Straż Graniczna: Wystawili ponad 500 oświadczeń


autor Śląsko - Małopolski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu data 8 listopada 2017, 22:52
kategoria: informacje bieżące ( Policja informuje)

Dwaj Polacy, którzy wystawili fikcyjne oświadczenia
o zamiarze powierzenia wykonywania pracy dla ponad 500 cudzoziemców,
usłyszeli prokuratorskie zarzuty.
Mężczyźni zostali zatrzymani na terenie Śląska przez
funkcjonariuszy z Placówki Straży Granicznej w
Katowicach-Pyrzowicach. Podczas działań zabezpieczono laptopy,
telefony komórkowe i inne elektroniczne nośniki informacji. W
ramach prowadzonego śledztwa funkcjonariusze Straży Granicznej
ustalili, że zatrzymani Polacy w celu osiągnięcia korzyści
majątkowej w okresie od stycznia do końca maja 2017 roku
udzielali pomocy obywatelom Ukrainy w nielegalnym przekraczaniu
granicy z Ukrainy do Polski.


Dwaj Polacy, którzy wystawili fikcyjne oświadczenia
o zamiarze powierzenia wykonywania pracy dla ponad 500 cudzoziemców,
usłyszeli prokuratorskie zarzuty.
Mężczyźni zostali zatrzymani na terenie Śląska przez
funkcjonariuszy z Placówki Straży Granicznej w
Katowicach-Pyrzowicach. Podczas działań zabezpieczono laptopy,
telefony komórkowe i inne elektroniczne nośniki informacji. W
ramach prowadzonego śledztwa funkcjonariusze Straży Granicznej
ustalili, że zatrzymani Polacy w celu osiągnięcia korzyści
majątkowej w okresie od stycznia do końca maja 2017 roku
udzielali pomocy obywatelom Ukrainy w nielegalnym przekraczaniu
granicy z Ukrainy do Polski.
Przestępcza działalność polegała na rejestrowaniu w
Powiatowych Urzędach Pracy na terenie Śląska fikcyjnych oświadczeń
o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom. Wystawione
dokumenty przekazywane były następnie na terytorium Ukrainy. Na
ich podstawie cudzoziemcy uzyskiwali w polskich placówkach
konsularnych na Ukrainie wizy z prawem do pracy w Polsce, a następnie
na podstawie uzyskanych polskich wiz przekraczali granicę RP
wbrew przepisom przy użyciu podstępu. Po przyjeździe do Polski
jednak nie podejmowali pracy u polskich pracodawców wskazanych w
oświadczeniach. Posiadane wizy wykorzystywali w innych celach, również
w celu wyjazdu do państw UE.W sumie obywatele Polski zarejestrowali ponad 500 takich oświadczeń.
Śledztwo w tej sprawie prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury
Rejonowej w Piekarach Śląskich. Za popełnione przestępstwo mężczyźni
usłyszeli już zarzuty z art. 18 § 3 kk w związku z art. 264
§ 3 kk. Grozi im za ten czyn do 8 lat pozbawienia wolności.
Prokurator zastosował wobec zatrzymanych środek zapobiegawczy w
postaci dozoru policyjnego.Od 11 czerwca zniesiony został obowiązek posiadania wiz przez
obywateli Ukrainy podróżujących do UE. Warunkiem jest
posiadanie paszportu biometrycznego i spełnienie pozostałych
warunków wjazdu określonych w przepisach, a pobyt w ramach
ruchu bezwizowego nie może trwać dłużej niż 90 dni w ciągu
180-dniowego okresu. Jednak w pozostałych przypadkach nadal
obowiązuje ruch wizowy.


wysłano z : http://www.tg.net.pl/temat/policja.php
wydruk z : http://www.tg.net.pl/temat/policja.php?id=2367