XIII edycja konkursu „Obraz a słowo. Literacki opis dzieła malarskiego”


autor Tarnogórski Afisz Kulturalny data 8 października 2016, 12:54
kategoria: AKTUALNOŚCI ( Tarnogórski Afisz Kulturalny)

Muzeum Górnośląskie ogłasza XIII Ogólnopolski
Konkurs Literacki „Obraz a słowo. Literacki opis dzieła
malarskiego”. Konkurs jest skierowany do młodzieży
gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Polega na opisaniu w dowolnej
formie literackiej dzieła sztuki znajdującego się w zbiorach
Muzeum Górnośląskiego. Tegoroczny temat stanowi obraz Olgi
Boznańskiej „Dziewczynka przy oknie” z ok. 1890 roku. Prace
konkursowe będące interpretacją dzieła, w formie
prozatorskiej bądź poetyckiej, mogą być przygotowane nie
tylko w języku polskim, ale również angielskim, niemieckim
czy rosyjskim.
Konkurs „Obraz a słowo…” motywuje do interpretowania
artefaktów kultury, inspiruje do studiów polskiej sztuki,
literatury, historii, jest przyczynkiem do rozwijania umiejętności
językowych i retorycznych. Jurorzy konkursu oceniają m.in.
warsztat pisarski uczestników, umiejętność łączenia przez
nich faktów, wyciągania wniosków, ich kreatywność i zdolność
przekonywania do własnego zdania. To jeden z tych projektów, które
pobudzają wyobraźnię młodych ludzi, pozwalają im patrzeć
szerzej i wyjść poza schematyczne myślenie.


Muzeum Górnośląskie ogłasza XIII Ogólnopolski
Konkurs Literacki „Obraz a słowo. Literacki opis dzieła
malarskiego”. Konkurs jest skierowany do młodzieży
gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Polega na opisaniu w dowolnej
formie literackiej dzieła sztuki znajdującego się w zbiorach
Muzeum Górnośląskiego. Tegoroczny temat stanowi obraz Olgi
Boznańskiej „Dziewczynka przy oknie” z ok. 1890 roku. Prace
konkursowe będące interpretacją dzieła, w formie
prozatorskiej bądź poetyckiej, mogą być przygotowane nie
tylko w języku polskim, ale również angielskim, niemieckim
czy rosyjskim.
Konkurs „Obraz a słowo…” motywuje do interpretowania
artefaktów kultury, inspiruje do studiów polskiej sztuki,
literatury, historii, jest przyczynkiem do rozwijania umiejętności
językowych i retorycznych. Jurorzy konkursu oceniają m.in.
warsztat pisarski uczestników, umiejętność łączenia przez
nich faktów, wyciągania wniosków, ich kreatywność i zdolność
przekonywania do własnego zdania. To jeden z tych projektów, które
pobudzają wyobraźnię młodych ludzi, pozwalają im patrzeć
szerzej i wyjść poza schematyczne myślenie.Na złożenie prac uczniowie mają czas do 15 lutego 2017 roku,
zaś wyniki poznają w czerwcu. Wtedy też odbędzie się
uroczysta Gala Finałowa, w czasie której wręczone zostaną
nagrody rzeczowe, statuetki Gęsie Pióra, a także – co dla
uczestników stanowi największe wyróżnienie – publikacje z
tekstami laureatów konkursu. Motywy ze zwycięskich tekstów
staną się ponadto podstawą dla filmu emitowanego podczas Gali.width="363" height="550">

Olga Boznańska, Dziewczynka przy oknie, ok. 1890, olej, płótno,
obraz ze zbiorów Muzeum GórnośląskiegoDla wielu osób udział w konkursie „Obraz a słowo…”
jest istotnym szczeblem kariery. Rangę i wysoki poziom konkursu
podkreśla fakt, iż od trzech lat odbywa się on pod patronatem
honorowym Ministra Edukacji Narodowej, jest polecany przez
kuratoria oświaty i szkoły w całej Polsce.Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie.Szczegóły na stronie: href="http://www.muzeum.bytom.pl/?p=4005">www.muzeum.bytom.pl/?p=4005


Publikacje pokonkursowe online: href="http://www.muzeum.bytom.pl/?p=1257">www.muzeum.bytom.pl/?p=1257


Filmy na podstawie tekstów laureatów:

Rok 2016 – „Metafora”: href="https://vimeo.com/170131359">https://vimeo.com/170131359


Rok 2015 – „(De)kompozycja”: href="https://vimeo.com/130533812">https://vimeo.com/130533812


Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu
Literackiego Obraz a słowo. Literacki opis dzieła malarskiegoKonkurs jest przeznaczony dla młodzieży szkolnej. Prace
oceniane będą w trzech kategoriach: gimnazjalnej,
ponadgimnazjalnej i obcojęzycznej.Forma pracy powinna łączyć w sobie zarówno walory
literackie, jak i kompletny opis wszystkich elementów dzieła
malarskiego. Kwestię wyboru formy literackiej i metody opisu
pozostawiamy autorom. Pracę należy zatytułować.Pierwszy etap eliminacji i wybór prac zgłoszonych do finału
konkursu będzie miał miejsce w szkołach, a dokonają go
nauczyciele. Wybrane prace (eseje lub inne formy opisu) przesłane
zostaną następnie do Muzeum Górnośląskiego.Prace powinny zostać dostarczone w formie elektronicznej (wysłanej
na adres: edukacja@muzeum.bytom.pl
oraz jako wydruk komputerowy.Prace należy dostarczyć osobiście lub pocztą na adres:
Muzeum Górnośląskie w Bytomiu Pl. Jana III Sobieskiego 2,
41-902 BytomBiuro organizacyjne:

Dział Edukacji Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu

Osoby organizujące i nadzorujące konkurs: Anna Rak i Marek Ryś

Kontakt: 32 281 82 94 w. 127Terminarz:

Prace mogą być nadsyłane do 15 lutego 2017 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w czerwcu 2017 roku.Rozstrzygnięcie konkursu:

Oceny prac dokona jury powołane przez organizatorów.

Wszyscy laureaci i ich opiekunowie zostaną powiadomieni o werdykcie
komisji konkursowej.

Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej Muzeum:
www.muzeum.bytom.pl oraz podczas Gali Finałowej konkursu
(czerwiec 2016).

Najlepsze prace zostaną wydrukowane w publikacji pokonkursowej.


wysłano z :
http://www.tg.net.pl/temat/afisz.php
wydruk z : http://www.tg.net.pl/temat/afisz.php?id=2065