Serce dla Natalii - aukcja charytatywna i koncert: 10 grudnia

Natalia, uczennica tarnogórskiego Zespołu Szkół Arystyczn- Projektowych, od roku zmaga się z niezwykle trudnym do wyleczenia nowotworem rdzenia kręgowego. Zawiodły tradycyjne metody leczenia, zawidła chemioterapia i radioterapia. Rodzice Natalii poszukują dalszych metod leczenia. Szansą jest wyjazd do specjalistycznej kliniki za granicę. Natalia, pomimo wielkiego cierpienia, zachowuje optymizm. Jest bardzo dzielna i pełna nadziei. Marzy o powrocie do szkoły, zajęciach rysunku i malarstwa, rzeźby.

[ czytaj więcej.. ]


SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z WYNIKÓW ZBIÓRKI PUBLICZNEJ 

Zbiórkę publiczną przeprowadził:
Komitet Organizacyjny pod nazwą „Hjuston mamy problem”
w Tarnowskich Górach
ul. Pyskowicka 35
42-612 Tarnowskie Góry
w dniach od 3.05.2014 r. do 20.03.2015 r.

Na podstawie Decyzji Nr OR.E 5311.2.2014, z dnia 24 kwietnia 2014 r. r., wydanej przez Starostę Powiatu Tarnogórskiego, na czas od dnia 3 maja 2014 r. do 3 maja 2015 r., została przeprowadzona zbiórka publiczna, na terenie Powiatu Tarnogórskiego z przeznaczeniem zebranych środków na pokrycie kosztów leczenia Anny Łakomiak.

Forma zbiórki: Zbiórka dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestorskich – 12058,67 zł,
Wysokość kosztów przeprowadzenia zbiórki publicznej – 276,04 zł,
Dochód ze zbiórki pomniejszony o w/w koszty wyniósł – 11782,63 zł.
Należy wskazać, iż Ania Łakomiak była jednocześnie podopieczną Fundacji Alivia, gdzie miała założone swoje subkonto, na które również były wpłacane środki finansowe, z przeznaczeniem na leczenie.
W związku z tym, że wysokość środków zebranych w ramach Fundacji Alivia była większa niż wydatki poniesione na leczenie, większość faktur, również te, które były wydatkowane na terenie kraju, rozliczone zostały ze środków zebranych na subkonto Fundacji Alivia, tak by środki zebrane na terenie powiatu Tarnowskie Góry, posłużyły komuś, kto ze środowiska lokalnego potrzebuje pomocy finansowej na leczenie.
W związku z czym kwota niewydatkowana w ramach przeprowadzonej zbiórki publicznej wyniosła 11782,63 zł.
W świetle powyższego Komitet Organizacyjny Zbiórki Publicznej pod nazwą „Hjuston mamy problem” powołany w celu przeprowadzenia zbiórki środków z przeznaczeniem na leczenie Anny Łakomiak, podjął decyzję o przekazaniu zebranych środków na rzecz:

1) Kaji Więcław - 3927,54 zł,
2) Darii Kulejewskiej - 3927,54 zł,
3) Marcina Kosika - 3927,54 zł.

Jednocześnie składamy wyrazy podziękowania za okazaną pomoc wszystkim darczyńcom i wydanie przez Starostę Powiatu Tarnogórskiego pozytywnej Decyzji w sprawie.
strona :  1 |