Drugie Życie


Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach przystąpił do kampanii „Drugie życie”, której celem jest promowanie przeszczepiania narządów, informowanie o korzyściach i nadziejach, które niesie za sobą ten rodzaj terapii oraz edukacja w zakresie zagadnień medycznych, prawnych i etycznych związanych z przeszczepianiem narządów w naszym kraju.

ZSBA przekazała już uprzednio do kilku szkół średnich naszego miasta oraz urzędu miejskiego i powiatowego plakaty oraz informacje o przesłaniu i celu jakie niesie to przedsięwzięcie, z prośbą o wyeksponowanie ich w stosownych miejscach.

Dnia 09 kwietnia grupa młodzieży ZSBA pod transparentami z hasłem kampanii, rozdawała w centrum miasta ulotki informacyjne, znaczki, oświadczenia woli oraz wykonaną przez szkołę okolicznościowa pocztówkę z logo – „Drugie życie”.

Anna Sopuch
Album ze zdjęciami tu:

"

Oświadczenie woli to mały, niepozorny dokument, który za sprawą podpisu zyskuje niezwykłą moc. Jedno świadome wyrażenie zgody na oddanie swoich narządów do przeszczepu jest decyzją, która może uratować życie i przywrócić zdrowie kilku osobom. Akcja „Drugie życie” ma na celu promocję oświadczeń woli poprzez przekazywanie informacji na temat transplantacji. Popularyzacja wiedzy ma być narzędziem pozwalającym zwiększyć liczbę przeszczepów w Polsce. Poprzez poruszanie tematu przeszczepiania narządów, kontakt z lekarzem czy osobą, która żyje dzięki transplantacji chcemy skłaniać do refleksji, pobudzać do dyskusji i podejmowania rozmów.

Transplantacja to życie. Wielu chorych umiera, bo nie dożyli chwili, kiedy znalazłby się dla nich zdrowy narząd. Przeszczep pozwoliłby im normalnie funkcjonować uczyć się, pracować, założyć rodzinę, podróżować. Działania, jakie prowadzimy w ramach akcji informacyjnej „Drugie życie” mają spowodować wzrost świadomości społecznej młodych ludzi w zakresie transplantacji. Chcemy by młodzież „zarażała” oświadczeniami woli swoich krewnych i znajomych. Każdy z nas ma dar uzdrawiania. Razem możemy pomóc lekarzom uratować niejedno życie". 

Strona internetowa - http://drugiezycie.org.pl/