Certyfikaty dla uczniów klas policyjnych


Wczoraj podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego w Zespole Szkół Techniczno Usługowych w Tarnowskich Górach Komendant Powiatowy Policji nadkom. mgr Andrzej Wystalski wręczył uczniom klasy policyjnej specjalne certyfikaty potwierdzające udział w innowacji pedagogicznej „Policja w służbie dla społeczeństwa”.

Podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego w Zespole Szkół Techniczno Usługowych w Tarnowskich Górach Komendant Powiatowy Policji w Tarnowskich Górach nadkom. mgr Andrzej Wystalski gratulował uczniom pozytywnego zakończenia roku szkolnego. Szczególną okazją do wizyty szefa tarnogórskich policjantów w tej szkole, było uroczyste wręczenie przygotowanych certyfikatów dla absolwentów VI Liceum Ogólnokształcącego, realizujących program nauczania w ramach innowacji pedagogicznej „Policja w służbie dla społeczeństwa”.

st. aspirant Rafał Biczysko - Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach

zdjęcie: Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach