XIII edycja konkursu „Obraz a słowo. Literacki opis dzieła malarskiego”


Muzeum Górnośląskie ogłasza XIII Ogólnopolski Konkurs Literacki „Obraz a słowo. Literacki opis dzieła malarskiego”. Konkurs jest skierowany do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Polega na opisaniu w dowolnej formie literackiej dzieła sztuki znajdującego się w zbiorach Muzeum Górnośląskiego. Tegoroczny temat stanowi obraz Olgi Boznańskiej „Dziewczynka przy oknie” z ok. 1890 roku. Prace konkursowe będące interpretacją dzieła, w formie prozatorskiej bądź poetyckiej, mogą być przygotowane nie tylko w języku polskim, ale również angielskim, niemieckim czy rosyjskim.

Konkurs „Obraz a słowo…” motywuje do interpretowania artefaktów kultury, inspiruje do studiów polskiej sztuki, literatury, historii, jest przyczynkiem do rozwijania umiejętności językowych i retorycznych. Jurorzy konkursu oceniają m.in. warsztat pisarski uczestników, umiejętność łączenia przez nich faktów, wyciągania wniosków, ich kreatywność i zdolność przekonywania do własnego zdania. To jeden z tych projektów, które pobudzają wyobraźnię młodych ludzi, pozwalają im patrzeć szerzej i wyjść poza schematyczne myślenie.

Na złożenie prac uczniowie mają czas do 15 lutego 2017 roku, zaś wyniki poznają w czerwcu. Wtedy też odbędzie się uroczysta Gala Finałowa, w czasie której wręczone zostaną nagrody rzeczowe, statuetki Gęsie Pióra, a także – co dla uczestników stanowi największe wyróżnienie – publikacje z tekstami laureatów konkursu. Motywy ze zwycięskich tekstów staną się ponadto podstawą dla filmu emitowanego podczas Gali.


Olga Boznańska, Dziewczynka przy oknie, ok. 1890, olej, płótno, obraz ze zbiorów Muzeum Górnośląskiego

Dla wielu osób udział w konkursie „Obraz a słowo…” jest istotnym szczeblem kariery. Rangę i wysoki poziom konkursu podkreśla fakt, iż od trzech lat odbywa się on pod patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej, jest polecany przez kuratoria oświaty i szkoły w całej Polsce.

Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie.

Szczegóły na stronie: www.muzeum.bytom.pl/?p=4005
Publikacje pokonkursowe online: www.muzeum.bytom.pl/?p=1257
Filmy na podstawie tekstów laureatów:
Rok 2016 – „Metafora”: https://vimeo.com/170131359
Rok 2015 – „(De)kompozycja”: https://vimeo.com/130533812


Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego Obraz a słowo. Literacki opis dzieła malarskiego

Konkurs jest przeznaczony dla młodzieży szkolnej. Prace oceniane będą w trzech kategoriach: gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej i obcojęzycznej.

Forma pracy powinna łączyć w sobie zarówno walory literackie, jak i kompletny opis wszystkich elementów dzieła malarskiego. Kwestię wyboru formy literackiej i metody opisu pozostawiamy autorom. Pracę należy zatytułować.

Pierwszy etap eliminacji i wybór prac zgłoszonych do finału konkursu będzie miał miejsce w szkołach, a dokonają go nauczyciele. Wybrane prace (eseje lub inne formy opisu) przesłane zostaną następnie do Muzeum Górnośląskiego.

Prace powinny zostać dostarczone w formie elektronicznej (wysłanej na adres: edukacja@muzeum.bytom.pl oraz jako wydruk komputerowy.

Prace należy dostarczyć osobiście lub pocztą na adres: Muzeum Górnośląskie w Bytomiu Pl. Jana III Sobieskiego 2, 41-902 Bytom

Biuro organizacyjne:
Dział Edukacji Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu
Osoby organizujące i nadzorujące konkurs: Anna Rak i Marek Ryś
Kontakt: 32 281 82 94 w. 127

Terminarz:
Prace mogą być nadsyłane do 15 lutego 2017 roku.
Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w czerwcu 2017 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu:
Oceny prac dokona jury powołane przez organizatorów.
Wszyscy laureaci i ich opiekunowie zostaną powiadomieni o werdykcie komisji konkursowej.
Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej Muzeum: www.muzeum.bytom.pl oraz podczas Gali Finałowej konkursu (czerwiec 2016).
Najlepsze prace zostaną wydrukowane w publikacji pokonkursowej.