Uważam, że środa minęła nieźle

W czasie minionej sesji Rady Miejskiej mówiono m.in. o ulicach - ich nazwach i remontach, nieruchomościach i podatkach za nie, o dzieciach w czasie zabawy i zwierzętach bez domów. Ktoś z radnych wspominał swoje spotkanie z bezpańskim psem, którego przetrzywywał przez jakiś czas w mieszkaniu, w zamkniętym pomieszczeniu, gdzie "przebywał wraz z nim częściowo". Inny mówił o perfekcji RM w głosowaniu nad rutynowymi uchwałami a jeszcze ktoś o pieniądzach urzędników.
................................................................................................
 Na jednym ze spotkań mieszkanców z radą dzielnicy któraś z obecnych pań zadała pytanie o możliwość zapewnienia dziewczętomi i kobietom Tarnowskich Gór bezpłatnych szczepień przeciw opryszczce, której wirus, HPV, może być przyczyną nowotworów. Koszt szczepienia jest znaczny - ok. 800 zł. Z tego powodu gminy rzadko decydują się na przyjęcie na siebie takiego obciążenia finansowego.

   Natomiast w naszym mieście udało się (z mojej inicjatywy - wniosek do budżetu miasta), przeprowadzić profilaktyczną akcję badania słuchu u dzieci szkół podstawowych - badania te nie są zbyt kosztowne. Przebadano ok. 400 dzieci a kilkanaścioro skierowanych zostało na dodatkowe badania specjalistyczne. 
Uważam, że gmina powinna stworzyć możliwość przeprowadzania badań słuchu  kolejnych grup dzieci - wiadomo przecież, jak bardzo hałas obecny jest w naszej rzeczywistości a najsłabsi w społeczeństwie, dzieci, są najbardziej narażeni na uszkodzenie słuchu. W tym kierunku podjęłam działanie, występując z kolejną inicjatywą w tym zakresie i stawiając wniosek o finansowanie przez gminę badań profilaktycznych dzieci.
       
        
W czasie wtorkowego spotkania zorganizowanego przez laboratorium "ANALITYK" pod hasłem "Przyjazne laboratroium" magister Edyta Krzyszkowska-Nowak przedstawiła szereg zagadnień dotyczacych diagnostyki laboratoryjnej.

Pamiętam istniejące w każdej szkole gabinety stomatologiczne dostępne uczniom jeszcze szkół podstawowych, mam w pamięci wykonywane przez lekarza albo pielęgniarkę czy tzw. higienistkę "przeglady" uczniów pod kątem wad postawy czy ogólnej higieny. Czy nie brakuje nam ich w obecnych, wyżej "cywilizowanych" czasach?

      
W grupie zainteresowanych diagnostyką osób znalazł się Przewodniczący Rady Powiatu, Andrzej Fiała (w sśodku).
Pless i Nobel

Nie tylko słowo mówione ale i drukowane towarzyszyło mi dzisiaj przez kilkanaście godzin. A w towarzystwie członków Tarnogórskiego Stowarzyszenie Uniwersytet 3 Wieku utrwaliło się głęboko w mojej pamięci. Prawie sto osób nie nudziło się w czasie deszczu ale w sposób wyważony aczkolwiek momentami zachłanny przyjmowało informacje, wiadomości, obrazy w czasie podróży poznawczej . Podczas pobytu na zamku rodu von Pless w Pszczynie, wśród maszyn drukarskich muzeum śląskiego drukarstwa i po drugiej, bezpiecznej stronie ogrodzenia z należytą uwagą ale i humorem przebiegały procesy edukacyjne i towarzyskie.

ALBUM FOTOGRAFICZNY można otworzyć klikając na miniaturce zdjęcia

Pszczyna - wyjazd mieszany wiekowo
..............................................................................................

Zaangażowanie społeczeństwa polskiego w dyskusję na temat prawnych i etycznych aspektów zastosowania metody zapłodnienia in vitro nie słabnie. Sprawa rozrodu tą metodą spotkała się u części ludności w naszym kraju z negatywnym odbiorem, a w tym samym czasie 85-letni profesor z Uniwersytetu w Cambridge, Robert G. Edwards, otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny i fizjologii za pionierskie badania nad biologią ludzkiego rozrodu i zapłodnieniem in vitro (IVF). Za to rewolucyjne leczenie niepłodności Brytyjczyk otrzyma 10 mln koron szwedzkich (ponad 4 mln. złotych). No i oczywiście Nobla.    

   
Między wschodem i zachodem

Oto fragment wystawy zdjęć wakacyjnych w Parku Wodnym przysłanych na konkurs ogłoszony przez tygodnik "Gwarek". Jest tutaj to tarnogórskie, z elementem architektury przemysłowej, którego może wielu tarnogórzan do tej pory nawet nie zauważyło. W słonecznych barwach wschodu lub zachodu (zgadywanka!) wieżę ciśnień na wzgórzu Redena czyli na obecnym terenie tarnogórskich "wodociągów" sfotografowała pani Ania Tronina.Inne zdjęcie w klimacie minionej epoki, bo w barwach sepii, przedstawiające fontannę w parku przy dawnym Starostwie, również zwróciło moją uwagę. Ufundowałam jednak jedną tylko materialną nagrodę, a więc zaledwie ustnie wyróżniam to drugie. Obu autorom gratuluję. Zdjęcie z wakacji w Tarnowskich Górach, bliskich, znajomych albo zaskakujących, bo nie widzianych do chwili, w której je utrwalono - to równie dobra pamiątka, jak ta przywieziona z zagranicy. Bliższa sercu mieszkańca zżytego ze swoim miastem.    
................................................................................
Zapowiedziana przeze mnie na 27.10. ostatnia sesja Rady Miejskiej nie będzie ostatnią, okazało się bowiem, że projekty uchwał zgłoszone przez Burmistrza rozmnożyły się niespodziewanie i porządek sesji musiałby zawierać 40 punktów. Przewodniczący w tej sytuacji przewidział dwie sesje - ostatnia odbędzie się 03 listopada.
          

    Na zdjęciu znajduje się fragment stanowiska, przy którym w ubiegły piątek zasiadałam prowadząc posiedzenie Komisji ds Rodziny Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska. Dzień wcześniej, we czwartek, odbyło sie posiedzenie wyjazdowe, w noclegowni miejskiej. Na piatkowym posiedzeniu (w miejscu) Komisja zaopiniowała aż 6 projektów uchwał. Podziwiać można młodych Pełnomocników Burmistrza, panią Jolantę Gros i pana Kajetana Kansego - potężnie napracowali się nad projektami, to przecież ich wysiłek znalazł wyraz w paragrafach i punktach uchwał.      


Koncerty na jesienny dzień.

Wystarczy wstać z łoża nocnego wypoczynku i wyjść na niewielki skrawek łąki albo na drogę między (jeszcze) polami około godziny 7-ej, a w ciągu 30 minut odbędzie się spektakl, którego tarnogórska prapremiera miała tu miejsce przed dziesiątkami ... więcej - setkami lat. Jesienne słońce wschodzi o tej porze roku i o tej godzinie w bezpośredniej bliskości wieży kościoła bobrownickiego, zawisa nad pagórkami  szybów i sfałdowaniami po wyrobiskach odkrywek górniczych. Na krótko pozostaje w szarościach i różach, a później w jaśniejące niebo coraz szybciej się wznosi. Takiego widoku nie znajdziecie w Chorwacji ani Grecji czy nad fiordami, jest tylko tutaj, w naszym mieście. Cichy koncert barw.

       

Sobotni dyżur w laboratorium tym razem przebiegł spokojnie - bardzo niewielu pacjentów zgłosiło się na badania. W najbliższy wtorek, 26.10. o godz. 17:00 pacjenci laboratorium ANALITYK i wszyscy zainteresowani będą mogli posłuchać mnie i mojej koleżanki, młodej pani magister, Edyty Krzyszkowskiej- Nowak, w czasie spotkania pod hasłem "Przyjazne laboratorium". Zapraszamy!   
..............................................................................
23 października godz. 18:00 - koncert z corocznego cyklu wieczorów muzyki organowej i kameralnej w kosciele ewangelickim na rynku.

Gdy przed kilkoma tygodniami będąc w pewnej sprawie w Gliwicach, przekazałam znajomemu ulotki informujące o koncertach, usłyszałam:
" No proszę! Mam ją (muzykę organową) tak blisko, a myślałem, że tylko w Kamieniu Pomorskim".  Wprawdzie są nie tylko w Kamieniu i nie tylko w Tarnowskich Górach, ale niemniej serdecznie zapraszamy sąsiadów do naszego miasta!

Powrót z wizyty; Byzuch 2

Tam i z powrotem. Znajome grono znajomych Eugeniusza Klucznioka, twórcy filmów amatorskich o Śląsku, wraz z nim samym wyjechało na "byzuch" do Niemiec, szczęśliwie wróciło, abyśmy mieli radość z oglądania powstałego na ten temat filmu. I stało się to w siedzibie Galerii Satyry NaTynku czyli w Klubie 22 w Czarnej Hucie.
To nie była z pewnością impreza masowa ale masy publiczności "uciskane" były w widoczny sposób i na niewielkiej powierzchni klubu. Kto nie znalazł miejsca w sali projekcyjnej, zadowolic sie musiał, oglądajac film przez otwarte drzwi z drugiego pomieszczenia. Byli i tacy, którzy odeszli z kwitkiem nie zobaczywszy filmu.

 ALBUM FOTOGRAFICZNY można otworzyć, klikając na miniaturce zdjęcia.   
       

Byzuch 2 - 22.10.2010Noclegi. Noclegi?

Za tydzień, w środę 27.10. odbędzie się ostatnia sesja bieżącej kadencji. A przed nią jak zwykle posiedzenia Komisji Rady Miejskiej. Komisję, której przewodniczę, czekają dwa posiedzenia: jedno jutro, "wyjazdowe" (czemóż nie "wyjściowe"?), zgodnie z harmonogramem - noclegownia dla mężczyzn przy ulicy Sienkiewicza w Tarnowskich Górach. Zapoznamy się z przebiegiem wielomiesięcznego remontu, z powodu którego część mężczyzn przebywa na terenie tzw. zespołu mieszkań chronionych przy ul. Grzybowej (hotel). Nie jest to sytuacja dogodna ani dla nich samych ani dla osób zajmujących te mieszkania.
Drugie posiedzenie odbędzie się w piątek - zgodnie z przedsesyjnym harmonogramem opiniować będziemy projekty uchwał przygotowane na najbliższą sesję. Mam nadzieję, że na obu posiedzeniach zapewnione zostanie quorum i będą one prawomocne.  

Ze szczegółami pracy Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska można się dokładniej zapoznać czytając sprawozdania na mojej oficjalnej stronie http://alicjakosibalesiak.tgory.pl/rada-miasta-tarnowskie-gory/6-ustawy-i-uchway/82-sprawozdaniaplany.html
Pani Gąska wiecznie żywa

Zagadkę rozwiązano! Na pytanie odpowiedziano!
Trzy panie po kilku tygodniach odnalazły właściwą odpowiedź na moje pytanie: jakiej tarnogórzanki z przeszłości postać odtwarzałam w kostiumie "z epoki", który miałam na sobie idąc w pochodzie gwarkowkim. No proszę! Nareszcie kobiety górą! Zdominowane przez mężczyzn Tarnowskie Góry tym razem stanęły przed faktem niezaprzeczalnym: oto jedna z dwóch fundatorów kościoła pw. św. Jakuba (obecnie św. Anny) przedstawiona przeze mnie: pani Goske lub Gąska przekazała swój majątek na budowę świątyni.

       

Znakomita trójka, tercet, trójca Pań, które wyszukały informacje, skojarzyły z rekwizytami mojego przebrania i zidentyfikowały zacną mieszczkę z XVII wieku. Zgodziły się przyjąć nagrodę i spędzić ze mną trochę czasu w restauracji "Kałamarz" - dworku mieszczańskim, zwanym dworkiem Goethego. Nad czterema różniącymi się od siebie farszem naleśnikami mówiłyśmy o drodze do rozwiązania zagadki i oczywiście o Tarnowskich Górach, mieszkańcach, pracy i domach. O polityce tylko 3 zdania.
Paniom Ani, Dagmarze, Joli gratuluję! I zapraszam do następnej zabawy! Absolutnie poważnej.

Nazwisko pani Goske albo Gąski można przeczytać na tablicy informacyjnej w kościele św. Anny a o kobietach w historii Tarnowskich Gór w ostatnim (gwarkowym) i przedostatnim (czerwcowym numerze "Montes Tarnovicensis") w artykułach pani Ani Sopuch. A w programie Indianer Portalu Powiatu Tarnogórskiego, czyli w goszczącym mnie tg.net.pl. o TG duuuużo! http://www.tg.net.pl/indianer/promocja2.htm

  
strona :  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 |  37 |  38 |  39 |  40 |  41 |  42 |  43 |  44 |  45 |  46 |  47 |  48 |  49 |  50 |  51 |  52 |  53 |  54 |  55 |  56 |  57 |  58 |  59 |  60 |  61 |  62 |  63 |  64 |  65 |  66 |  67 |  68 |  69 |  70 |  71 |  72 |  73 |  74 |  75 |  76 |  77 |  78 |  79 |  80 |  81 |  82 |  83 |  84 |  85 |  86 |  87 |  88 |  89 |  90 |  91 |  92 |  93 |  94 |  95 |  96 |  97 |  98 |  99 |  100 |  101 |  102 |  103 |  104 |  105 |  106 |  107 |  108 |  109 |  110 |  111 |  112 |  113 |  114 |  115 |  116 |  117 |  118 |  119 |  120 |  121 |  122 |  123 |  124 |  125 |  126 |  127 |  128 |  129 |  130 |  131 |  132 |  133 |  134 |  135 |  136 |  137 |  138 |  139 |  140 |  141 |  142 |  143 |  144 |  145 |  146 |  147 |  148 |  149 |  150 |  151 |  152 |  153 |  154 |  155 |  156 |  157 |  158 |  159 |  160 |  161 |  162 |  163 |  164 |  165 |  166 |  167 |  168 |  169 |  170 |  171 |  172 |  173 |  174 |  175 |  176 |  177 |  178 |  179 |  180 |  181 |  182 |  183 |  184 |  185 |  186 |  187 |  188 |  189 |  190 |  191 |  192 |  193 |  194 |  195 |  196 |  197 |  198 |  199 |  200 |  201 |  202 |  203 |  204 |  205 |  206 |  207 |  208 |  209 |  210 |  211 |  212 |  213 |  214 |  215 |  216 |  217 |  218 |  219 |  220 |  221 |  222 |  223 |  224 |  225 |  226 |  227 |  228 |  229 |  230 |  231 |  232 |  233 |  234 |  235 |  236 |  237 |  238 |  239 |  240 |  241 |