Historyczny Konkurs Gwiazdkowy 2015


LAUREACI KONKURSU:

I miejsce – Sławomir Kita – 10 punktów, nadesłano 01.01.2016 godz. 11:51
II miejsce – Joanna Michalik – 9,5 punktów – nadesłano 28.12.2015 godz. 15:18
III miejsce – Henryka Bal – 9,5 punktów – nadesłano 01.01.2016 godz. 21:44

Niebawem skontaktujemy się z laureatami w celu ustalenia sposobu przekazania nagród; dziękujemy za udział wszystkim uczestnikom.


PYTANIA

1. W VIII w. p.n.e. na rozkaz króla Ezechiasza wykuto podziemny kanał wodny o długości ok. 530 m. Łączył sadzawkę Siloam w mieście Jerozolima, ze źródłem poza murami miasta. Jak nazywało się to źródło?

2. Przy jakiej ulicy w Tarnowskich Górach stoi kościół, nad którego wejściem znajduje się ta mozaika

3. Kto był pierwszą patronką górników na Śląsku?

4. Pod czyim wezwaniem jest kościół, nad którego nawą znajduje się ten krzyż?

5. W jakim tarnogórskim kościele znajduje się to malowidło?

6. Z jaką miejscowością związana jest ewangeliczna scena z malowidła?

7. Na podziemnej trasie wycieczkowej w Kopalni Zabytkowej Srebra wykuto wnękę dla figury św. Barbary. W którym roku uruchomiono kopalnię dla zwiedzających?

8. Jak się nazywa patron Śląska, którego figura znajduje się na kolumnadzie wokół Placu św. Piotra w Rzymie oraz na drzwiach głównego wejścia do kościoła Matki Bożej Królowej Pokoju ?

9. W 1786 r. zbudowano hutę ołowiu Fryderyk w dzisiejszej Strzybnicy. Tam urodził się w 1806 r. malarz, którego obraz „Wręczenie kluczy św. Piotrowi” znajduje się dziś nad ołtarzem kościoła Apostołów Piotra i Pawła. Jak nazywał się ten malarz?

10. Jak się nazywa się sztolnia ukończona w 1803 r., której wylot znajduje się do dziś w Strzybnicy?


Konkurs Gwiazdkowy 2015 zorganizowany przez Fundację "Kruszce Śląska" www.kruszceslaska.pl
Regulamin

1. Odpowiedzi na wszystkie 10 pytań konkursowych należy przysyłać na adres e-mail: indianer@tg.net.pl.

2. Nagrodami w Konkursie są:

A. nagroda za zajęcie pierwszego miejsca –ręczny przyrząd do ciśnieniowego przygotowania kawy wraz z zestawem, na który składają się: puszka kawy (250 g) i filiżanka ze spodkiem z palarni kawy w Piemoncie (wartość całości 180 zł) - ufundowane przez Cafe Silesia w Tarnowskich Górach www.cafesilesia.pl . Dodatkowo książka pt. „Ratusz w Bytomiu” – autorzy: Jacek Maniecki, Marek Wojcik wyd. przez Fundację w 2015 r.

B. nagroda za zajęcie drugiego miejsca – książka „Śląskie zamki i pałace na starych zdjęciach i pocztówkach ” – autor: Marek Gaworski wraz z zakładką do książki ozdobioną w technice decoupage motywami tarnogórskimi lub uniwersalnymi do wyboru (wartość całości 60 zł). Dodatkowo książka pt. „Ratusz w Bytomiu” – autorzy: Jacek Maniecki, Marek Wojcik wyd. przez Fundację w 2015 r.
C. nagroda za zajęcie trzeciego miejsca – bombka choinkowa o średnicy 20 cm ozdobiona w technice decoupage motywami tarnogórskimi (wartości 50 zł). Dodatkowo książka pt. „Ratusz w Bytomiu” – autorzy: Jacek Maniecki, Marek Wojcik wyd. przez Fundację w 2015 r.
Każdy z trzech Laureatów będzie mógł również wybrać jedną spośród niżej wymienionych książek:
„Kalendarium Tarnowskie Góry" – autorzy: Małgorzata Filak, Mieczysław Filak, wyd. 2015 r.
„Portrety Miasta. Tarnowskie Góry u schyłku belle epoque” – autorzy: Monika Rosenbaum, Sebastian Rosenbaum, wyd. 2015 r.
„Szkoła wielu zmian” – autorzy; Ryszard Bednarczyk, Alicja Kosiba-Lesiak, wyd. 2015 r.
Przewidziane są również dwie nagrody za zajęcie czwartego i piątego miejsca.

3. Termin przysyłania odpowiedzi: 14 stycznia 2016

4. Za każdą poprawną odpowiedź Uczestnik otrzymuje 1 punkt.

5. W przypadku uzyskania przez Uczestników jednakowej liczby punktów, decydować będzie termin nadesłania odpowiedzi.

6. Pierwsze trzy nagrody otrzymują uczestnicy z największą liczbą punktów.

7. Publikacja prawidłowych odpowiedzi nastąpi 15 stycznia 2016 r.

8. Lista laureatów opublikowana zostanie 15 stycznia 2016 r.

9. Uczestnik może podać imię i nazwisko lub pseudonim, pod którym zostanie zarejestrowany w Konkursie. Wynik uzyskany przez Uczestnika zostanie pod tym pseudonimem opublikowany.

10. Po ogłoszeniu wyników Organizatorzy i Laureaci ustalą indywidualny sposób przekazania nagród np. przesyłka pocztowa lub bezpłatne dostarczenie przez Organizatorów nagrody pod podany adres na terenie Tarnowskich Gór).

Nagroda pierwsza: zestaw składający się z puszki z kawą (250 g) i oryginalnej filiżanki ze spodkiem pochodzący z palarni kawy w Piemoncie oraz AeroPress – przyrząd do ciśnieniowego przygotowania kawy (wartość 180 zł). Ufundowane przez tarnogórską firmę Cafe Silesia.

Nagroda druga – książka „Śląskie zamki i pałace na starych zdjęciach i pocztówkach ” – autor: Marek Gaworski wraz z zakładką do książki ozdobioną w technice decoupage motywami tarnogórskimi lub uniwersalnymi (do wyboru), wartość 60 zł
Nagroda trzecia - bombka choinkowa o średnicy 20 cm ozdobiona ręcznie w technice decoupage motywami tarnogórskimi (dodatkowo wieszaczek na bombkę); wartość 50 zł

Nagrody książkowe:
„Ratusz w Bytomiu” i „Szkoła wielu zmian”

Nagrody książkowe:
„Portrety Miasta. Tarnowskie Góry u schyłku belle epoque”, „Kalendarium Tarnowskie Góry”


KONKURS GWIAZDKOWY 2015 – ODPOWIEDZI

1. W VIII w. p.n.e. na rozkaz króla Ezechiasza wykuto podziemny kanał wodny o długości ok. 530 m. Łączył sadzawkę Siloam w mieście Jerozolima, ze źródłem poza murami miasta. Jak nazywało się to źródło?
Odp: Gichon (El-Gichon)

2. Przy jakiej ulicy w Tarnowskich Górach stoi kościół, nad którego wejściem znajduje się ta mozaika (zdjęcie)?
Odp.: ul. Opatowicka

3. Kto był pierwszą patronką górników na Śląsku?
Odp.: św. Anna

4. Pod czyim wezwaniem jest kościół, nad którego nawą znajduje się ten krzyż (zdjęcie)?
Od.: p.w. św. Anny

5. W jakim tarnogórskim kościele znajduje się to malowidło (zdjęcie)?
Odp.: nowy kościół p.w. św. Marcina

6. Z jaką miejscowością związana jest ewangeliczna scena z malowidła (zdjęcie)?
Odp.: Nazaret

7. Na podziemnej trasie wycieczkowej w Kopalni Zabytkowej Srebra wykuto wnękę dla figury św. Barbary. W którym roku uruchomiono kopalnię dla zwiedzających (zdjęcie)?
Odp.: w 1976 r.

8. Jak się nazywa patron Śląska, którego figura znajduje się na kolumnadzie wokół Placu św. Piotra w Rzymie oraz na drzwiach głównego wejścia do kościoła Matki Bożej Królowej Pokoju (zdjęcie)?
Odp.: św. Jacek Odrowąż

9. W 1786 r. zbudowano hutę ołowiu Fryderyk w dzisiejszej Strzybnicy. Tam urodził się w 1806 r. malarz, którego obraz „Wręczenie kluczy św. Piotrowi” znajduje się dziś nad ołtarzem kościoła Apostołów Piotra i Pawła. Jak nazywał się ten malarz? (zdjęcie)
Odp.: Fryderyk Bouterweck

10. Jak się nazywa się sztolnia ukończona w 1803 r., której wylot znajduje się do dziś w Strzybnicy?
Odp.; Gotthelf („Boże Dopomóż”/ „Wspomóż Bóg”)