Spektakl Przystanku PAT


11 stycznia br młodzież uczestnicząca w ubiegłorocznym VI ogólnopolskim przystanku PAT zorganizowała i przedstawiła sztukę teatralną pt. „Dzwonek”. Celem spektaklu jest przedstawienie współczesnego świata ludzi młodych uwikłanego w problemy szkolne oraz możliwość ucieczki w świat narkotyków. Dlatego sztuka została odegrana podczas spotkania policjanta na zebraniu rodziców. W trakcie spotkania młodzież pokazywała widziany swoimi oczami problemy ludzi dorosłych, którzy bardzo często nie rozumieją współczesnych potrzeb młodych ludzi. Spektakl cieszył się dużym zainteresowaniem. Przed i po występie prowadzący spotkanie sepcjalista ds. prewencji kryminalnej wskazał i wytłumaczył najważniejsze aspekty przedstawienia. W najbliższym czasie planuje się podobne sceny w szkołach gimnazjalnych powiatu tarnogórskiego.

st. aspirant Rafał Biczysko - Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach

zdjęcia: Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach