Warsztaty dla rodzin: gospel, muzyka śląska i folkowa w CKS

Rodziny zainteresowane wspólnym śpiewem i tańcem mogą zapisywać się już na bezpłatne warsztaty gospelowe lub śląsko-folkowe organizowane przez Centrum Kultury Śląskiej w ramach X Metropolitalnego Święta Rodziny. Zapisy są przyjmowane drogą telefoniczną: 32 441 60 28 / 505 802 207 lub mailową: biuro.cekus@gmail.com.
Warsztaty gospelowe poprowadzi poprowadzi Magdalena Kozioł. Warsztaty śląsko-folkowe - Joanna Sleziak oraz Eugeniusz Kostka z Zespołu Pieśni i Tańca "Miedarzanie".Uczestnicy obydwu warsztatów wystąpią na koncercie finałowym, który odbędzie się 27 maja 2017 r.