Zabezpieczanie przejścia orszaku Trzech Króli w Tarnowskich Górach


Policjanci wraz z innymi służbami Naszego Powiatu zabezpieczali dzisiaj przemarsz "Trzech Króli" ulicami Tarnowskich Gór. Poza drobnymi interwencjami wobec uczestników ruchu oraz pieszych, nie odnotowano zakłóceń porządku.

W dniu dzisiejszym do zabezpieczenia przemarszu uroczystego orszaku "Trzech Króli" zaangażowały się wszystkie służby porządkowe: Policja, Straż Miejska, Pogotowie Ratunkowe oraz organizacje społeczne, w tym w szczególny sposób bracia Salezjanie. Choć lokalnie organizowany już od wielu lat, to pierwszy raz w tak uroczysty sposób przez centrum miasta przeszedł korowód wraz z reprezentantami organów samorządowych oraz przedstawicielami organizacji społecznych i gminnych. Przemarsz rozpoczął się o godz. 12.15, zaraz po zakończeniu mszy świętej w Parafii pod wezwaniem Świętych Apostołów Piotra i Pawła przy ul. Gliwickiej, a następnie przez wybrane ulice centrum miasta Tarnowskie Góry orszak wraz z wiernymi oraz mieszkańcami Naszego Powiatu ruszył w kierunku Rynku, gdzie miał swój uroczysty koniec.


zdjęcia: Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach

Nad całością zabezpieczenia czuwał Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach asp. szt. Wojciech Dolata mając do dyspozycji kilkunastu policjantów oraz patrole Straży Miejskiej. Wobec niektórych przechodniów Policja musiała interweniować, jednak kończyło się na symbolicznym zwróceniu uwagi. Tylko w jednym przypadku patrol pieszy Ruchu Drogowego musiał nałożyć mandat. W pozostałych przypadkach wystarczyły środki pozakarne.

Nadkomisarz Sebastian Korecki
Oficer Prasowy Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach