Czytelnia Powiatowa im. Józefa Piernikarczyka


autor Tarnogórski Afisz Kulturalny data 22 stycznia 2015, 17:40
kategoria: CZYTELNIA POWIATOWA ( Tarnogórski Afisz Kulturalny)

Czytelnia Powiatowa to projekt Portalu Powiatu Tarnogórskiego
mający na celu darmowe udostępnienie wszystkim zainteresowanym
wartościowych książek poprzez swoją treść (lub za sprawą
autora) związanych z powiatem tarnogórskim. Doceniając rolę
niestrudzonego badacza historii tej ziemi - za zgodą spadkobierców
- nadaliśmy Czytelni imię Józefa Piernikarczyka

Czytelnia Powiatowa to projekt Portalu Powiatu Tarnogórskiego
mający na celu darmowe udostępnienie wszystkim zainteresowanym
wartościowych książek poprzez swoją treść (lub za sprawą
autora) związanych z powiatem tarnogórskim. Doceniając rolę
niestrudzonego badacza historii tej ziemi - za zgodą
spadkobierców - nadaliśmy Czytelni imię Józefa
Piernikarczyka
.Zapraszamy do współpracy wszystkich posiadających
dawne teksty związane z obszarem powiatu tarnogórskiego

(książki, prasę, albumy, mapy) starsze niż 70 lat lub za
zgodą wydawcy - nowsze; po zdigitalizowaniu udostępnimy je
internautom na niniejszej stronie, zaś orginał - lub
kserokopię - zwrócimy; kontakt - portal@tg.net.pl lub tel.:
0-32 284 36 85 - redakcja
  src="http://www.tg.net.pl/afisz/czytelnia/gfx/pozycja_03.jpg"
width="111" height="186"
style="border: 1px solid black; border-image: none;">
  Modlitewnik Bractwa Świętej
Barbary przy kościele Świętych Apostołów Piotra i
Pawła


1747

Kościół Świętych Piotra i Pawła w Tarnowskich
Górach
  Postanowione iest Prawo wszytkim
ludziom raz umierać, y nikt się z tego nie wyłamie;
iednak do nikogo śmierć przystąpić niemoże, chyba
że iey pierwei wyroki Boskie otworzą y przystempic
pozwolą; pewna że Chrystus IEZUS Pan y Zbawiciel nasz
nieuchronną śmierć iako skarb drogi pod Kluczem chowa
wyraźnie mówiąc. Apoc. i.v. 18. do kochanka śwego
habeo claves mortis, y David Sw. Skarym ią nazwał
pretiosa in conspectus Domini mors Sanetorum ehus Pfal.
115. Droga y kosztowna iest smierć w Oczach ludzi
Sprawiedliwych.
  align="center">

 
POBIERZ
href="http://www.tg.net.pl/afisz/czytelnia/swieta_barbara.pdf"
target="_blank"> src="http://www.tg.net.pl/afisz/czytelnia/gfx/pdf.gif"
border="0" width="42" height="49"
style="border: 0px currentColor; border-image: none;">
href="http://www.tg.net.pl/afisz/czytelnia/swieta_barbara.epub"
target="_blank"> src="http://www.tg.net.pl/afisz/czytelnia/gfx/epub.gif"
border="0" width="42" height="49"
style="border: 0px currentColor; border-image: none;">

 


  src="http://www.tg.net.pl/afisz/czytelnia/gfx/pozycja_06.jpg"
width="111" height="186"
style="border: 1px solid black; border-image: none;">
  Józef Lompa

Krótkie wyobrażenie historyi Szląska dla
szkół elementarnych


1821
  W szostym wieku po narodzeniu
Chrystusa Pana przybyło do Europy wiele słowiańskich
narodów, od morza czarnego, które potym Czechy, Niemce
Szląsko, Polskę, Morawę i insze kraie zaięły.
Szląsko należało wtedy do Polskiey, więc też
prowińeyą tego kraiu zostało. Polscy słowianie byli
wtedy ieszcze poganami. Religia chrześciańska
zaprowadzona była nayprzod do Polskiey przez Morawiany
na początku 10.wieku ale ona była obrządku greckiego,
bo takową miały Morawiany, przyniesianą do nich przez
Świętych Cyrilla i Metodyusa.
  align="center">

 
POBIERZ
href="http://www.tg.net.pl/afisz/czytelnia/historya_szlaska.pdf"
target="_blank"> src="http://www.tg.net.pl/afisz/czytelnia/gfx/pdf.gif"
border="0" width="42" height="49"
style="border: 0px currentColor; border-image: none;">
href="http://www.tg.net.pl/afisz/czytelnia/historya_szlaska.epub"
target="_blank"> src="http://www.tg.net.pl/afisz/czytelnia/gfx/epub.gif"
border="0" width="42" height="49"
style="border: 0px currentColor; border-image: none;">

 


  src="http://www.tg.net.pl/afisz/czytelnia/gfx/pozycja_15.jpg"
width="111" height="186"
style="border: 1px solid black; border-image: none;">
  Feliks Konieczny

Dzieje Ślązka; ozdobione licznymi obrazkami;nakładem
i czcionkami Wydawnictwa „Katolika"

Bytom 1897

  W Imię Boże zabieram się do
pracy, ażeby braciom Ślązakom opisać przeszłość
ich ziemi, ciesząc się, że książka ta przejdzie
przez tysiące rąk uczciwych. Wysyłam ją do
pracowitego kraju, gdzie nikt nie wstydzi się ciężkiej
pracy w pocie czoła, gdzie lud niema zwyczaju marnować
dnia, a co kto posiada, to ma z krwawicy swego znoju i
rozumnie a oszczędnie tego używa. To Ślązk, kochany
przez Polaków, szanowany przez uczciwych Niemców, to
lud ślązki, który już dawno podajemy za wzór ludowi
całej Polski, aby sobie ztąd brał przykład...
  align="center">

 
POBIERZ
href="http://www.tg.net.pl/afisz/czytelnia/dzieje_slazka.pdf"
target="_blank"> src="http://www.tg.net.pl/afisz/czytelnia/gfx/pdf.gif"
border="0" width="42" height="49"
style="border: 0px currentColor; border-image: none;">
href="http://www.tg.net.pl/afisz/czytelnia/dzieje_slazka.epub"
target="_blank"> src="http://www.tg.net.pl/afisz/czytelnia/gfx/epub.gif"
border="0" width="42" height="49"
style="border: 0px currentColor; border-image: none;">

 


  src="http://www.tg.net.pl/afisz/czytelnia/gfx/pozycja_07.jpg"
width="111" height="186"
style="border: 1px solid black; border-image: none;">
  Józef Lompa

Przysłowia i mowy potoczne ludu polskiego w
Szląsku

1858

Wawrzyniec Pisz
  Przedmowa do niniejszego dziełka,
godziłoby się choćby tylko częściowo wziaść z
dzieła "Przystawia Narodowe Kazimierza Mład.
Wojcickiego, Tomów trzy." Lub z broszury: Pieśni
gminne ludu polskiego w Prusach zachodnich, zebrane przez
Ignacego Łyskowskiego; niechcąc się jednak czyjemi
piórami zdobić, przytaczam przynajmniej, że mi
właśnie zdanie ostatniego autora powodem do
przedsięwziętej pracy się stało. Jako bowiem w
Prusach zachodnich, tak też i w naszym Szlazku, żywioł
niemiecki wywiera coraz silniej swój wpływ na
wytępienie pieśni...
  align="center">

 
POBIERZ
href="http://www.tg.net.pl/afisz/czytelnia/przyslowia.pdf"
target="_blank"> src="http://www.tg.net.pl/afisz/czytelnia/gfx/pdf.gif"
border="0" width="42" height="49"
style="border: 0px currentColor; border-image: none;">
href="http://www.tg.net.pl/afisz/czytelnia/przyslowia.epub"
target="_blank"> src="http://www.tg.net.pl/afisz/czytelnia/gfx/epub.gif"
border="0" width="42" height="49"
style="border: 0px currentColor; border-image: none;">

 


 
  src="http://www.tg.net.pl/afisz/czytelnia/gfx/pozycja_13.jpg"
width="111" height="186"
style="border: 1px solid black; border-image: none;">
  Mikołaj Dyakowski

Dyaryusz wiedeńskiej okazyi

1883

nakład i druk S. Lewentala
  Jak się tedy wojska nasze i król
przeprawił, dopiero przyjechał wojska cesarskiego
generalissimus, ni fallor Książę Bawarskie z innymi
elektorami i przedniejszymi generałami do powitania
Króla. Po powitaniu nastąpiła konferencyja i consilium
belli, na którym prezentuje Król JM. ordynans cesarski,
iż w komendzie królewskiej zostawać mają, co przez
politykę przyjęli elektorowie usty, ale sercem ni, bo
najbardziej obstawał i kontrowal Książę Saskie,
nieboszczyka Augusta Drugiego ojciec, dając tę
polityczną racyję, że co potym...
  align="center">

 
POBIERZ
href="http://www.tg.net.pl/afisz/czytelnia/dyariusz.pdf"
target="_blank"> src="http://www.tg.net.pl/afisz/czytelnia/gfx/pdf.gif"
border="0" width="42" height="49"
style="border: 0px currentColor; border-image: none;">
 

 


  src="http://www.tg.net.pl/afisz/czytelnia/gfx/pozycja_04.jpg"
width="111" height="186"
style="border: 1px solid black; border-image: none;">
  Józef Piernikarczyk

Ilustrowana Księga Pamiątkowa Górnego Śląska

1923

Ilustrowany Tygodnik Katowicki
  Rozbudzenie się ducha polskiego i
w ogóle uświadomienia narodowego zawdzięcza G. Śląsk
w pierwszym rzędzie swym mężom opatrznościowym i
wieszczom śląskim, których głównym celem życia
było wpajanie zamiłowania do mowy i obyczajów
ojczystych. Poeci i pisarze śląscy pierwsi zaczęli w
połowie XIX w. nieustraszenie i niezmordowanie walkę z
germanizacją, jakkolwiek w tym okresie G. Śląsk
posiadał jeszcze pewne prawa narodowości odrębnej. W
czasie, gdy Śląsk przeszedł spod panowania
austriackiego pod pruskie...
  align="center">

 
POBIERZ
href="http://www.tg.net.pl/afisz/czytelnia/ksiega_pamiatkowa.pdf"
target="_blank"> src="http://www.tg.net.pl/afisz/czytelnia/gfx/pdf.gif"
border="0" width="42" height="49"
style="border: 0px currentColor; border-image: none;">
href="http://www.tg.net.pl/afisz/czytelnia/ksiega_pamiatkowa.epub"
target="_blank"> src="http://www.tg.net.pl/afisz/czytelnia/gfx/epub.gif"
border="0" width="42" height="49"
style="border: 0px currentColor; border-image: none;">

 


  src="http://www.tg.net.pl/afisz/czytelnia/gfx/pozycja_12.jpg"
width="111" height="186"
style="border: 0px currentColor; border-image: none;">
  Józef Knosała

Parafja Radzionkowska. Jej dawniejsze i
dzisiejsze stosunki


1926

Nakładem Księgarni i Drukarni Katolickiej Katowice(około 5/6 książki)
  Jak wieś jak i parafja nasza
noszą od wieków jedną a tę samą nazwę Radzionków.
Sposób pisowni jest tymczasem odmienny. Tłumaczy sic to
tem, że ci, co pisywali tę nazwę wioski, byli zawsze
cudzoziemcami, którzy, nie znając tutejszej gwary,
pisali nazwę tak, jak ją przy wymowie pojmowali. W
Rzymie, w archiwum watykańskiem, znajdują się
dokumenta z najstarszemi notatkami co do Radzionkowa.
Znajdują się tam w roku 1326 - 1374 następujące
sposoby pisowni: Raczancow, Radzacow, Radzankow,
Radzancow, Radzancowicz...
  align="center">

 
POBIERZ
href="http://www.tg.net.pl/afisz/czytelnia/radzionkow.pdf"
target="_blank"> src="http://www.tg.net.pl/afisz/czytelnia/gfx/pdf.gif"
border="0" width="42" height="49"
style="border: 0px currentColor; border-image: none;">
href="http://www.tg.net.pl/afisz/czytelnia/radzionkow.epub"
target="_blank"> src="http://www.tg.net.pl/afisz/czytelnia/gfx/epub.gif"
border="0" width="42" height="49"
style="border: 0px currentColor; border-image: none;">

 


  src="http://www.tg.net.pl/afisz/czytelnia/gfx/pozycja_01.jpg"
width="111" height="186"
style="border: 1px solid black; border-image: none;">
  Jan Nowak

Kronika miasta i powiatu Tarnowskie Góry

1927

Księgarnia Polska Jana Nowaka w Tarnowskich Górach

(fragmenty)
  W roku 1926 minęły cztery wieki
od chwili, kiedy ostatni potomek króla Bolesława
Chrobrego na ziemi śląskiej, książę Jan Opolski,
nadał górnikom na Górach Tarnowskich przywileje
wolności górniczej, a wraz z niemi młodej osadzie
górniczej prawa miejskie. Wolność górnicza, to byt
właśnie ten klucz, przy pomocy którego odważny i
nielękający się trudów górnik polski mógł
wstąpić do łona ziemi - to byt ten klucz, jakim
odemknąć mógł podziemny skarbiec, do którego przed
tysiącami lat Szafarz Niebieski włożył srebrnonośny
kruszec, rudę żelazną...
  align="center">

 
POBIERZ
href="http://www.tg.net.pl/afisz/czytelnia/kronika.pdf"
target="_blank"> src="http://www.tg.net.pl/afisz/czytelnia/gfx/pdf.gif"
border="0" width="42" height="49"
style="border: 0px currentColor; border-image: none;">
href="http://www.tg.net.pl/afisz/czytelnia/kronika.epub"
target="_blank"> src="http://www.tg.net.pl/afisz/czytelnia/gfx/epub.gif"
border="0" width="42" height="49"
style="border: 0px currentColor; border-image: none;">

 


  src="http://www.tg.net.pl/afisz/czytelnia/gfx/pozycja_02.jpg"
width="111" height="178"
style="border: 1px solid black; border-image: none;">
  Józef Piernikarczyk

Pierwsza polska ustawa górnicza czyli
"Ordunek Gorny"


1928

Nakładem Józefa Piernikarczyka
  Na przełomie dziejów, przy
schyłku wieków średnich i przejściu do czasów
nowożytnych, gdy śmiali żeglarze nowe odkrywali lądy,
gdy ginęły stare systemy, a nowy duch wiał po Europie,
na ziemi śląskiej zaszły doniosłe wydarzenia
polityczne i zmiany w stosunkach, które zadecydowały na
całe wieki o losie i szczęściu dzielnicy śląskiej. W
tym właśnie czasie odkryto na polach wsi Tarnowice,
gdzie obecnie położone jest miasto Tarnowskie Góry,
bogate złoża kruszców. Nastąpił ponowny i
najświetniejszy...
  align="center">

 
POBIERZ
href="http://www.tg.net.pl/afisz/czytelnia/g_ordonek.pdf"
target="_blank"> src="http://www.tg.net.pl/afisz/czytelnia/gfx/pdf.gif"
border="0" width="42" height="49"
style="border: 0px currentColor; border-image: none;">
href="http://www.tg.net.pl/afisz/czytelnia/g_ordonek.epub"
target="_blank"> src="http://www.tg.net.pl/afisz/czytelnia/gfx/epub.gif"
border="0" width="42" height="49"
style="border: 0px currentColor; border-image: none;">

 


  src="http://www.tg.net.pl/afisz/czytelnia/gfx/pozycja_05.jpg"
width="111" height="186"
style="border: 1px solid black; border-image: none;">
  Józef Piernikarczyk

Podziemia Tarnogórskie

1937

Józef Piernikarczyk
  Górnictwo kruszcowe koło
Tarnowskich Gór sięga czasów niepamiętnych.
Historyczne górnictwo tej okolicy dzieli się na 3
okresy. Pierwszy, to okres, w którym Piastowie
eksploatowali w ciągu drugiej połowy średiowiecza
łatwo dostępne minerały w ziemi bytomskiej. Drugi
okres przypada na czasy nowożytne, kiedy zwłaszcza w
wieku XVI górnictwo tarnogórskie osiągnęło szczyt
swego rozwoju. Trzeci okres przypada na czasy
przełomowe, kiedy rozpoczęła się nowa epoka z chwilą
wprowadzenia do górnictwa i wogóle całego przemysłu
maszyny parowej...
  align="center">

 
POBIERZ
href="http://www.tg.net.pl/afisz/czytelnia/podziemia_tarnogorskie.pdf"
target="_blank"> src="http://www.tg.net.pl/afisz/czytelnia/gfx/pdf.gif"
border="0" width="42" height="49"
style="border: 0px currentColor; border-image: none;">
href="http://www.tg.net.pl/afisz/czytelnia/podziemia_tarnogorskie.epub"
target="_blank"> src="http://www.tg.net.pl/afisz/czytelnia/gfx/epub.gif"
border="0" width="42" height="49"
style="border: 0px currentColor; border-image: none;">

 


  src="http://www.tg.net.pl/afisz/czytelnia/gfx/pozycja_14.jpg"
width="111" height="186"
style="border: 1px solid black; border-image: none;">
  Kalendarzyk Polskiego Związku
Zachodnieg
o na rok 1939 ze spisem polskich firm
kupieckich i rzemieślniczych w Tarnowskich Górach;
wydawca: Komitet Narodowej Akcji Gospodarczej, Tarnowskie
Góry, ul. Strzelecka 25, tel.: 54 035
  Apteki:

Pod "Białym Aniołem" Rynek 5

Pod "Eskuapem" Mgr. Kosmalski, ul. Krakowska 7

"Mariańska" Mgr. Mierzowski, ul. Marszałka
Piłsudskiego 2

Cukry i czekolady:

"Kateka", ul. Krakowska 19

Schneider, ul. Krakowska 20

T.I.C. Krakowska 11

Drogerie:

"Centralna" Pradelok G., ul. Krakowska 1

Pod "Bocianem" Szulgit, ul. Krakowska 17
  align="center">

 
POBIERZ
href="http://www.tg.net.pl/afisz/czytelnia/kalendarzyk.pdf"
target="_blank"> src="http://www.tg.net.pl/afisz/czytelnia/gfx/pdf.gif"
border="0" width="42" height="49"
style="border: 0px currentColor; border-image: none;">
 

 


  src="http://www.tg.net.pl/afisz/czytelnia/gfx/pozycja_16.jpg"
width="111" height="186"
style="border: 0px currentColor; border-image: none;">
  Juliusz Guzy

Pamiętnik z okazji 50. rocznicy objęcia Urzędu
Pocztowo Telekomunikacyjnego w Tarnowskich Górach przez
władze polskie


Tarnowskie Góry, 1972

  19 czerwca 1922 r. Był to
pierwszy dzień pracy w polskim urzędzie pocztowym. Hall
pocztowy był przepełniony. Mieszkańcy miasta dla kupna
chociażby znaczka przybyli specjalnie do urzędu, żeby
zobaczyć polskich pracowników. Początkowo otwarto 4
okienka, które objęli: Bromboszcz, Racki, Kieryś,
Pancherz i Witaliński. Stanowska służby
kontrolerskiej, likwidacyjnej, gazetowej, kasowej i
rentowej objęli: Franciszek Wilczek, Augustyn Miszuda,
Karol Janus, Paweł Warzecha i Wiktor Jędrysik.
Dekartację, czyli spedycję przejęli: Jan Spott, Jan
Maciej, Jan Kędzia...
  align="center">

 
POBIERZ
href="http://www.tg.net.pl/afisz/czytelnia/poczta.pdf"
target="_blank"> src="http://www.tg.net.pl/afisz/czytelnia/gfx/pdf.gif"
border="0" width="42" height="49"
style="border: 0px currentColor; border-image: none;">
 

 


  src="http://www.tg.net.pl/afisz/czytelnia/gfx/pozycja_11.jpg"
width="111" height="186"
style="border: 0px currentColor; border-image: none;">
  Michał Baczyński

Tarnogórskie obrazki - wiersze

2009
  Michał Baczyński - ur. w 1970,
pisze od 1992 roku, wieloletni uczestnik Warsztatów
Literackich Andrzeja Kanclerza w Tarnogórskim Centrum
Kultury, członek Tarnogórskiego Kabaretu Literackiego
"Tarnina", nagradzany w tarnogórskich
konkursach literackich: O Laur Jesieni, galeria Inny
Śląsk 1993 oraz w czasie Europejskiego Mityngu
Literackiego O Łuskę Czarnego Pstrąga w 2005 roku.
Swoje utwory drukował w antologii Li-ryki stada (2007) i
w "Dodatku Kulturalnym" tygodnika
"Gwarek".
  align="center">


POBIERZ
href="http://www.tg.net.pl/afisz/czytelnia/baczynski0.pdf"
target="_blank"> src="http://www.tg.net.pl/afisz/czytelnia/gfx/pdf.gif"
border="0" width="42" height="49"
style="border: 0px currentColor; border-image: none;">
href="http://www.tg.net.pl/afisz/czytelnia/baczynski0.epub"
target="_blank"> src="http://www.tg.net.pl/afisz/czytelnia/gfx/epub.gif"
border="0" width="42" height="49"
style="border: 0px currentColor; border-image: none;">


wysłano z : http://www.tg.net.pl/temat/afisz.php
wydruk z : http://www.tg.net.pl/temat/afisz.php?id=1472