Policjanci w "Mechaniku"


17 listopada policjanci z Wydziału Prewencji przeprowadzili spotkanie z młodzieżą z "Mechanika" tj. Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach. Tematem spotkania było zagadnienie związane z handlem ludźmi. Policjanci omówili zagadnienia, uczulając na zagrożenia związane z wyjazdem za granicę w celu podjęcia pracy zarobkowej. Podczas spotkania wyświetlany był również film przygotowany przez MTV dotyczący handlu ludźmi i prostytucji. Ponadto policjanci rozmawiali z młodzieżą na temat zagrożeń w ruchu drogowym- w ramach akcji „Rok pieszego”, pokazując najczęstsze przyczyny wypadków drogowych na terenie naszego powiatu. Jednocześnie nawiązując do 20 listopada tego roku, kiedy to będzie obchodzony Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych.

Jednocześnie policjanci poinformowali o prowadzonej kampanii społecznej „Nie reagujesz akceptujesz”, pokazując przy tym krotki film przedstawiający kradzież mienia i brak odpowiedniej reakcji. Poruszane tematy cieszyły się wielkim zainteresowaniem ze strony słuchaczy. W spotkaniu zorganizowanym ze wspólnej inicjatywy tarnogórskich funkcjonariuszy i szkolnego pedagoga Beaty Filipowicz uczestniczyło ponad 200 osób.

st. aspirant Rafał Biczysko - Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach

zdjęcia: Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach