Wesołe Miasteczko - przekształcenie ściśle tajne i poufne

Śląskie Wesołe Miasteczko to najsłynniejszy lunapark w Polsce. Miejsce z olbrzymim, lecz niewykorzystanym potencjałem, które nadal odwiedza blisko 200 tys. gości rocznie. Prawo i Sprawiedliwość widzi potrzebę modernizacji Wesołego Miasteczka, która wymaga pozyskania znacznych środków finansowych. Wszelkie działania związane z pozyskaniem inwestora dla projektu modernizacji Wesołego Miasteczka muszą być jednak realizowane z najwyższą starannością i poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa.

Biorąc pod uwagę informacje przekazane przez Zarząd WPKiW S.A. radnym Sejmiku Województwa Śląskiego Prawo i Sprawiedliwość wyraża głębokie zaniepokojenie dotyczące trybu przeprowadzenia transakcji pozyskania inwestora dla realizacji inwestycji związanej z modernizacją Śląskiego Wesołego Miasteczka związane w szczególności z rezygnacją przez Zarząd WPKiW z prowadzenia w/w procedury w oparciu o przepisy ustawy o zamówieniach publicznych lub w oparciu o formułę partnerstwa publiczno – prywatnego.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Prezesa WPKiW S.A. Pana Arkadiusza Godlewskiego w trybie zamówień publicznych wybrana została jedynie firma doradcza, której zadaniem było przygotowanie i przeprowadzenie procesu wyboru inwestora dla projektu modernizacji Śląskiego Wesołego Miasteczka w Chorzowie. Sam natomiast proces wyboru prywatnego inwestora nie odbywał się już na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych, ale na podstawie wewnętrznych procedur wybranej firmy doradczej, co spowodowało, że informacja o poszukiwaniu prywatnego inwestora nie musiała i nie była upubliczniona w sposób określony w ustawie o zamówieniach publicznych (np. publikacja w biuletynie zamówień publicznych), ani nie musiała spełniać innych wymagań prawnych przewidzianych dla podobnych postępowań realizowanych podmioty publiczne.

W związku z powyższym w trosce o dobro naszego regionu, stawiamy publicznie następujące pytania:

1. Dlaczego Zarząd WPKiW S.A. W toku wyboru prywatnego inwestora dla projektu modernizacji Śląskiego Wesołego Miasteczka zrezygnował z przeprowadzenia postępowania w oparciu o zapisy ustawy Prawo zamówień publicznych lub innych przepisów określonych dla podmiotów publicznych realizujących tego typu transakcje?
2. Dlaczego informacja o poszukiwaniu inwestora nie została upubliczniona zgodnie z obowiązującymi przepisami zamówień publicznych
3. Dlaczego Zarząd WPKiW S.A. zrezygnował na rzecz firmy doradczej z samodzielnego poszukiwania inwestora dla Śląskiego Wesołego Miasteczka?

Przedstawione przez nas fakty oraz brak wiarygodnej odpowiedzi ze strony władz WPKiW oraz Zarządu Województwa budzi nasze głębokie zaniepokojenie oraz prowadzi nas do przekonania, że przedmiotowa transakcja może być prowadzona z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Biały Śląsk i co z tego mamy?

Wyczytałam na stronie miasta informację o rozszerzeniu grupy „Biały Śląsk” o Zbrosławice i Świerklaniec. Gratulujemy wszystkim gminom, które uczestniczą w projekcie.

http://www.tarnowskiegory.pl/articles,article,2804,Bialy_Slask_sie_rozrasta

Natomiast mnie zainteresowało zdanie, które przytaczam poniżej:

„ - To dobrze, że nasze grono się poszerza. Większa grupa to większe możliwości i większa siła przebicia – komentował burmistrz Czech wskazując, że Biały Śląsk pokazał siłę oddziaływania podczas ubiegłorocznego konsultowania przez sejmik województwa projektu strategii rozwoju systemu transportu. To wtedy po interwencji Białego Śląska wprowadzono do finalnej postaci dokumentu istotne z punktu widzenia jego sygnatariuszy zmiany - m.in. zapis o kolei aglomeracyjnej Katowice-Lubliniec, szybkiej kolei do Zawiercia, czy też o drogach ekspresowych S-46 i S-11 (o przebiegu łączącym Tarnowskie Góry z węzłami autostrad A-1 i A-4).”

Jaka była forma tej interwencji?
Kiedy miała miejsce?
Kto interweniował?
Linki do tychże dokumentów?

A tego w artykule już nie ma. A zatem jest to zwykła wrzutka polegająca na przypisywaniu sobie CUDZYCH (nieważne czyich) zasług. Typowa propaganda pijarowska sprawujących władzę. Poza tym należy się mieszkańcom informacja jaka jest struktura „Białego Śląska” i ile to kosztuje to samorządy? A może to kolejna organizacja do wyciągania finansów publicznych- naszych? Gdzie jest pełny tekst „Deklaracji Biały Śląsk” ? Co udało się sygnatariuszom tego porozumienia w ciągu ponad dwuletniego już istnienia osiągnąć?
Jakoś do tej pory nie zauważyłam konkretnych korzyści i efektów wynikających z zawiązania organizacji.

Ania daje radę!

Moja rewelacyjna córka Ania w akcji. Daje radę. Jest dzielna

http://wiadomosci.onet.pl/kraj/cwiczenia-pierwszej-grupy-wezwanych-rezerwistow/qtc6w5


zdjęcia: onet.pl

Dekarbonizacja- ARMAGEDON dla Śląska

Na Śląsku szykuje się ARMAGEDON. Najpierw podpisany pakiet klimatyczny uderzający w polski przemysł energetyczny , a obecnie dwójka szkodników dla Polski Donald Tusk i Ewa Kopacz przy milczeniu wielkiego Szu Bronisława Komorowskiego podpisali wyrok na polskie kopalnie i na cały Śląsk - DEKARBONIZACJA

WOJCIECH SZARAMA JADWIGĄ WISNIEWSKĄ

Poseł RP WOJCIECH SZARAMA zaprasza na spotkanie

z JADWIGĄ WISNIEWSKĄ Posłem do Parlamentu Europejskiego

„Polityka Energetyczna Unii Energetycznej - DEKARBONIZACJA

Czy potrafimy obronić polskie kopalnie?”

piątek godz. 16.00 Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Bytomiu ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 9

http://www.bytom.pl/rozlicz-sie-z-przyroda

Zaproszenie na konferencję 31 marca 2015

Śląskie najlepsze- "II Dziyń Ślonski"

Dzisiaj "II Dziyń Ślonski" w Szkole Podstawowej w Wojsce, był dla mnie bardzo miłym spotkaniem z naszą kulturą regionalną. Aż mi się w oku łezka zakręciła, jak dzieci pięknie przedstawiały nie tak odległe czasy z naszych rodzin śląskich.
NIEZWYKŁE ŚLĄSKIE WIDOWISKO opowiadające o tradycyjnym śląskim dniu, śląskiej modzie, zwyczajach i obrzędach. Uczniowie stanęli na wysokości zadania i spisali się na medal. Po spektaklu na gości czekał również poczęstunek, kiermasz świąteczny oraz wystawa strojów śląskich. Wszystkie datki, które udało się zebrać w czasie trwania "II Dnia Ślonskiego" przeznaczone zostaną na zakup nowej huśtawki na szkolny Plac Zabaw. Gratuluje dla organizatorów i młodych aktorów ZSP w Wojsce. Pomysł rewelacyjny, żeby przy wydarzeniu kulturalno- regionalnym zorganizować wsparcie dla szkoły!

GRATULACJE !!! Autorem przepięknych zdjęć jest Pani Hania Blacha.

Śmieci zabijają nasze dzieci

DZIĘKUJĘ STRZEMIESZYCOM ZA WSPARCIE I PRZYBYCIE NA SEJMIK
Musiałam ochłonąć po poniedziałkowym chamskim posiedzeniu Sejmiku Śląskim.
Pozwalam sobie na takie zdanie, ponieważ nawet argumentacja o wyjaśnienie i przedyskutowanie wpisu do RIPOK (Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów), zgodnego z obowiązującym prawem - chodzi mi tu o lokalizację kompostowni pryzmowej w Tarnowskich Górach w dzielnicy Rybna.
Kwestionowałam już to na posiedzeniu komisji ochrony środowiska i gospodarki wodnej, to spotkałam się z taką bezczelnością i agresją w stosunku do mojej osoby, że nawet bym nie pomyślała. Przecież to wszystko można normalnie wyjaśnić i przedyskutować, sprawdzić, żeby nie popełnić błędów, a nie procedować na zapalenie płuc, co jest dla mnie podejrzane.
Wnioski się nasuwają same. Czy przypadkiem nie chodzi o sytuację ogłaszania w najbliższym czasie przetargów w samorządach i niestety REMONDIS nie miał tego istotnego wpisu, żeby obniżyć koszty, w celu zwiększenia swoich szans w zestawieniu z innymi firmami zajmującymi sie gospodarką odpadową i wykasować konkurencję?
Bo muszę stwierdzić, że niestety lokalizacja tej kompostowni jest bardzo uciążliwa, ponieważ już latem mieszkańcy protestowali. Obecnie tam mieści sie wysypisko śmieci i Pan burmistrz chciał wysypisko nadbudowywać. Udało mi się to skutecznie zablokować, bo ustawa nie dopuszcza nadbudowy, natomiast obecna kompostownia, była załatwiana na salonach decydentów, bez udziału społeczeństwa i Radnych Sejmiku, którzy niestety nie mając fachowej wiedzy przegłosowali te problematyczną "fikcyjną kompostownie w pryzmach".
Sami Państwo oceńcie poniżej moje zdjęcia poglądowe.

strona :  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 |  37 |  38 |  39 |  40 |  41 |  42 |  43 |  44 |  45 |  46 |  47 |  48 |  49 |  50 |  51 |  52 |  53 |  54 |  55 |  56 |  57 |  58 |  59 |  60 |  61 |  62 |  63 |  64 |  65 |  66 |  67 |  68 |  69 |  70 |  71 |  72 |  73 |  74 |  75 |  76 |  77 |  78 |  79 |  80 |  81 |  82 |  83 |  84 |  85 |  86 |  87 |  88 |  89 |  90 |  91 |  92 |  93 |  94 |  95 |  96 |  97 |  98 |  99 |  100 |  101 |  102 |  103 |  104 |  105 |  106 |  107 |  108 |  109 |  110 |  111 |  112 |  113 |  114 |  115 |  116 |  117 |  118 |  119 |  120 |  121 |  122 |  123 |  124 |  125 |  126 |  127 |  128 |  129 |  130 |  131 |  132 |  133 |  134 |  135 |  136 |  137 |  138 |  139 |  140 |  141 |  142 |  143 |  144 |  145 |  146 |  147 |  148 |  149 |  150 |  151 |  152 |  153 |  154 |  155 |  156 |  157 |  158 |  159 |  160 |  161 |  162 |  163 |  164 |  165 |  166 |  167 |  168 |  169 |  170 |  171 |  172 |  173 |  174 |  175 |  176 |  177 |  178 |  179 |  180 |  181 |  182 |  183 |  184 |  185 |  186 |