Gorczycki antico e moderno – śladami kompozytora: Rozbark – Praga – Wiedeń

W latach 2013 i 2014 Orkiestra Muzyki Nowej przy wsparciu Śląskiego Towarzystwa Muzycznego i Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu zorganizowała na Rozbarku dwa przedsięwzięcia koncertowo-edukacyjne pod nazwą Gorczycki antico e moderno, na które złożyły się koncerty, prawykonania nowych dzieł, warsztaty, wykłady i wystawy poświęcone kompozytorowi Grzegorzowi Gerwazemu Gorczyckiemu. Dwa lata później, w 2015 i 2016 roku owoce tych przedsięwzięć zostały zaprezentowane przez Orkiestrę Muzyki Nowej za granicą, w ramach dwuletniego projektu artystyczno-naukowego pn. Gorczycki antico e moderno – śladami kompozytora w Europie, który był finansowany z programu MKiDN Promocja kultury polskiej za granicą.

Tym razem miejscami wydarzeń były dwa wielkie ośrodki naukowe i kulturalne, Praga i Wiedeń, w których Gorczycki studiował i które z pewnością wywarły znaczący wpływ na jego życie i twórczość. Na Uniwersytecie Karola w Pradze Orkiestra Muzyki Nowej, przy współpracy Uniwersytetu Jagiellońskiego i Czeskiej Akademii Nauk, zorganizowała seminarium naukowe pt. Grzegorz Gerwazy Gorczycki i muzyka jego czasów, którego celem było zainteresowanie czeskiego środowiska naukowego postacią rozbarskiego twórcy i być może zainicjowanie poszukiwań i badań, które mogłyby rzucić nowe światło na ten słabo udokumentowany okres pobytu kompozytora w Pradze.  W Wiedniu OMN zaprezentowała dwa koncerty: pierwszy w jednej z najbardziej znanych sal koncertowych Europy – Wiener Konzerthaus, a drugi w kościele polskim na Kahlenbergu. W programach koncertów znalazły się utwory Aleksandra Lasonia i Ryszarda Gabrysia, które zostały zamówione przez OMN i prawykonane dwa lata wcześniej na Rozbarku. 

Spotkanie w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu, na które zapraszamy 31 marca, będzie okazją do przedstawienia najciekawszych owoców tego przedsięwzięcia: prezentacji bytomskich, praskich i wiedeńskich obiektów związanych z postacią Gorczyckiego, podsumowania najistotniejszych wątków z seminarium zorganizowanego w Pradze, projekcji filmu poświęconego kompozytorowi oraz dyskusji na temat potencjalnego miejsca Gorczyckiego w kulturze współczesnego Bytomia.

Data: 31 marca 2017 (piątek), godz.17.00
Miejsce: Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, ul. W. Korfantego 34, Sala ks. G.G. Gorczyckiego
Prowadzący: Maciej Droń, Aleksandra i Krzysztof Batogowie
Wstęp wolny


Sala ks. G.G. Gorczyckiego w Muzeum Górnośląskim, fot. Witalis Szołtys