Szkolenia i prelekcje dla dzieci


W sobotę na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Tarnowskich Górach zostały przeprowadzone szkolenia i prelekcje z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz egzaminy na kartę rowerową. Podczas spotkania zorganizowanego przy współpracy z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz instruktorami pierwszej pomocy uczestniczyły dzieci oraz ich rodzice. Na koniec spotkania sierż. Marcin Leśniak z KWP w Katowicach przekazał uczestnikom „kodeksy ruchu drogowego dla dzieci”.

Podczas spotkania nie tylko najmłodsi czynnie uczestniczyli w szkoleniach i prelekcjach na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Do udziału w zajęciach włączyli się także rodzice i opiekunowie najmłodszych. W spotkaniu wykorzystany został także specjalistyczny policyjny furgon wyposażony w mobilne miasteczko ruchu drogowego. W zabezpieczeniu oraz prowadzeniu egzaminów pomagali uczniowie Młodzieżowej Służby Ruchu Drogowego z klas policyjnych z ZSTU w Tarnowskich Górach. Szkolenia i spotkanie obyło w się w związku z prowadzonymi kampaniami „Rok pieszego-żeby być trzeba żyć” oraz „Rowerem bezpiecznie do celu”. Dziękujemy dyrekcji SP nr 3 oraz nauczycielowi Roberotwi Zagrockiemu za pomoc w przygotowaniu i realizacji przedsięwzięcia. Szczególne podziękowania należą się instruktorom pierwszej pomocy pani Ilonie Koptyńskiej i Dariuszowi Smieszkoł, a także wszystkim uczestnikom za udział i chęć podnoszenia swoich umiejętności.

aspirant sztabowy mgr Rafał Biczysko
Oficer Prasowy Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach

zdjęcia: Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach