Podsumowanie "Bezpiecznego weekendu"


Tarnogórscy policjanci podsumowali świąteczny weekend. W dniach od 23 grudnia od godziny 14-tej do dnia 26 grudnia do godziny 22-giej policjanci prowadzili wzmożone działania, mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu. Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego patrolowali główne ciągi komunikacyjne, zaś policjanci prewencji i wydziału kryminalnego patrolowali miejsca w rejonie dyskotek, lokali, sklepów z alkoholem i inne narożone na działalność przestępczą. Podczas działań zwracano szczególną uwagę na bezpieczeństwo osób małoletnich, narażonych na pierwszy kontakt z alkoholem i środkami odurzającymi.

W tym okresie doszło do 1 wypadku oraz 7 kolizji. W jednym przypadku, kierowca czerwonego audi uciekł z miejsca kolizji, a samochód porzucił w ustronnym miejscu. Najprawdopodobniej był nietrzeźwy. W tych dniach policjanci zatrzymali dwóch nietrzeźwych kierowców oraz jednego złodzieja. Łącznie policjanci wyjeżdżali na zgłoszenia 133 razy,  z których 93 to zgłoszone interwencje domowe, publiczne i lokalowe.

st. aspirant Rafał Biczysko - Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach