Uwaga na oszustów - nowe sposoby na przestępczą działalność


autor policja data 22 listopada 2016, 23:20
kategoria: prewencja ( Policja informuje)

Oszuści szukają cały czas nowych pomysłów, lub modyfikują dotychczas wykorzystywane, aby skutecznie wyłudzać pieniądze. Przykładem takim jest korespondencja, jaka trafiła do niektórych przedsiębiorców, z informacją o konieczności opłat za wpis ich firm do tzw. Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej i Firm. Nazwa jest łudząco podobna do oficjalnie istniejącej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, gdzie wpis jest bezpłatny.

Oszuści szukają cały czas nowych pomysłów, lub
modyfikują dotychczas wykorzystywane, aby skutecznie wyłudzać
pieniądze. Przykładem takim jest korespondencja, jaka trafiła
do niektórych przedsiębiorców, z informacją o konieczności
opłat za wpis ich firm do tzw. Centralnej Ewidencji Działalności
Gospodarczej i Firm. Nazwa jest łudząco podobna do oficjalnie
istniejącej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, gdzie wpis jest bezpłatny.


 

W korespondencji oszuści podają nr konta bankowego, na które
przedsiębiorcy mają wpłacić zazwyczaj kilkuset złotową opłatę,
aby ich firma znalazła się w bazie. Cytowana w treści listu
przemiennie nazwa bazy oszustów i oficjalnie działającej
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
sprawia, że adresaci są wprowadzani w błąd myśląc, że opłata
taka jest wymagana, aby ich firma mogła legalnie funkcjonować.
Często, „dla świętego spokoju” przedsiębiorcy decydują
się wpłacić żądaną kwotę, aby nie narazić się na
odsetki, sprawy sądowe czy wpis do Krajowego Rejestru Dłużników.
I na to właśnie liczą oszuści. Otrzymując podobne pisma z
żądaniem wniesienia opłat, najlepiej skonsultować się np. z
księgowym. Pozwoli to na uniknięcie poniesienia niepotrzebnych
strat.

To tylko jeden z przykładów działalności oszustów. Uciekają
się oni jednak do wielu innych metod. Preparują np. pisma łudząco
podobne do innych, legalnie działających instytucji, sugerując
zaległości lub konieczność wniesienia pewnych opłat. Podają
przy tym nr konta, na które należy przelać pieniądze. W takim
przypadku należy zawsze skontaktować się z daną instytucją,
aby potwierdzić prawdziwość roszczeń i nr ich konta
bankowego. Do kontaktu nie należy jednak korzystać z danych
teleadresowych podanych w piśmie, tylko skorzystać z
alternatywnych źródeł informacji o danej instytucji.


wysłano z : http://www.tg.net.pl/temat/policja.php
wydruk z : http://www.tg.net.pl/temat/policja.php?id=2109