Agata Duchowska: BEZPIECZNA PRACA NA WAKACJE

Gdy nadchodzi czas wakacji tysiące młodych ludzi wiążą nadzieje na zarobienie paru groszy, choćby przy zbiorze owoców czy roznoszeniu ulotek. Wielu z nas zainteresowanych jest też zapewne atrakcyjnymi ofertami pracy za granicą. Zastanówmy się jednak wcześniej czy faktycznie wszystkie te super okazje warte są naszych starań.

Od czego więc najlepiej zacząć poszukiwanie pracy na wakacje? Otóż najskuteczniejszą taktyką na znalezienie uczciwego pracodawcy jest udanie się do pośrednictwa pracy tymczasowej. Jest to o tyle wygodne dla nas, iż od tego momentu, de facto to agencja szuka nam miejsca pracy a nie my. Drugą ogromną korzyścią jest to, że w procesie zawierania umowy o pracę biorą udział trzy strony, a więc Ty, pracodawca i agencja. W tym momencie możemy czuć się bezpieczni, jako że to agencja wypłaca nam należne wynagrodzenie, nadzorując w ten sposób naszych chlebodawców.

Agencje pracy tymczasowej to jeszcze w Polsce pewna nowość i zapewne wielu z nas nie ma pojęcia o ich istnieniu. Warto jednak poszukać takich miejsc w swoim mieście, tym bardziej, że korzystanie z ofert agencji jest dla osób poszukujących pracę całkowicie bezpłatne i nikt w takiej sytuacji nie ma prawa żądać od nas jakiejkolwiek opłaty za taką usługę.

Jak wygląda to w praktyce? A więc pierwszy krok to znalezienie takiej agencji i upewnienie się czy działa ona legalnie. Najprościej zapytać o to w urzędzie pracy, urzędzie miasta lub urzędzie gminy. Gdy znajdziemy się już w agencji podajemy swoje dane osobowe oraz wypełniamy dość szczegółową ankietę, dotyczącą naszych preferencji. Dzięki niej agencja ustali, jakie mamy wykształcenie, praktykę w zawodową, jaki rodzaj pracy nas interesuje, jakie godziny nam odpowiadają oraz wiele innych informacji, które pozwolą pracownikom agencji znaleźć oferty odpowiadające nam w najwyższym stopniu. Poza tym agencja umieszcza wszystkie te dane w bazie, skąd nieustannie są one konfrontowane z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez pracodawców. Jeśli już znajdzie się dla nas praca, od razu jesteśmy o tym poinformowani telefonicznie. Jeśli zgłoszenie nam odpowiada to w tym momencie możemy już zawrzeć umowę o pracę. Może to być umowa na czas określony lub nieokreślony i co wcześniej zostało już wspomniane, umowę podpisujemy wyłącznie z agencją. Na podstawie takiego dokumentu pracujemy na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy.

Jeśli chcemy pracować za granicą również możemy skorzystać z pośrednictwa tego typu agencji. Nieco inaczej oczywiście wygląda wtedy umowa, w której koniecznymi warunkami są:

1) Wskazanie, kto jest zagranicznym pracodawcą

2) Dokładne określenie okresu pracy

3) Wyraźne określenie rodzaju i warunków pracy, którą zobowiązujemy się wykonywać

4) Podanie stawki wynagrodzenia i wszelkich świadczeń socjalnych

5) Podanie warunków ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz chorób tropikalnych

6) Obowiązki oraz prawa nasze i agencji, która pośredniczy w zawarciu umowy

7) Wysokość stawki należnej agencji z tytułu faktycznie poniesionych kosztów związanych ze skierowaniem do pracy poza granicami kraju

8) Informacja o zasadach, na jakich dopuszcza się cudzoziemców do rynku pracy w państwie, do którego zamierzamy wyjechać

Zanim podejmiemy jakąkolwiek pracę, niezwykle ważne jest podpisanie stosownej umowy z pracodawcą. Najpóźniej jesteśmy zobowiązani to zrobić w pierwszym dniu wykonywania pracy. Jeśli ma to być typowe zatrudnienie, czyli wykonujemy pracę w określonym miejscu i czasie, wtedy podpisujemy standardową umowę o pracę. Jeżeli natomiast nasza praca ma charakter bardziej samodzielny, sami ustalamy godziny i miejsce wykonywanej pracy omawiając to wcześniej ze zleceniodawcą, wtedy podpisujemy umowę cywilnoprawną, a najczęściej jest to właśnie umowa zlecenia.

Wiele szczególnie młodych osób preferuje niewątpliwie pracę na czarno. Zanim jednak damy się skusić namowom znajomych i zaryzykujemy, warto uświadomić sobie kilka spraw. Otóż nie możemy bezwzględnie polegać na uczciwości naszego pracodawcy. Szef może płacić z opóźnieniem, czy też mniej niż zostało uzgodnione, a w najgorszym wypadku nie zapłacić wcale. Możemy być też pewni, że w razie jakiegokolwiek wypadku przy pracy, nasz zwierzchnik bez wahania wyprze się, że u niego pracowaliśmy. Poza tym nikt nie będzie płacił za nas składek na ubezpieczenie społeczne, a ten okres w naszej "karierze" uzna się za niebyły w czasie starań o rentę lub emeryturę. Istnieje również niebezpieczeństwo przyłapania nas na nielegalnej pracy, a w takim wypadku tracimy przywileje osoby bezrobotnej, a na dodatek my lub nasz pracodawca może zostać obciążony grzywną.

Jeśli więc poszukujemy pracy w okresie wakacyjnym, a nie mamy zbyt dużego doświadczenia, to warto oszczędzić sobie dodatkowego stresu i zacząć od rejestracji w legalnej agencji pracy tymczasowej. Na początek odsyłam na stronę internetową Ministerstwa Gospodarki i Pracy, gdzie podany jest wykaz wszystkich legalnych agencji w kraju www.praca.gov.pl