Deszczówka w Tarnowskich Górach po modernizacji ul. Sienkiewicza...

... okolica MECHANIKA

bez komentarza :(

15 SIERPNIA - ŚWIĘTO KRÓLOWEJ POLSKI

Do Matki Królowej Polski

Przed Twój Tron idą ze wszystkich Polski stron

Do Matki na Jasną Górę
Idą bogaci ,biedni ,starsi i młodzi
Zdrowi i zschorowani idą do swojej mamy
Jej ufają i wszystkie sprawy powierzają

Plecak próśb i podziękowań niosą
O zdrowie i dla siebie ,rodziny przyjaciół
Znajomych sąsiadów proszą
Przed Jej tronem padają na kolana
To ONA KROLOWA POLSKI jest nasza MAMA

Do Ciebie idą Matko
W słońcu ,deszczu w porannej mgle
Każdy do Matki Bożej dotrzeć chcęPisać o Tobie to zaszczyt
Modlić się i mówić o Tobie to potrzeba
BROŃ naszej Ojczyzny wiary
i dla każdej rodziny chleba

Tobie Matko Królowo Polski ufamy
Ciebie Kochamy siebie i nasze rodziny
Twojej opiece i miłości matczynej powierzamy

Andrzej Burszewski

Europejski Kongres Gospodarczy 2014r. w obiektywie

Wczoraj otrzymałam właśnie publikacje, gdzie odnalazłam swój udział w regionalnym wydarzeniu gospodarczym. Zajęłam podczas debaty przed Eurowyborami stanowisko z ramienia Prawa i Sprawiedliwości kładące nacisk na rozwój gospodarczy regionu z wykorzystaniem finansowania UE do 2020. Jest wiele możliwości rozwojowych przy współpracy z resortem gospodarczym.

Tylko jako partnerzy we wspólnych działaniach i z wizją strategiczną można odnieść wspólny sukces. Należy również pamiętać o tym co sfinansowano ze środków UE. Rozliczyć to co dobre, jak i to co złe. Trzeba wreszcie nauczyć decydentów o odpowiedzialności za decyzje i finansowanie z pieniędzy publicznych!

Komu w TG przeszkadza Radna Wojewódzka?

Tradycją jest podczas obrad Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach od początku, kiedy uzyskałam mandat społeczny Radnej Sejmiku niedopuszczanie mnie do głosu, pomimo spełniania wymogów formalno prawnych. Jest to jedyna gmina w Województwie Śląskim, która lekceważy mnie jako osobę publiczną, nie mówiąc o moich kompetencjach. Dziwne i niezrozumiałe jest również to, że osoby z tzw. okręgu władz miejskich są traktowane nad wyraz życzliwie, nawet gdy sobą mało co reprezentują i nie maja nic do zaoferowania. Zawsze staram się pracować, aby łączyć wszystkich przy tematach merytorycznie. To jest normalne traktowanie pełnienia funkcji społecznie nadanej w wyborach samorządowych.

Niestety nie wszystkim jest dany dar patrzenia po za czubek własnego nosa.

Budzi we mnie wątpliwość i otwartość decydentów tarnogórskich, którzy z niezwykłą pieczołowitością pielęgnują układ zamknięty, zamykając w ten sposób rozwój osobisty, jak i rozwój gminy. To takie zaściankowe.

Ponieważ niektórzy mają kłopoty z pamięcią mogące wynikać ze zbyt długiego piastowania funkcji publicznej, dlatego pozwalam sobie na przypomnienie niektórych definicji:

GMINA: Podstawowa jednostka najniższego szczebla zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa. Wspólnota samorządowa (mieszkańcy gminy) oraz odpowiednie terytorium tj. obszar możliwie jednorodny ze względu na układ osadniczy i przestrzenny jak również więzi społeczne i gospodarcze zapewniające zdolność wykonywania zadań publicznych.

RADNY : Radny jest przedstawicielem władzy lokalnej. Wykonując swoje prawa i obowiązki, powinien kierować się przede wszystkim dobrem wspólnoty samorządowej.

PREZYDENT, BURMISTRZ, WÓJT: jednoosobowy organ wykonawczy gminy. Burmistrz jest organem wykonawczym w jednostce samorządowej, w której siedziba władz znajduje się w mieście położonym na terytorium danej gminy.

Burmistrz (wójt, prezydent miasta) wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa – m.in. przygotowuje projekty uchwał rady gminy i określa sposób ich wykonywania. W jego wyłącznych kompetencjach leży gospodarowanie mieniem komunalnym i wykonywanie budżetu oraz zatrudnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. W realizacji zadań własnych gminy burmistrz (wójt, prezydent) podlega wyłącznie radzie gminy, która stanowi także o kierunkach oraz decyduje w strategicznych kwestiach majątkowych gminy. Jako organ administracji posiada ustalone kompetencje do rozstrzygania w sprawach indywidualnych – wydaje indywidualne decyzje w zakresie wszystkich zadań gminy.

To takie podstawowe informacje na temat wszystkich, którzy stanowią prawo miejscowe, aby przy ferworze nadchodzącej kampanii samorządowej nie zapomnieli do jakich funkcji, będą pretendować i po co.

Otwarcie kolejnego etapu Trasy Średnicowej w Zabrzu

Gratulacje dla Zabrza - otworzono kolejny odcinek Trasy Średnicowej. Czekamy na dalszą część w Gliwicach. Nie wierzę w zapewnienia finansowania PO. To jest chwyt przedwyborczy. Nie dajmy się nabrać. Ponad 20 lat budować taki odcinek to jest tempo zabójcze - żółwie.

Ciag dalszy afery finansowania remontu STADIONU Ślaskiego

SKANDAL w białych rękawiczkach. To już przestaje byś śmieszne. Znowu chcą wypompować nasze pieniądze na bezsensowne finansowanie niekończącego się remontu stadionu! Kiedy w końcu Zarząd Województwa Śląskiego i zarządzający placówka odpowiedzą za delikatnie mówiąc niegospodarność niekończącego się finansowania remontu. Warto się zastanowić komu na tym zależy? Tym bardziej NIK udowodniła w swoim raporcie niezgodności finansowe i proceduralne. PO chce się wybielać. Obecnie trudne to będzie.
Niech w końcu zacznie się poważne rozliczanie niegospodarności i bezsensownego wydawania pieniędzy naszego regionu obecnie rządzących PO, SLD, PSL, (RAŚ). My za to płacimy, a oni są odpowiedzialni za wszystkie afery na Śląsku i w Polsce.

Fotorelacja BARWY RUIN. BYTOMSKIE ŚLADY PO POWSTANIU WARSZAWSKIM

Jeden z ważniejszych dni w roku 70 rocznicę uczczenia Powstania Warszawskiego spędziłam z mieszkańcami Bytomia i regionu w Muzeum Górnośląskim przy otwarciu wystawy:
BARWY RUIN. BYTOMSKIE ŚLADY PO POWSTANIU WARSZAWSKIM
autorem jak zwykle pięknych zdjęć jest Witalis Szołtys

strona :  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 |  37 |  38 |  39 |  40 |  41 |  42 |  43 |  44 |  45 |  46 |  47 |  48 |  49 |  50 |  51 |  52 |  53 |  54 |  55 |  56 |  57 |  58 |  59 |  60 |  61 |  62 |  63 |  64 |  65 |  66 |  67 |  68 |  69 |  70 |  71 |  72 |  73 |  74 |  75 |  76 |  77 |  78 |  79 |  80 |  81 |  82 |  83 |  84 |  85 |  86 |  87 |  88 |  89 |  90 |  91 |  92 |  93 |  94 |  95 |  96 |  97 |  98 |  99 |  100 |  101 |  102 |  103 |  104 |  105 |  106 |  107 |  108 |  109 |  110 |  111 |  112 |  113 |  114 |  115 |  116 |  117 |  118 |  119 |  120 |  121 |  122 |  123 |  124 |  125 |  126 |  127 |  128 |  129 |  130 |  131 |  132 |  133 |  134 |  135 |  136 |  137 |  138 |  139 |  140 |  141 |  142 |  143 |  144 |  145 |  146 |  147 |  148 |  149 |  150 |  151 |  152 |  153 |  154 |  155 |  156 |  157 |  158 |  159 |  160 |  161 |  162 |  163 |  164 |  165 |  166 |  167 |  168 |  169 |  170 |  171 |  172 |  173 |  174 |  175 |  176 |  177 |  178 |  179 |  180 |  181 |  182 |  183 |  184 |  185 |  186 |  187 |