Narada roczna tarnogórskich policjantów [film]


Wczoraj odbyła się narada roczna kierownictwa Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach. Omówiono stan bezpieczeństwa w powiecie tarnogórskim za 2012 rok oraz wyniki osiągnięte przez tarnogórskich policjantów, jak również określono priorytety w walce z przestępczością na rok bieżący.

Naradę rozpoczął Komendant Powiatowy Policji w Tarnowskich Górach podinsp. Andrzej Wystalski, składając podziękowania za ciężką pracę wszystkim policjantom i pracownikom komendy, a także władzom powiatu i miasta za udział oraz wsparcie przedsięwzięć podejmowanych na rzecz poprawy bezpieczeństwa. W naradzie uczestniczył Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji mł. insp. mgr Roman Rabsztyn. Wśród zaproszonych gości była Prokurator Halina Barwinek – Folek, v-ce Starosta Tarnogórski Andrzej Pilot, Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Arkadiusz Czech. Komendant Andrzej Wystalski przedstawił sposób wykonania najważniejszych zadań i przedsięwzięć mających bezpośredni wpływ na poprawę bezpieczeństwa w powiecie w roku 2012 oraz osiągnięte wyniki przez tarnogórskich funkcjonariuszy. Komendant Roman Rabsztyn scharakteryzował najistotniejsze zadania dla funkcjonariuszy garnizonu śląskiego i priorytety walki z przestępczością na bieżący rok.

Po prezentacji głos zabrali goście, podsumowując współpracę, jak również składając podziękowania wszystkim pracownikom tarnogórskiej komendy za uzyskane wyniki i zaangażowanie w służbie.

st. aspirant Rafał Biczysko - Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach

film: Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach