W rytmie buntu. Polska awangarda międzywojnia w Muzeum Górnośląskim


W sztuce polskiej rok 1917 uznawany jest za datę przełomową w kontekście powstających nurtów awangardowych. Realizowane wówczas w Krakowie Wystawy Niezależnych i ekspresjonistów (inspirowane francuskimi Salonami Odrzuconych) były pierwszą zapowiedzią mających wkrótce nastąpić zmian. Wystawa „W rytmie buntu. Polska awangarda międzywojnia”, która została otwarta 22 listopada w Muzeum Górnośląskim, stawia sobie za cel ukazanie różnorodności zjawisk tego okresu i nurtów odnowy w sztuce. W przeważającej liczbie prezentuje prace graficzne i rysunkowe Zbigniewa Pronaszki, Tytusa Czyżewskiego czy Witkacego, dopełnione między innymi dziełami rzeźbiarskimi Xawerego Dunikowskiego.

Przedstawione są najważniejsze ugrupowania artystyczne działające w dwudziestoleciu międzywojennym, których twórczość znacząco wpłynęła na zmianę formy późniejszych działań artystycznych podejmowanych w kraju. Zaprezentowane są prace członków takich ugrupowań, jak na przykład Formiści, Bunt, Świt, Grupa Krakowska czy Szczep Szukalszczyków herbu Rogate Serce.

Ekspozycji poza katalogiem towarzyszy cykl spotkań przybliżających polskie życie artystyczne w międzywojniu na tle wydarzeń ogólnoeuropejskich, a także szereg zajęć edukacyjnych.
czas trwania: 22 listopada 2017 – 22 kwietnia 2018
miejsce: ul. W. Korfantego 34, Bytom
kurator: Agnieszka Bartków

„Wielość rzeczywistości”, czyli wydarzenia towarzyszące wystawie czasowej „W rytmie buntu. Polska awangarda międzywojnia”:

oprowadzania z kuratorem – prowadzi Agnieszka Bartków:
18 lutego, niedziela, godz. 12.30
25 marca, niedziela, godz. 12.30
22 kwietnia, niedziela, godz. 12.30

wykłady Jolanty Zaczkowskiej:
Witkacego harce ze sztuką (7 marca, środa, godz. 17.00)
Stanisława Szukalskiego ślad w literaturze. O niemym śpiewaku (11 kwietnia, środa, godz. 17.00)
Jan Józef Czapski – artysta rozdarty pomiędzy piórem a sztalugą (9 maja, środa, godz. 17.00)

spotkania z wybitnymi znawcami kontekstów okresu międzywojnia:
Zabawy z Moną Lizą (3 marca, sobota, godz. 12.30)
Ostra linia buntu (14 kwietnia, sobota, godz. 12.30)
zapisy na zajęcia: tel. 32 281 82 94, w. 127