Spotkania z dziećmi


W piątek, 23 marca odbyło się spotkanie z dziećmi ze Szkoły Podstawowej z Bobrownik Śląskich. W spotkaniu, które odbyło się w Filii nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej w tarnowskich Górach, najmłodsi spotkali się z policjantem z tarnogórskiej komendy. Podczas spotkania policjant omówił i przypomniał podstawowe zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym pieszych. W związku ze zbliżającym się okresem letnim omówione zostały zasady korzystania z rowerów oraz innych pojazdów wykorzystywanych przez dzieci podczas zabaw na wolnym powietrzu. Każde dziecko uczestniczące w spotkaniu otrzymało mini kodeks ruchu drogowego aby utrwalić przekazywane informacje przez policjanta. Spotkanie zostało zorganizowane przy współpracy pani Marii Łaskawieckiej kierownika biblioteki z tarnogórską komendą policji.

Policjanci z tarnogórskiej komendy podczas spotkania z dziećmi w środę, 21 marca przekazali uczniom klas 3 SP nr 13 "mini kodeksy ruchu drogowego". Książeczki, które otrzymali najmłodsi zostały przygotowane przez policjantów KWP Katowice i mają służyć najmłodszym m.in. do prawidłowego przygotowania się do egzaminu na kartę rowerową. Dzieci najpierw wysłuchały wystąpienia policjanta z Wydziału Ruchu Drogowego asp.szt. Dariusza Pytel, który omówił podstawowe przepisy ruchu drogowego, a następnie przekazał im kodeksy. Słuchacze, którzy w przyszłym roku szkolnym przystąpią do egzaminu na kartę rowerową byli bardzo zadowoleni ze spotkania.

Tarnogórscy policjanci spotkali się także z dziećmi uczęszczającymi do Szkoły Podstawowej nr 13 w Strzybnicy. Wśród najmłodszych były również dzieci z Tęczowego Przedszkola, które także uczestniczyły w spotkaniu z policjantami. Podczas spotkania policjanci omówili zasady bezpiecznego poruszania się po drogach oraz na temat odpowiedzialności za zachowanie niezgodne z prawem. W minioną środę tarnogórscy policjanci spotkali się z najmłodszymi mieszkańcami Tarnowskich Gór z dzielnicy Strzybnica. Podczas prelekcji policjant z Wydziału Ruchu Drogowego asp. szt. Dariusz Pytel omówił zasady bezpiecznego poruszania się po drogach. Mówił o niebezpieczeństwach zachowania niezgodnego z przepisami ruchu drogowego i najczęstszych przyczynach wypadków drogowych z udziałem pieszych i rowerzystów. Jednocześnie przypomniał o prowadzonych działaniach w tym dniu "Niechronieni" , mających na celu ograniczenie zdarzeń z udziałem tej grupy uczestników ruchu drogowego. Następnie specjalista ds. nieletnich Wydziału Prewencji asp.szt. Mirosław Respondek omówił zasady odpowiedzialności osób małoletnich za czyny karalne popełniane na terenie szkoły oraz podał przykłady najczęściej popełnianych czynów przez osoby nieletnie. Na zakończenie spotkania dzieci miały okazje spotkać się ze Sznupkiem- maskotką Śląskiej Policji. W spotkaniu wzięło udział około 270 dzieci.

st. aspirant Rafał Biczysko - Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach

zdjęcia: Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach