Konkurs na Gwarki 2015 rozwiązany


Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie historycznym z okazji Gwarków 2015; troje laureatów poinformowaliśmy już pocztą elektroniczną o zdobyciu nagród (zestawów książek ufundowanych przez księgarnię Matras i osoby biorące udział w pochodzie). Podajemy prawidłowe odpowiedzi na pytania konkursowe:

Pytania pani Gąski (Goske), jednej z fundatorów kościoła p.w. św. Anny, niegdyś św. Jakuba.

1. W jednym z tarnogórskich kościołów w centrum miasta, znajduje się na łuku tęczowym napis +EGO+SUM+VIA+VITA+ET +....

Jakie jest ostatnie słowo tego napisu?

ODPOWIEDŹ: VERITAS

2.

ODPOWIEDŹ:
1) Pniowiec
2) Strzybnica
3) Repty/Stare Tarnowice
4) Lasowice


Jakub Gruzełka (Jakób Gruselko) to główny fundator (obok mieszczki Gąski) kościółka pw. św. Jakuba, obecnie św. Anny, za Bramą Wrocławską (Gliwicką). Nie tylko zacny burmistrz Tarnowskich Gór ale i zamożny GWAREK i góromistrz. W pochodzie jego rolę odgrywa pan Marek Połulich – Pełnomocnik Burmistrza ds. Realizacji Projektu p.n. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych – nie wiemy, czy pan Połulich pójdzie w tegorocznym pochodzie… Oto jego pytania:

1. Jak nazywał się artysta malarz urodzony w 1806 roku w dzisiejszej Strzybnicy, który namalował obraz znajdujący się w głównym ołtarzu kościoła p.w. Apostołów Piotra i Pawła?

ODPOWIEDŹ: FRYDERYK AUGUST BOUTERWEK (FRIEDRICH AUGUST BOUTERWECK)

2.

ODPOWIEDŹ:
1) FRYDERYK WILHELM VON REDEN .
2) AUGUST DE BOSCAMP LASOPOLSKI
3) RUDOLF VON CARNALL
4) JOHANN WOLFGANG GOETHE


Strój górników u początków dziejów lokalnego górnictwa bardzo różnił się od tego z XIX wieku, gdy nastąpił schyłek „trzeciej ery górnictwa tarnogórskiego”, jak ten okres nazwał kronikarz Jan Nowak. W corocznie odbywającym się pochodzie gwarkowskim grupa członków Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej prezentuje stroje różnych grup społecznych miasta, lecz najliczniej reprezentowani są właśnie gwarkowie.

Pytania zadaje Pan Marian Wróbel, jeden z uczestników pochodu odtwarzający już od wielu lat postać miejscowego górnika.

1. Jak się nazywa szyb, nad którym stoi wieża wyciągowa Zabytkowej Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach?

ODPOWIEDŹ: szyb " Anioł"


2.

ODPOWIEDŹ:
1) FRANCISZEK ŻUREK
2) JAN NOWAK
3) STANISŁAW WYCISZCZAK
4) JAN PIERNIKARCZYK


nagrody księgarni Matras:

nagrody postaci z pochodu: