Olmaryja - esej słowno-muzyczny Tadeusza Sławka i Bogdana Mizerskiego