Tarnogórski Program Edukacji Regionalne "Indianer"
serwis Portalu Powiatu Tarnogórskiego
www.tg.net.pl

autorstwo
: Zbigniew MarkowskiKOŻDY ŚLONZOK MO SWOJEGO PTOKA

  tematy powiązane:
    Tradycyjne potrawy śląskie... - tekst

Garnuszek górniczy z tarnogórskim akcentem - tekst
Śląski stół wielkanocny... - tekst
Wigilijny stół... - tekst
Przysłowia i mowy potoczne... - tekst źródłowy
Śląskie ptoki - tekst
Cebulowy od Hankego - tekst
Kulinarne dziedzictwo - tekst
Kapusta na śląskim stole - tekst
Zaproszenie do śląskiego stołu - scenariusz lekcji
W dżinsach i w brzuśloku - scenariusz lekcji
Święta pisankami malowane - scenariusz lekcji
Dawnych choinek czar - scenariusz lekcji
Śląskie tradycje karmawałowe - scenariusz lekcji
Nasze święto - scenariusz lekcji
   

- pobierz poniższy tekst w formacie Microsoft Word -

Cele

 • Zapoznanie z pojęciami:"hobby", "hobbysta","kolekcjonerstwo", "kolekcjoner", "kolekcja"
 • Zapoznanie z popularnymi sposobami spędzania wolnego czasu i zainteresowaniami hobbystycznymi i kolekcjonerskimi Ślązaków w wieku XIX i na początku wieku XX
 • Doskonalenie umiejętności przygotowywania prezentacji
 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się - prezentacja własnych pasji
 • Wzmocnienie integracji klasy poprzez poznanie zainteresowań koleżanek i kolegów z klasy
 • Upowszechnienie zainteresowań hobbystycznych i kolekcjonerskich
 • Rozwijanie poczucia przynależności ucznia do społeczności regionalnej
 • Wzbudzanie zainteresowania życiem przodków i dziedzictwem kulturowym regionu
 • Postrzeganie współczesności jako kontynuacje dzieła wcześniejszych pokoleń

Przebieg lekcji

Zadania dla nauczyciela

 • Co najmniej tydzień przed przeprowadzeniem lekcji należy polecić uczniom przygotowanie, w dowolnej formie , prezentacji własnych zainteresowań. Uczniowie mających takie same zainteresowania mogą się dobrać w grupy i wspólnie przygotować prezentację, z zastrzeżeniem, że każdy uczeń jest aktywny podczas prezentacji.
 • Wyjaśnienie pojęć: "hobby", "hobbysta","kolekcjonerstwo", "kolekcjoner", "kolekcja" (ściąga dla nauczyciela)
 • Pogadanka na temat popularnych sposobów spędzania wolnego czasu, zainteresowań i pasji kolekcjonerskich Ślązaków w wieku XIX i na początku wieku XX - Indianer: tekst Śląskie "ptoki")
 • Przeprowadzenie prezentacji przez uczniów własnych zainteresowań. Każdy prelegent powinien dysponować po zakończonej prezentacji czasem umożliwiającym zadawanie pozostałym uczniom i nauczycielowi pytań dotyczących zaprezentowanego hobby oraz udzielenie na nie odpowiedzi przez ucznia prelegenta.
 • Przeprowadzenie dyskusji : Hobby przodków i nasze - różnice i podobieństwa, przyczyny zmian.
 • Polecenie wykonania pracy domowej - wypracowania, które jest odpowiedzią na pytanie: Dlaczego ludzie, których łączy wspólna pasja zrzeszają się ?

Zadanie dla uczniów

 • Przygotowanie się do prezentacji własnych zainteresowań.
 • Prezentacja własnych zainteresowań
 • Udzielanie odpowiedzi na pytania skierowane przez uczniów lub nauczyciela
 • Aktywny udział w prezentacji zainteresowań koleżanek i kolegów poprzez zdawanie pytań dotyczących ich zainteresowań.
 • Aktywny udział w dyskusji: Hobby przodków i nasze - różnice i podobieństwa oraz przyczyny zmian.
 • Napisanie, w ramach pracy domowej, wypracowania odpowiadającego na pytanie : Dlaczego ludzie, których łączy wspólna pasja zrzeszają się ?

Metody i formy pracy

Projektowanie, pogadanka, prezentacja, dyskusja, wypracowanie

Pomoce dydaktyczne

Eksponaty z własnych kolekcji uczniów i przedmioty związane z ich hobby, tekst Śląskie "ptoki" - Indianer

Uczeń potrafi

 • Wyjaśnić pojęcia : "hobby", "hobbysta","kolekcjonerstwo", "kolekcjoner", "kolekcja"
 • Opowiedzieć, w jaki sposób ludność Śląska spędzała wolny czas, jakie były popularne hobby ludności Śląskiej i co najchętniej kolekcjonowano
 • Zauważać różnice i podobieństwa pomiędzy dawnym sposobem spędzania wolnego czasu a dzisiejszym oraz wymienić przyczyny zmian
 • Przygotować w atrakcyjnej formie prezentację własnego hobby
 • Przedstawić na forum publicznym własne zainteresowania
 • Udzielać odpowiedzi na zadawane pytania
 • Brać aktywny udział w dyskusji
 • Swobodnie zdawać pytana

Uczeń kształci

 • Umiejętności wypowiadania się
 • Umiejętność opowiadania o własnych zainteresowaniach i pasjach
 • Umiejętność zadawani pytań
 • Umiejętność barania udziału w dyskusji
 • Zrozumienie dla różnorodności zainteresowań i pasji innych osób
 • Ciekawość otaczającego go świata
 • Postrzeganie współczesności jako kontynuacje dzieła wcześniejszych pokoleń
 • Zachowania sprzyjające kontynuacji zainteresowań przodków
 • Zachowania sprzyjające ochronie dziedzictwa kulturowego

Ściąga dla nauczyciela

Hobby to wg Słownik Języka Polskiego szczególne upodobanie do czegoś, ulubione zajęcie, któremu poświęca się wolny czas. Hobby zdawane też jest pasją lub konikiem. Na Śląsku o zapalonych hobbystach mówiono żartobliwie, że mają "ptoka" (mieć ptoka - być nieszkodliwym wariatem). Kolekcjonerstwo natomiast to gromadzenie przedmiotów jednego rodzaju według określonych kryteriów. Kolekcjonerstwo nazywane bywa również zbieractwem. Zgromadzony przez kolekcjonera zbiór nazywany jest kolekcją. Przedmiot kolekcjonerstwa wynika z osobistej potrzeby a niekiedy również z mody. W wieku XVIII modne było kolekcjonowanie grafik, zwłaszcza miedziorytów i akwafort. Wiek XIX w Polsce pozbawionej niepodległości zapoczątkował modę na zbieranie, jak to wówczas mówiono, "starożytności", celem dokumentowania śladów minionej potęgi Ojczyzny. Przełom wieku XIX i XX to moda na zbieranie pocztówek a druga połowa wieku XX to wielki czas dla kolekcjonerstwa obrazów. Motywy, które kierują ludźmi w stronę kolekcjonerstwa są różne. Dla jednych ludzi posiadana kolekcja jest formą lokaty kapitału z perspektywą uzyskania z tej inwestycji kwot wyższych niż poniesione nakłady, dla innych jest poszerzaniem wiedzy o przedmiocie naukowych lub hobbystycznych zainteresowań dla innych jest formą prestiżu - możliwością imponowania w środowisku posiadaną kolekcją, często bez zrozumienia podstawowych cech gromadzonych przedmiotów, dla innych jeszcze ludzi jest przyjemnością wynikającą z obcowania ze zbieranymi przedmiotami i poszerzania kolekcji, niezależnie od tego, czy zbierane są przedmioty wartościowe zaliczane do dzieł sztuki, przedmioty o wartości historycznej i naukowej czy też np. kapsle z napoi, karty telefoniczne, ptasie piórka czy zabawki z "Kinder niespodzianek". Każda kolekcja ma dla swojego właściciela szczególną wartość i nie ma to znaczenia, czy jest to wartość wyrażona w gotówce czy w emocjach.

Bibliografia

Słownik Języka Polskiego , T.I, PWN, Warszawa 1978

J. Szymański: Nauki pomocnicze historii, PWN, Warszawa 2004


PORTAL POWIATU TARNOGÓRSKIEGO
www.tg.net.pl -
www.24.edu.pl - www.gornyslask.net.pl
e-mail | redakcja Portalu Powiatu Tarnogórskiego | reklama na Portalu