Spotkanie w tarnogórskiej Szkole Podstawowej numer 5


Wczoraj tarnogórscy policjanci uczestniczyli w spotkaniu z uczniami i rodzicami podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 5 w Tarnowskich Górach. Funkcjonariusze przekazali słuchaczom ważne informacje z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zagrożeń związanych z korzystaniem z internetu.

W piątek podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 5 w Tarnowskich Górach - Lasowicach, asp.szt. inż. Dariusz Pytel z tarnogórskiego Wydziału Ruchu Drogowego omówił zasady bezpiecznego korzystania z dróg przez niechronionych uczestników ruchu drogowego. Jak ważnym jest bezpieczne spędzanie wolnego czasu, policjant podkreślił mówiąc o zdarzeniach z udziałem pieszych i rowerzystów na terenie naszego powiatu. Podczas spotkania policjant omówił założenia kampanii „Rok pieszego” oraz „Rowerem bezpiecznie do celu”. Ponadto w spotkaniu wzięła udział funkcjonariuszka Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą, która omówiła zagrożenia związane z nieodpowiednim korzystaniem z internetu przez dzieci jak i dorosłych. Ponadto policjantka omówiła przestępstwa związane z przewożeniem przez granicę zwierząt i roślin będących na liście CITES, czyli chronionych prawem przez Konwencję Waszyngtońską. Celem Konwencji jest ochrona dziko występujących populacji zwierząt i roślin gatunków zagrożonych wyginięciem poprzez kontrolę i ograniczanie międzynarodowego handlu tymi zwierzętami i roślinami, rozpoznawalnymi ich częściami i produktami pochodnym.

st. aspirant Rafał Biczysko - Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach

zdjęcie: Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach