Z wizytą u przedszkolaków


W środę (19 października) tarnogórscy policjanci odwiedzili przedszkolaków w Tworogu, w czwartek zaś - w Świerklańcu. W trakcie ostatniego z tych spotkań dzieci uczyły się bezpiecznie przechodzić przez ulicę w obecności policjanta Wydziału Ruchu Drogowego. Dodatkową atrakcją dla dzieci była możliwość sprawdzenia jak policjanci zabezpieczają ślady.

Każdy przedszkolak mógł poddać się daktyloskopii, odciski palców zbierał biegły sądowy z zakresu daktyloskopii i wizualizacji, pracujacy na co dzień w policyjnym laboratorium kryminalistyki w Katowicach nadkom. Krystian Machoń. Tylko podczas tych dwóch dni w spotkaniu z policjantami uczestniczyło łącznie kilkaset dzieci. W tarkcie każdego spotkania omawiane są podstawowe zasady ruchu drogowego, związane z bezpieczeństwem pieszych oraz zasady bezpiecznej zabawy - negując jednocześnie wszelkie zachowania wykraczające poza normy, w szczególności przejawy przemocy rówieśniczej. Ważnym elementem każdego spotkania jest również uczenie dzieci odpowiedniego zachowania przy kontaktach ze zwierzętami, szczególnie w przypadku ataku niebezpiecznego psa. Policjanci przypomnieli także dzieciom jak należy podróżować bezpiecznie samochodem i zwracali szczególną uwagę na zapinanie pasów bezpieczeństwa przez wszystkie osoby znajdujące się w samochodzie w tym również na sposób przewożenia dzieci. Podczas wizyty funkcjonariusze namawiali najmłodszych do żywego reagowania na nieprzestrzeganie tych przepisów przez dorosłych - np. poprzez piszczenie. Na koniec dzieci miały okazję spotkać się z maskotką śląskiej policji - Sznupkiem.

st. aspirant Rafał Biczysko - Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach

zdjęcia: Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach