Spotkanie przed egzaminem prawa jazdy


We wtorek (6 grudnia) tarnogórscy policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego uczestniczyli w szkoleniu osób, które w najbliższym czasie przystąpią do egzaminu na prawo jazdy. Spotkanie z kandydatami odbyło się w związku z Tygodniem Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W trakcie spotkania policjanci omówili szczegółowo zasady bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Kursanci z uwagą wysłuchali wykładu na temat najczęstszych przyczyn wypadków i kolizji. Wszystkie informacje popierane były przykładami wypadków, które miały miejsce w ostatnim czasie na terenie powiatu tarnogórskiego co dodatkowo wzbudziło zainteresowanie wśród słuchaczy. Każdy uczestnik szkolenia otrzymał element odblaskowy. Tydzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego jest szczególnym czasem do zwrócenia uwagi uczestnikom ruchu drogowego, jak ważnym elemntem jest zdrowy rozsądek, wyobraźnia oraz troska o życie i zdrowie innych ludzi.

st. aspirant Rafał Biczysko - Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach

zdjęcia: Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach