Informacje dla organizatorów wypoczynku dla dzieci i młodzieży


Przed wyjazdem istnieje możliwości zgłoszenia przez organizatorów lub inne zainteresowane osoby miejsca i czasu rozpoczęcia przewozów zorganizowanych grup, celem dokonania kontroli stanu technicznego autokarów przez Policję. Zgłoszenia kontroli autokarów można zgłaszać telefonicznie (najlepiej na 1 lub 2 dni przed planowanym wyjazdem) do Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach - Wydziału Ruchu Drogowego tel. 032-39-35-290,291,292 lub 298. Kompleksowej kontroli poddawany jest zarówno kierowca jak i pojazd. Działania przeprowadzane przez Policję w ubiegłych latach wskazują, że stan techniczny i wyposażenie pojazdów przewożących dzieci i młodzież pozostawia wiele do życzenia, zdarzają się także przypadki kierowania autobusami, przez kierowców będący w stanie po użyciu alkoholu. UWAGA : czas trwania kontroli min. 30min.

Podczas wakacji należy pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa .
Kierowcom samochodów osobowych przewożącym dzieci przypominamy, że dziecko w wieku do 12 lat, nieprzekraczające 150 cm wzrostu, przewozi się w foteliku ochronnym lub innym urządzeniu do przewożenia dzieci, odpowiadającym wadze i wzrostowi dziecka oraz właściwym warunkom technicznym.
Z pewnością w tym okresie wzmożoną kontrolą zostaną objęte pojazdy przewożące dzieci. Policjanci szczególna uwagę zwrócą na:

  • stan trzeźwości kierowców m.in. autobusów,
  • braki w wyposażeniu, w tym także dotyczące urządzeń samoczynnie rejestrujących prędkość pojazdu, czas jazdy oraz postoju (tachograf),
  • prawidłowość oświetlenia pojazdu,
  • dostosowanie prędkości jazdy do warunków panujących na drodze,
  • urządzenia gaśnicze,

Aby wakacje były bezpieczne nie zawsze wystarczy przestrzegać przepisów. Równie ważnym jest zapewnienie dzieciom właściwej opieki i warunków do bezpiecznego wypoczynku. Pamiętajmy, że wpływ na stan bezpieczeństwa na drogach ma nie tylko Policja, lecz w dużej mierze zachowanie wszystkich użytkowników dróg.

aspirant sztabowy mgr Rafał Biczysko
Oficer Prasowy Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach