Bezpieczne wakacje 2013


„Bezpieczne wakacje 2013” - jak co roku tarnogórscy policjanci będą uczestniczyć w działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa podczas trwania tegorocznych wakacji. W br. działania będą prowadzone w okresie od 27 czerwca do 2 września. Natomiast policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego zadania związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym realizują na bieżąco, przygotowując systematycznie wzmożone działania represyjno-kontrolne.

W minionym tygodniu odbyła się narady grupy roboczej Zespołu Bezpieczne Wspólnoty, w której uczestniczyli przedstawiciele Policji, pracownicy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Tarnowskich Górach, przedstawiciel Wydziału Edukacji, a także funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej oraz Straży Miejskiej. Tematem narady było bezpieczeństwo dzieci w trakcie trwania tegorocznych wakacji na terenie naszego miasta i powiatu. Omówiono zasady współpracy przy realizacji zadań „Bezpieczne wakacje” oraz w ramach „Bezpiecznych Wspólnot”. Wypracowano sposób realizacji działań ukierunkowanych w sposób szczególny na bezpieczeństwo dzieci. Uzgodniono zasady kontroli kierowców i autokarów, którymi dzieci będą wyjeżdżać m.in. na wycieczki oraz wycieczki, sposób kontroli miejsc wypoczynku dzieci, kontroli „dzikich kąpielisk”, punktów sprzedaży alkoholu i wyrobów tytoniowych pod kątem dostępu do tych artykułów przez osoby małoletnie.

aspirant sztabowy mgr Rafał Biczysko
Oficer Prasowy Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach