Gimnazjaliści z TG laureatami konkursu 70. rocznica Powstania Warszawskiego


27 września 2014 roku w sali gimnastycznej I Liceum Ogólnokształcącego PUL im. Łęczyckiego Pułku Piechoty w Kutnie odbyła się Gala Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego pt.: "70. rocznica Powstania Warszawskiego". Konkurs został zorganizowany przez Zarząd Główny Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Poznaniu. W konkursie wzięło udział 347 szkół wszystkich szczebli, w tym szkół podstawowych - 94; szkół gimnazjalnych - 139; szkół ponadgimnazjalnych - 114. W skład komisji oceniającej prace weszli: ppłk dr Marek Moliński, płk dr Wiesław Światłowski, ppłk Zenon Sternik, mgr Małgorzata Trybuś, ks. mgr Krystian Frąckowiak. Ogłoszenie wyników konkursu przygotowało 1 PUL w Kutnie zwycięzca pierwszego miejsca w grupie szkół ponadgimnazjalnych. W grupie szkół gimnazjalnych drugie miejsce zajęła reprezentacja Publicznego Gimnazjum nr 4 im. 3. Pułku Ułanów Śląskich w Tarnowskich Górach. Autorami nagrodzonej pracy są Alicja Noczyńska i Aleksandra Olszok, a dyrektorem szkoły jest Pani mgr Dorota Osuch.

Galę rozpoczęto od przyjęcia meldunku, wprowadzenia pocztu sztandarowego, oficjalnego podniesienia flagi państwowej i odegrania hymnu państwowego. Następnie Pan Remigiusz Wiśniewski, dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego Płockiego Uniwersytetu Ludowego im. 37 Łęczyńskiego Pułku Piechoty w Kutnie, powitał zaproszonych gości: Pana ppłk. Zdzisława Machera pseudonim „Jurand” (uczestnik Powstania Warszawskiego), posła na sejm RP Pana Tadeusza Woźniaka, starostę kutnowskiego Panią Mirosławę Gal-Grabowską, wiceprezydenta miasta Kutna Pana Zbigniewa Wdowiaka, Pana ppłk. Waldemara Cichosza - przedstawiciela gen. dyw. Andrzeja Wasilewskiego szefa Departamentu Kadr MON, Pana Tomasza Stachurskiego, który reprezentował pana ministra Jana Ciechanowskiego - Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Pana płk. Stanisława Tomaszkiewicza - Prezesa Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka J. Piłsudskiego wraz z małżonką, ks. kapelana Krystiana Frąckowiaka - dowódcę Młodych Marszałka Piłsudskiego, prezesa zarządu Płockiego Uniwersytetu Ludowego Pana Pawła Kaczyńskiego, dyrektora Muzeum Regionalnego w Kutnie Pana Grzegorza Skrzyneckiego, przedstawiciela gminy Piątek - Panią Krystynę Grabowską.

Bardzo gorąco została powitana młodzież - uczestnicy konkursu wraz z opiekunami, a także delegacja członków stowarzyszenia Absolwentów Liceów Wojskowych SALW-a, w składzie: prezes SALW-y Pan Grzegorz Leśniewski - absolwent OLW w Lublinie, Pan mjr Jacek Jarzyna - wykładowca AON, absolwent OLW w Częstochowie, Pan mjr Artur Łęcki z WKU w Radomiu - absolwent OLW w Lublinie.

Nagrody ufundowali m.in.: prezydent Warszawy, szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, marszałek woj. mazowieckiego, prezydent Kutna, starosta kutnowski, poseł Tadeusz Woźniak, prezes Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy im. Marszałek Piłsudskiego, wójt gminy Piątek, prezydent Łodzi, prezes Płockiego Uniwersytetu Ludowego, dyrektor Muzeum Regionalnego z Kutna, Stowarzyszenie SALW-a.

Wszystkie wyróżnione szkoły otrzymały z rąk ppłk. Waldemara Cichosza listy gratulacyjne od dyrektora Departamentu Kadr MON gen. dyw. Andrzeja Wasilewskiego. SALW-a - stowarzyszenie propagujące i kultywujące idee patriotyczno-obronne, to spadkobiercy tradycji szkół kadeckich, czyli szkół wojskowych dla małoletnich.

autor tekstu: mjr Artur Łęcki