Tarnogórska policja chroni hałdę popłuczkową przed dewastacją


Od tego weekendu tarnogórska policja rozpoczyna wzmożone kontrole na terenie parku kulturowego jakim jest hałda popłuczkowa w rejonie Bobrownik Śląskich w Tarnowskich Górach. Obecnie trwają starania społeczności lokalnej o wpisanie „hałdy” na listę zabytków UNESCO. Sprawcy niszczenia „hałdy” muszą liczyć się zarówno z wysokimi grzywnami, jak i przepadkiem mienia wykorzystywanego przez nich do dewastacji tego obiektu.

Hałda ta jest obiektem zabytkowym i jako park kulturowy podlega szczególnej ochronie. Uregulowania prawne zawarte w ustawie o ochronie zabytków dają możliwość nie tylko ukarania sprawców niszczenia hałdy, ale także orzekania o przepadku mienia, służącego sprawcom takiej dewastacji (art.112 ustawy o ochronie zabytków).

Teren „hałdy” jest jednym z bardziej urokliwych zakątków miasta, celem licznych wycieczek, spacerów i odpoczynku. Niestety, jak wynika z ostatnich sygnałów ze strony samorządu i mieszkańców, teren hałdy jest sukcesywnie niszczony przez zmotoryzowanych tzw. „quadowców i crossiarzy”. Celem wyeliminowania tych negatywnych społecznie zachowań, policjanci we współpracy z innymi służbami podejmą zdecydowane działania wobec ujawnionych sprawców niszczenia zabytkowej „hałdy”.

oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach - asp. szt. Rafał Biczysko

zdjęcia: Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach