Wylatujący do Anglii obywatel Czech okazał się być Ukraińcem


4 listopada funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej z Katowic - Pyrzowic zatrzymali Ukraińca, który posługiwał się podrobionymi czeskimi dokumentami.

W ubiegły piątek do odprawy na wylot do Anglii stawił się mężczyzna, który okazał do kontroli czeski paszport. Podczas analizy dokumentu funkcjonariusze Straży Granicznej zauważyli, iż strona z danymi personalnymi została wymieniona. Mężczyzna posiadał przy sobie także czeski dowód osobisty oraz czeskie prawo jazdy. Te dokumenty zostały również sfałszowane. W wyniku dalszych działań ustalono prawdziwą tożsamość cudzoziemca, który okazał się być Ukraińcem. Cudzoziemiec oświadczył, iż prawdziwe dokumenty wywiózł na Ukrainę jego znajomy.

Ukrainiec usłyszał zarzuty użycia jako autentyczny sfałszowanego dokumentu oraz usiłowania przekroczenia granicy wbrew przepisom. Obcokrajowiec przyznał się do zarzucanych mu czynów i dobrowolnie poddał się karze 3 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na 2 lata. Jednocześnie Komendant Placówki Straży Granicznej w Katowicach - Pyrzowicach wydał decyzję zobowiązującą cudzoziemca do powrotu. Mężczyzna otrzymał również roczny zakaz wjazdu na terytorium Polski. Po zakończeniu czynności służbowych obywatel Ukrainy został odwieziony pod konwojem na przejście graniczne do Medyki w celu realizacji decyzji.