Tysiąc odblasków i debata pierwszoklasistów


Ponad 1000 elementów odblaskowych zakupionych przez tarnogórski magistrat przekazali policjanci najmłodszym mieszkańcom Tarnowskich Gór. Podczas spotkania w Tarnogórskim Centrum Kultury odbyła się debata z najmłodszymi na temat „Szkoła moich marzeń”, której celem było oswojenie najmłodszych z wizerunkiem Policji oraz omówienie czynników związanych z ogólnopojętym poczuciem bezpieczeństwa w szkole oraz w drodze do i ze szkoły.


film: Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach

Policjanci omówili zasady bezpiecznego poruszania się po drogach, udzielania pierwszej pomocy i bezpieczeństwa podczas pobytu w szkole. Takie spotkania to realizacja programu „Razem Bezpieczniej” oraz prowadzonych działań i kampanii „Bezpieczna droga do szkoły” i „Nie reagujesz akceptujesz”.

W ramach programu Razem Bezpieczniej tarnogórscy policjanci we współpracy z innymi podmiotami i instytucjami z terenu Tarnowskich Gór przygotowali spotkanie z uczniami, którzy w tym roku rozpoczęli naukę w szkole podstawowej. Podczas spotkania w Tarnogórskim Centrum Kultury przygotowano dla najmłodszych specjalny program, mający przestrzec ich przed niebezpieczeństwem w drodze do szkoły oraz podczas spędzania wolnego czasu. Policjanci ruchu drogowego omówili zasady bezpiecznego poruszania się po drogach zaś policjanci zespołu ds nieletnich przeprowadzili debatę „Szkołą moich marzeń” omawiając jednocześnie prawidłowe zachowanie w szkole i poza szkołą. Instruktor pierwszej pomocy- omówił zasady, jak należy się zachować i jak wzywać pomoc w sytuacjach, kiedy ktoś traci przytomność. Ponadto policjanci omówili założenia kampanii "Nie reagujesz - akceptujesz". Na koniec każdy uczestnik otrzymał elementy odblaskowe zakupione przez Urząd Miejski w Tarnowskich Górach. W spotkaniach uczestniczyło ponad 500 uczniów z tarnogórskich szkół podstawowych. Pozostali uczniowie odblaski otrzymają podczas spotkań przeprowadzonych na terenie szkół w najbliższych dniach.

Szczególne podziękowania w imieniu najmłodszych uczestników ruchu drogowego kierujemy do:

Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry, Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach, Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach, Tarnogórskiego Centrum Kultury, Instruktora pierwszej pomocy: Ilony Koptyńskiej.

oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach - asp. szt. Rafał Biczysko