w działaniu. Czas pokaże.

Ja natomiast zawsze zapraszam wszystkich do współpracy dla rozwoju naszego wspólnego regionu. Oczekuję na propozycję wspierania się nawzajem. Życzę roztropności oraz milszych niż w powiecie jutrzejszych obrad Rady Miejskej.

Dzisiejsza Rada Powiatu i jutrzejsza Rada Miejska w TG

Moje zajęcia uniemożliwiły mi uczestnictwo w Radzie Powiatu. Pogodziłam się z tym, że mój rodzimy samorząd –Przewodniczący Rady Powiatu Tarnogórskiego i Przewodniczący Rady Miejskiej nie wysyłają do mnie zaproszeń oraz programu sesji jako Radnej Sejmiku. Chyba będę musiała wystąpić pisemnie z prośbą o takie działanie, które wg mnie jest oczywiste. Może Panowie nie rozumieją jednej rzeczy, że ponad nimi jest Sejmik Wojewódzki, który im pomaga w organizowaniu wszystkich działań w aspekcie formalno-prawnym oraz w finansowaniu przedsięwzięć regionalnych np. dla subregionu, ostatnio tak mocno lansowane na stronach miasta.

Ciekawa jestem czy posłom też nie wysyłają zaproszeń na sesje oraz inne uroczystości? Może jest jakiś klucz w tych przedsięwzięciach. Uważam, że to są takie bardzo płytkie i prymitywne standardy naszych lokalnych polityków. Wydaje mi się, że panowie nie mogą się zgodzić na obecność kobiety jako partnera w polityce. Jest to dla nich problem. To postępowanie jest trudne do zrozumieniaJ. Obecnie oczywistym jest kierunek, który nadała wszystkim aktywnym kobietom moja idolka Margaret Thatcher.
Z relacji radnego Rady Powiatu Tarnogórskiego dowiedziałam się, że jak zwykle Rada osiągała niesamowitą temperaturę oraz ostrość wymiany zdań. Oczywiście radni nie oszczędzili w wypowiedziach złośliwości pod adresem obecnego Zarządu. Nie mogę się zgodzić z takim chamstwem i bezczelnością, które doprowadzają do destabilizacji działania powiatu. Nie mogę zrozumieć radnych powiatowych, którzy we wszystkich zachowaniach nie mają na uwadze dobra pracowników likwidowanych spółek i nie starają się rozwiązać tego problemu. Dopiero osoby z zewnątrz muszą racjonalnie zająć się sprawą. Mając na względzie dobro ludzi zaangażuję się w pomoc i rozwiązanie patowej sytuacji. Nikt nie może stać z boku i krytykować, nie widząc aspektu społecznego. Przecież uchwałami i nieroztropnością można zniszczyć wytyczony kierunek rozwoju.

Zebranie w sołeckie w Nakle Śl. 25.02.2013r.

Wczoraj jeszcze późnym wieczorem udałam się do Nakła Śląskiego, aby przekazać informacjemieszkańcom na temat podejmowanych tematów w Województwie Śląskim. M.in. temat dofinansowania z zakresu Ochrony Środowiska małych przestrzeni –sołectw połączonych w działaniach w poprawie środowiska naturalnego, gdzie mieszkańcy mogą na moje wsparcie liczyć. Omówiłam też w telegraficznym skrócie temat ustawy śmieciowej. Jeżeli będzie potrzeba to jestem do dyspozycji mieszkańców, na następne w celu zminimalizowania kasztów z powodu nowo przygotowanej ustawie śmieciowej. Niestety nie mogłam być do końca, ponieważ po całym dniu ciężkiej pracy jeszcze musiałam udać się na spotkanie z młodymi osobami odnośnie otworzenia działalności gospodarczej.

Przyjechałam do domu późnym wieczorem i padłam ze zmęczenia, wiedząc że następnego dnia czekają mnie wyzwania i umówione spotkania.

WYSZKUBKI, CZYLI JAK DOWNI NA ŚLONSKU SIE ŻYŁO

Po Sejmiku pędziłam na spotkanie z moimi ukochanymi słuchaczami Uniwersytetu III Wieku. Przyjechałam na styk. Spektakl przygotowany przez Erna - Henryka Borkowska- Szmatloch, Marika - Maria Witkowska, Jorguś - Jerzy Zieliński, Johan - Jan Różycki, Ewa - Aleksandra Różycka, Inga - Henryka Żurek, Elza - Elżbieta Tobór, Lejna - Helena Domańska, Oti - Otylia Stopik, Róźla - Rozalia Gnot, Hyjdla - Jadwiga Glanc, Majka - Maja Bilińska.
Spektakl przepiękny ukazujący wiele scen, które pamiętam ze swoich lat dziecięcych.

Jo wartko poleciałach do dom co by bajtlom i chopowi pedzieć co się wyrobiało - rychtowne dziołszki i karluse baniate, pośpiewoli, potańcowali, pogodali, no i nojsompierw pierze wyszkubali. Przeca nie mogłach się nadziwować z tego łozgardiosza.

Baby mioły pykne zopaski, a chopy łobucone westy no i galoty, a Johan pyknie groł na cyji. Oni jedli kołoc i kreple pijąc bonkawa.

Co się natancowali i pogodali to łod nich przeca było. Jorguś nie mioł nocynia do roboty ino łonacył, a Erna go przezywała i łokropnie mu przała.

Mieli my ubow po pochy.

Gratulacje dla wszystkich organizatorów i występujących.

XXXI Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego

Jak zwykle ważne tematy dotyczące Kolei Śląskich, których poprzedni Zarząd został oddany do prokuratury na wniosek Marszałka Województwa Śląskiego; prywatyzacja szpitali, ich bardzo zły stan finansowy; zmiany w budżecie na rok 2013 no i oczywiście rozmowa na temat bardzo złego prowadzenia remontu Stadionu Śląskiego, za którego działania jest odpowiedzialny m.in. przedstawiciel RAŚ w Zarządzie Województwa Śląskiego. Wszyscy są zgodni co do tego, że niewątpliwie w dużym stopniu w nadmierne wprowadzenie koszty przyczynił się klub radnych RAŚ, który w zeszłym roku już zakupione krzesełka biało-czerwone wymienił na żółto niebieskie. Wtedy nie przejmowano się decyzją, która spowodowała podwyższenie długu. To jest dla mnie oburzające jak się nie szanuje pieniędzy publicznych, ze względu na głupotę polityczną oraz bicie piany określonej marginalnej grupy.

Dziwnym jest obecnie- przyglądając się mediom, że dewiacje oraz mniejszości chcą narzucać europejski liberalizm, który jak widać jest wyniszczający na płaszczyźnie historycznej, społecznej oraz gospodarczej. Dobrym podjętym tematem podczas Sejmiku było wystąpienie -aczkolwiek dla mnie bardzo kontrowersyjne- osoby z Rybnika w temacie „Potencjału śląskich organizacji”. Trzykrotne stwierdzenie prelegenta, że „ organizacje są SEXY” oburzyło praktycznie wszystkich radnych wojewódzkich. Można sobie wyobrazić reakcję- wybuch śmiechuJ. No nie wiem czy to było zamierzone ośmieszyć temat, bo inaczej nie mogę to wyjaśnić i się zgodzić. Co sex ma do organizacji pozarządowych, to nie za bardzo wiem.

Kilku radnych zabrało głos w/w temacie. m.in. pogratulowałam dyskusji , aczkolwiek moje zdanie i odczucia innych występujących, że są niestety tylko preferowane organizacje w tzw. układzie, a inne muszą sobie radzić same. Dziwnym zbiegiem okoliczności było to, że przed wejściem na Sejmik otrzymałam gazetkę wydawaną przez organizację pozarządową STOWARZYSZENIE „NASZ PARK”, gzie po raz kolejny opisany jest problemy w zarządzaniu największym parkiem w europie. Może w ramach dobrych praktyk współpracy pomiędzy samorządem a stowarzyszeniem należało by się pochylić nad zgłaszanymi problemami. Przypuszczam, że temat organizacji pozarządowych jest potrzebny, ale nie przy okazji pijarowskiej politycznej propagandy. Do tematu trzeba usiąść i rozmawiać merytoryczne o możliwości wypełnienia luki pomiędzy społeczeństwem a samorządem. Niestety nie wszyscy samorządowcy to rozumieją.

Bardzo mi się podobała postawa Marszałka Województwa, który widząc niedopracowaną uchwałę odnośnie prywatyzacji mienia wojewódzkiego odłożył do następnego sejmiku, ponieważ dawała ona za dużą swobodę działania.

strona :  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 |  37 |  38 |  39 |  40 |  41 |  42 |  43 |  44 |  45 |  46 |  47 |  48 |  49 |  50 |  51 |  52 |  53 |  54 |  55 |  56 |  57 |  58 |  59 |  60 |  61 |  62 |  63 |  64 |  65 |  66 |  67 |  68 |  69 |  70 |  71 |  72 |  73 |  74 |  75 |  76 |  77 |  78 |  79 |  80 |  81 |  82 |  83 |  84 |  85 |  86 |  87 |  88 |  89 |  90 |  91 |  92 |  93 |  94 |  95 |  96 |  97 |  98 |  99 |  100 |  101 |  102 |  103 |  104 |  105 |  106 |  107 |  108 |  109 |  110 |  111 |  112 |  113 |  114 |  115 |  116 |  117 |  118 |  119 |  120 |  121 |  122 |  123 |  124 |  125 |  126 |  127 |  128 |  129 |  130 |  131 |  132 |  133 |  134 |  135 |  136 |  137 |  138 |  139 |  140 |  141 |  142 |  143 |  144 |  145 |  146 |  147 |  148 |  149 |  150 |  151 |  152 |  153 |  154 |  155 |  156 |  157 |  158 |  159 |  160 |  161 |  162 |  163 |  164 |  165 |  166 |  167 |  168 |  169 |  170 |  171 |  172 |  173 |  174 |  175 |  176 |  177 |  178 |  179 |  180 |  181 |  182 |  183 |  184 |  185 |