Dwadzieścia lat Stowarzyszenia "Śląski Dzwon Nadziei"


Na ręce Pani Gabrieli Szubińskiej - inicjatorki i wieloletniej prezeski Stowarzyszenia "Śląski Dzwon Nadziei" składamy serdeczne gratulacje z okazji jubileuszu dwudziestolecia tej organizacji. Pamiętamy brzmienie dzwonu, który wzywał do pomocy poszkodowanym w powodzi stulecia, głosił konieczność wsparcia niepełnosprawnych dzieci, jednoczył po katastrofie 10 kwietnia, nawoływał do szacunku dla historii i kultury Górnego Śląska, uczył tolerancji oraz otwartości na potrzeby bliźnich. Nie ma w naszym otoczeniu drugiej tak uniwersalnej, zasłużonej i potrzebnej organizacji jak dzieło Pani Szubińskiej. Niech szlachetne serce dzwonu z Taciszowa budzi nasze sumienia jeszcze przez długie lata.Gratulujemy również Stowarzyszeniu okolicznościowego wydawnictwa "Obudził sumienia" autorstwa Alicji Kosiby - Lesiak i Ryszarda Bednarczyka. Książka zawiera podsumowanie dwudziestu lat pracy "Dzwonu Nadziei" i stanowi ważny dokument uzupełniający wiedzę o niezmordowanej grupie ludzi niosących lokalnej społeczności wiarę, nadzieję i miłość.

Portal Powiatu Tarnogórskiego tg.net.pl