RYCINY - MALARSTWO

  tematy powiązane:
    Górniczy rodowód - tekst
Narzędzia naszych przodków: moździerz - tekst
Srebro wpisane w historię - tekst
Dzwonka głos - tekst
Machina ogniowa - tekst
Kopiec Wyzwolenia - tekst
Vivat Jan III - tekst
Goethe w Tarnowskich Górach- tekst
Tarnogórskie legendy - tekst
Szlakiem zabytków - scenariusz lekcji
Kronika Nowaka - tekst źródłowy
Gwarki - film
Górnictwo w Tarnowskich Górach - film
   

praca w dawnych grafikach
ze zbiorów Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej

Tarnowskie Góry około 1760 roku
ze zbiorów Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej

rekonstrukcja maszyny parowej
z kopalni "Fryderyk"
ze zbiorów Instytutu Tarnogórskiego

plan Kopca Wyzwolenia
1932

Przewodniczący Rady Miejskiej
Franciszek Bacik i Burmistrz
Leopold Michatz

typek targowy

Tarnogórzanka
Tarnogórzanie w karykaturze Michała Dragana (lata trzydzieste XX wieku)
ze zbiorów Muzeum w Tarnowskich Górach
 
Jan III Sobieski

Johann Wolfgang Goethe
     

  tematy powiązane:
    Górniczy rodowód - tekst
Srebro wpisane w historię - tekst
Dzwonka głos - tekst
Machina ogniowa - tekst
Kopiec Wyzwolenia - tekst
Vivat Jan III - tekst
Goethe w Tarnowskich Górach- tekst
Tarnogórskie legendy - tekst
Szlakiem zabytków - scenariusz lekcji
Kronika Nowaka - tekst źródłowy
Gwarki - film
Górnictwo w Tarnowskich Górach - film