Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa


autor policja data 8 sierpnia 2017, 18:16
kategoria: prewencja ( Policja informuje)

Poczucie bezpieczeństwa należy do podstawowych potrzeb każdego człowieka i ma decydujący wpływ na funkcjonowanie każdej społeczności. Dlatego ważnym jest tworzenie narzędzi, które pozwolą na rzetelne i czytelne zidentyfikowanie i przedstawienie, w tym społecznościom lokalnym, skali i rodzaju zagrożeń oraz instytucji współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Identyfikacja ta nie może przebiegać bez uwzględnienia oczekiwań społecznych. Takim narzędziem powinny być mapy zagrożeń bezpieczeństwa. Mapy zagrożeń należy traktować jako istotny element procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym, realizowanym w partnerstwie międzyinstytucjonalnym i społecznym. Powinny one służyć również optymalnej alokacji zasobów sprzętowo-kadrowych służb, w szczególności do podejmowania decyzji co do tworzenia komisariatów i posterunków Policji.

Poczucie bezpieczeństwa należy do podstawowych
potrzeb każdego człowieka i ma decydujący wpływ na
funkcjonowanie każdej społeczności. Dlatego ważnym jest
tworzenie narzędzi, które pozwolą na rzetelne i czytelne
zidentyfikowanie i przedstawienie, w tym społecznościom
lokalnym, skali i rodzaju zagrożeń oraz instytucji współodpowiedzialnych
za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Identyfikacja ta nie może przebiegać bez uwzględnienia
oczekiwań społecznych. Takim narzędziem powinny być mapy
zagrożeń bezpieczeństwa. Mapy zagrożeń należy traktować
jako istotny element procesu zarządzania bezpieczeństwem
publicznym, realizowanym w partnerstwie międzyinstytucjonalnym i
społecznym. Powinny one służyć również optymalnej alokacji
zasobów sprzętowo-kadrowych służb, w szczególności do
podejmowania decyzji co do tworzenia komisariatów i posterunków
Policji.Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa opiera się o
informacje skatalogowane w trzech płaszczyznach:

Informacje prezentowane na mapach będą uwzględniały zarówno
wybrane kategorie przestępstw i wykroczeń jak i zagrożenia, które
w subiektywnym odczuciu mieszkańców negatywnie wpływają na
ich poczucie bezpieczeństwa.W przypadku pytań, wątpliwości związanych z obsługą
Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, a także uwag do
funkcjonalności mapy prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres: kmzb@policja.gov.pl.


 

Szanowni Państwo, 

wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom dokonaliśmy zmian w
aplikacji Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa m.in. umożliwiając
dodawanie opisu zagrożenia. Zachęcamy do zapoznania się z
nowymi rozwiązaniami.

 

Strona nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej
interwencji Policji.


W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych
112, 997.

Prosimy o odpowiedzialne korzystanie z aplikacji.

Każde naniesione na mapę zagrożenie wywoła odpowiednią
reakcję Policji. p>

href="https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html"
target="_blank">KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA


wysłano z : http://www.tg.net.pl/temat/policja.php
wydruk z : http://www.tg.net.pl/temat/policja.php?id=2304