Grafiki Patrycji Pudełek


autor Tarnogórski Afisz Kulturalny data 22 stycznia 2015, 14:29
kategoria: WIRTUALNA GALERIA ( Tarnogórski Afisz Kulturalny)






href="http://www.tg.net.pl/afisz/articles/entry/grafiki-Patrycji-
Pude-ek"> src="http://www.tg.net.pl/afisz/galeria/przytyck/_for.jpg"
border="0" width="195" height="136"
style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px currentColor; border-image: none;">
Grafiki
Patrycji Pudełek

Zaabsorbowały mnie relacje damsko - męskie,
namacalne ze swoimi czułostkami i lukrowanymi
deklaracjami oraz obezwładniające ze swoimi śmiałymi,
wręcz bezczelnymi cięciami. Słowo żyletka stała się
substytutem stosunków, otwartego i prawdziwego dyskursu
międzyludzkiego. Choroba tego dyskursu objawia się nam
poprzez analizę prawidłowości i wypaczeń
emocjonalnych, poszukiwań bezpiecznej enklawy, przy
jednoczesnym konsumowaniu kodów, które określają nasz
styl bycia i życia.

Zaabsorbowały mnie relacje damsko - męskie,
namacalne ze swoimi czułostkami i lukrowanymi deklaracjami oraz
obezwładniające ze swoimi śmiałymi, wręcz bezczelnymi
cięciami. Słowo żyletka stała się substytutem stosunków,
otwartego i prawdziwego dyskursu międzyludzkiego. Choroba tego
dyskursu objawia się nam poprzez analizę prawidłowości i
wypaczeń emocjonalnych, poszukiwań bezpiecznej enklawy, przy
jednoczesnym konsumowaniu kodów, które określają nasz styl
bycia i życia.




Formalnie proste obrazy nie są przeze mnie kreowane,
lecz jedynie odtwarzane. Zmultiplikowalam pewne
oczywistości, sięgnęłam do własnych przeżyć, marzeń,
czasem koszmarów i przetransponowałam je na grunt
publiczny. Pod płaszczem wizualnych komunałów snuję
opowiadania o złożoności naszej ludzkiej natury,
dotykając problematyki genderu, postrzegania kobiecości i
męskości. Rzeczywistość moich prac to kraina walki

o dominację, pełna banalizacji i wulgaryzmów, lecz nie
pozbawiona wzruszeń i tajemnic. Jesteśmy więc
obserwatorami historii przesyconych symboliką, dzięki którym
przechodzimy przez "katharsis", aby dać upust
głęboko skrywanym urazom i popędom, bo przecież w
"prawdziwym" życiu szukamy kanałów ujścia
napięcia oraz zachwytów reglamentując przyjemności.
Jesteśmy obserwatorami, którzy utożsamiają się z
aktywistami, nie dostrzegając przy tym jednak, że lustrują
nas sami aktywiści. To próba odpowiedzi na pytanie co jest
jawą, a co delirium podświadomości. Następuje polaryzacja
rzeczywistości i symulakru. To przystanek i metaforyczna
zaduma nad światem dosłowności. To liryczne opowieści o
samotności i różnych formach miłosnych obsesji.




Patrycja Pudełek



Ukończyła Ogólnokształcące Liceum Sztuk Plastycznych w
Zabrzu - Kończycach z dyplomem z wystawiennictwa. Obecnie jest
studentką V roku grafiki w Instytucie Sztuki Uniwersytetu
Śląskiego.

Wyraża siebie poprzez grafikę, malarstwo i fotografię,
fascynuje się rzeźbą. Prezentowana wirtualna wystawa kolaży
cyfrowych, powstała w oparciu o materiały fotograficzne,
rysunkowe i malarskie.





src="http://www.tg.net.pl/afisz/galeria/przytyck/01.jpg"
border="1" width="500" height="717">


2 cars & young woman






src="http://www.tg.net.pl/afisz/galeria/przytyck/02.jpg"
border="1" width="600" height="342">


circus






src="http://www.tg.net.pl/afisz/galeria/przytyck/03.jpg"
border="1" width="600" height="420">


muzyka uwolni






src="http://www.tg.net.pl/afisz/galeria/przytyck/04.jpg"
border="1" width="600" height="420">


sen






src="http://www.tg.net.pl/afisz/galeria/przytyck/05.jpg"
border="1" width="700" height="350">


wanna play






src="http://www.tg.net.pl/afisz/galeria/przytyck/06.jpg"
border="1" width="600" height="420">


wszystko jest prawnikiem






src="http://www.tg.net.pl/afisz/galeria/przytyck/07.jpg"
border="1" width="700" height="236">


zimne dłonie 13


wysłano z : http://www.tg.net.pl/temat/afisz.php
wydruk z : http://www.tg.net.pl/temat/afisz.php?id=1455