Infokiosk w tarnogórskiej komendzie Policji


Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach od kilku dni posiada nowoczesny terminal informacyjny tzw. infokiosk. Urządzenie znajduje się w poczekalni tarnogórskiej komendy. Interesanci mogą bezpłatnie przeglądać strony internetowe policji, urzędów, a także sprawdzić rozkład jazdy komunikacji miejskiej.

Od kilku dni osoby odwiedzające tarnogórską komendę mogą skorzystać z tzw. infokiosku, który znajduje się w poczekalni komendy. Urządzenie pełni funkcję informacyjną. Każdy petent oczekujący w poczekalni może przeglądać strony policyjne, urzędów oraz sprawdzić rozkład jazdy komunikacji miejskiej. Można zapoznać się z bieżącymi wydarzeniami z terenu działania tarnogórskiej komendy oraz listą osób zaginionych i poszukiwanych. Bezpośrednim celem projektu infokiosków w jednostkach śląskiej Policji jest rozwój społeczeństwa informacyjnego. Publiczne punkty dostępu mają służyć popularyzacji internetu, jako wygodnego źródła aktualnych informacji i usług świadczonych przez organy administracji publicznej drogą elektroniczną. Narzędzia te uczynią również możliwym kontakt i wymianę informacji z Policją w sposób nowoczesny. Od teraz mieszkańcy powiatu oraz osoby odwiedzające mogą bezpłatnie i bezpiecznie skorzystać w budynku komendy z internetu, przeglądając strony należące do organów administracji państwowej.

Tarnogórski infokiosk powstał w ramach projektu „Budowa systemu internetowych usług informacyjnych z wykorzystaniem sieci infokiosków w jednostkach Policji śląskiej”. Projekt zakłada stworzenie sieci trzydziestu trzech publicznych punktów dostępu do internetu, zlokalizowanych w terenowych jednostkach policji na obszarze województwa śląskiego.

st. aspirant Rafał Biczysko - Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach

zdjęcia: Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach