Konkurs ofert - „Wydarzenia kulturalne w roku 2016”

Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Wydarzenia kulturalne w roku 2016”. Celem konkursu ofert jest wyłonienie podmiotu/podmiotów na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Tarnowskie Góry w roku 2016 z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Jako członek Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego i z-ca Przewodniczącego Komisji Konkursowej zachęcam wszystkie uprawnione podmioty oraz organizacje pozarządowe do uczestnictwa w konkursie. Na realizację zadań w roku 2016 przeznaczono kwotę: 130.000 zł. Zadanie realizowane jest w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. Dotowane mogą być zadania realizowane na terenie lub poza terenem Gminy Tarnowskie Góry na rzecz mieszkańców miasta i promowania kultury Tarnowskich Gór. Termin składania ofert mija 29.01.2016 o godzinie 15.00.

Więcej informacji znajdą Państwo - TUTAJ.


Konsultacje w sprawie określenia kryteriów naboru na wolne miejsca do szkół

Od dzisiaj aż do 20.01.2016 r. trwają konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w sprawie określenia kryteriów naboru na wolne miejsca do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Tarnowskie Góry dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, ich wartości punktowej oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów.

Konsultacje przeprowadza się poprzez:

-zamieszczenie projektu uchwały na okres 7 dni kalendarzowych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Tarnowskie Góry,

- udostępnienie projektu uchwały w wersji papierowej w siedzibie Wydziału Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach, ul. Sienkiewicza 2 pok. Nr 74.

Najwyżej punktowanym kryterium jest oświadczenie przez rodziców lub prawnych opiekunów, iż w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo ucznia. Wysoką punktuje również miejsce pracy rodziców/prawnych opiekunów (miejsce pracy znajduje się w obwodzie szkoły). Niepełnosprawność rodziców, opiekunów prawnych, rodzeństwa, jak i samego ucznia również stanowią kryterium wpływające na decyzję w sprawie naboru.

Odsyłam zainteresowanych do projektu uchwały oraz zarządzenia w sprawie konsultacji - TUTAJ.


Wytyczamy obszary rewitalizacji - ankieta!

Powstaje kolejny dokument strategiczny dla naszego miasta. Tym razem jest to „Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Tarnowskie Góry na lata 2015-2022”. Do końca stycznia zapraszam Państwa do wypełnienia ankiety, która będzie podstawą do wytyczenia obszarów zdegradowanych, wymagających interwencji w ramach działań rewitalizacyjnych.

Ankieta dostępna jest pod adresem LINK. Wypełniać można ją do 26 stycznia br. Za pomocą ankiety macie Państwo możliwość dokonania oceny Tarnowskich Gór jako miejsca zamieszkania oraz określenia najważniejszych problemów (społecznych, gospodarczych, przestrzennych), z którymi miasto powinno się zmierzyć i wziąć pod uwagę planując działania rewitalizacyjne. Państwa opinie będą dla nas nieocenionym źródłem informacji.

Rewitalizacja to, zgodnie z definicją, kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe czyli powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub środowiskowe, integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany. Więcej na temat programu rewitalizacji znajdą Państwo TUTAJ.
ORSZAK TRZECH KRÓLI !

Chciałbym Państwa serdecznie zaprosić na trzeci już Orszak Trech Króli w Tarnowskich Górach. Początek trasy już jutro o godz. 12:15 - plac przed kościołem św. Apostołów Piotra i Pawła. Trasa będzie miała swój finał na tarnogórskim Rynku:) Orszak przejdzie ulicami: Gliwicką, Kś. Michała Lewka, Opolską, Sobieskiego, Piłsudskiego oraz Krakowską.

Poniżej zamieszczam trasę trzeciej edycji Orszaku Trech Króli. Pamiętajcie żeby się ciepło ubrać!

Dodatkowo 6 stycznia w Tarnogórskim Centrum Kultury, o godz. 18.00 - specjalny Koncert chóru gospel „Przebudzenie”.Chór powstał ponad trzy lata temu i błyskawicznie skradł serca wielu słuchaczy. Podczas koncertu w TCK usłyszymy zarówno utwory religijne, gospel, jak również przeboje Grażyny Łobaszewskiej, Whitney Houston czy Michaela Jacksona. Bilety: 16/20 zł. Dla emerytów i rencistów - bilety po 10 złotych!!!


TARNOGÓRSKI JARMARK BOŻONARODZENIOWY 2015

Zapraszam przed Ratusz w najbliższy weekend poprzedzający Święta – przez trzy dni, od piątku do niedzieli, będzie można znaleźć na miejscu klimat i zapachy świąt, dzieci oczywiście także znajdą coś dla siebie. Tradycyjnie już na płycie Rynku stanie darmowa karuzela, w większym niż przed rokiem namiocie swoje wyroby sprzedawać będą tarnogórscy – i nie tylko – rzemieślnicy, rękodzielnicy i restauratorzy.

Program jest naprawdę dobry!

PIATEK, 18.12 Tarnogórzanie Śpiewają Kolędy 2015 (schody przed Ratuszem)

15.00 – Urzędasy – chór pracowników Urzędu Miejskiego
15.30 – Dzieci ze Świetlicy Anioła Stróża, przy parafii MB Królowej Pokoju
16.00 – Dzieci z Tarnogórskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
16.30 – Pracownicy Starostwa Tarnogórskiego
17.00 – Zespół Uniwersytetu Trzeciego Wieku
17.30 – ZHP - ceremonia przekazania władzom miasta Światełka Betlejemskiego
18.00 – 300 chórzystów – reprezentacja tarnogórskich chórów
18.30 – Zespół Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej (z pochodniami)

SOBOTA, 19.12

Laponia TG - Godz. 10.00-17.00

W programie m in.
- Mikołaj wraz z zagrodą (psy Husky), Pracownia Pani Zimy (malowanie buziek), warsztaty świąteczne, gry, konkursy i zabawy, warsztaty z robotyki Lego, Świąteczna Zumba, zaprzęg parokonny, świąteczna foto-budka, świąteczna parada rowerowa oraz - Krzysztof Drabik - półfinalista i zwycięzca nagrody publiczności w programie Mam Talent, trzykrotny Mistrz Polski, Mistrz Europy, Chin i Dalekiego Wschodu oraz Wicemistrz Pucharu Świata w sztuce barmańskiej znanej jako flair, iluzjonista Alkadias oraz Teatr Żywiołów Versus - warsztaty kuglarskie dla najmłodszych oraz specjalny pokaz tańca i ognia.

16.30 – Chór Allegro
17.00- Chór Fresco
17.30 - Chór Słowiczek
18.00 - Chór Harmonia
18.30 - Chór Kolejarz
19.00 - Tarnogórska Grupa Wokalna

NIEDZIELA, 20.12

15.00 - świąteczna zumba – Fit Your Life
16.00 - Miejska Orkiestra Dęta
17.00 - ReFonika
18.00 - Zespół Instrumentów Dętych Blaszanych Państwowej Szkoły Muzycznej w Tarnowskich Górach
18.30 - Zespół Wokalny Bel Canto z Bobrownik Śląskich
19.30 - Silesian Brass Quartet

DODATKOWE ATRAKCJE PRZEZ TRZY DNI:
- darmowa karuzela,
- stoiska ze świątecznymi smakołykami, rękodziełem,
- warsztaty zdobnicze i plastyczne dla małych i dużych,
- rzeźbienie na żywo,
- foodtrucki,
- ozdoby świąteczne.
Strategia organizacji ruchu - czas na konsultacje

W Urzędzie Miejskim trwają prace nad strategią organizacji ruchu w centrum Tarnowskich Gór do 2030 roku (strategia organizacji ruchu dla ścisłego śródmieścia w obszarze ograniczonym ulicami: Legionów, Bytomska, Piłsudskiego, Sienkiewicza, Powstańców Śląskich, Opolska, Wyspiańskiego, Wyszyńskiego). W najbliższą środę - 4 listopada w Sali Sesyjnej Ratusza o godzinie 16.30 rozpocznie się spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców miasta, podczas którego zostaną zaprezentowane założenia i możliwe rozwiązania w zakresie strategii organizacji ruchu. Do 5 listopada potrwają badania ankietowe, w których tarnogórzanie wypowiedzą się na temat założeń rozwoju komunikacji w mieście.

Celem zaproponowanych przez Urząd działań jest poprawa jakości życia i dostępności do ścisłego centrum dla wszystkich użytkowników miasta, dzięki czemu możliwe będzie stworzenie lepszych warunków do rewitalizacji przestrzeni publicznej w centrum miasta wraz z poprawą jej użyteczności.

Spotkanie konsultacyjne zostanie poprzedzone badaniem ankietowym, które odbędzie się w dniach od 28.10.2015 do 04.11.2015 Ankiety są dostępne w Biurze Obsługi Interesanta w budynku Urzędu Miasta przy ul. Sienkiewicza 2, w Punkcie Informacji o Mieście na piętrze Ratusza oraz na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta.

Tutaj odsyłam do kwestionariuszy oraz schematów proponowanych rozwiązań.


Konkurs MTBS

Do 26 października można zgłaszać w MTBS-ie swoje projekty graficzne elewacji inspirowane zabytkowym charakterem naszego miasta. Projekty mają odnosić się do budynku przy ul. Bytomskiej 3A-3B w Tarnowskich Górach. Jest o co walczyć: nagrodą będzie 5000 złotych i realizacja projektu!

więcej informacji na stronie: MTBS i Urzędu Miasta Tarnowskie Góry.


strona :  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |