Lekcje tematyczne dla gimnazjalistów w tarnogórskim "Chemiku"


Dyrekcja oraz nauczyciele Zespołu Szkół Chemiczno – Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach zapraszają gimnazjalistów wraz z opiekunami na lekcje z chemii i ekologii oraz farmacji i kosmetologii. Na lekcjach otwartych uczniowie samodzielnie pod kierunkiem nauczyciela wykonują proste zadania laboratoryjne. Naszym celem jest uświadomienie młodym ludziom, że chemia może być łatwa, przyjemna i zarazem ciekawa. Pragniemy, aby młodzież już w pierwszych latach nauki chemii poznała przyczyny, dla których warto uczyć się tego przedmiotu. Mamy głęboką nadzieję, że samodzielność wykonywanych przez uczniów prac będzie pouczającą zabawą, która spowoduje szersze zainteresowanie przedmiotem. Czas trwania zajęć wynosi ok. 90 minut.

TEMATYKA

Chemia
1. Badanie charakteru chemicznego tlenków.
2. Właściwości fizyko - chemiczne wodorotlenków i kwasów.
3. Otrzymywanie i właściwości soli.

Ekologia
1. Wykrywanie zanieczyszczeń w:
- wodzie,
- glebie,
- powietrzu.

Farmacja i kosmetologia
1. Otrzymywanie preparatów kosmetycznych.
2. Otrzymywanie preparatów farmaceutycznych.

Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem: 32 285 52 34 w celu ustalenia terminu zajęć.

Dodatkowych informacji udzielają nauczyciele: Beata Wardulińska 698448158, Anna Golek 604115092.


Dyrekcja oraz nauczyciele Zespołu Szkół Chemiczno - Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach zapraszają gimnazjalistów wraz z opiekunami na lekcje z chemii. Proponujemy Wam następujące tematy zajęć:

  • zjawiska fizyczne a reakcje chemiczne
  • wewnętrzna budowa materii
  • woda i roztwory wodne
  • elektrolity i nieeletrolity
  • pH roztworu
  • reakcje strąceniowe.

Lekcje będą prowadzone w laboratorium chemicznym podczas których uczniowie będą mogli samodzielnie wykonywać doświadczenia chemiczne. Ponadto nauczyciel prowadzący przeprowadzi wykład wraz z pokazami na wybrany temat.

Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem: 32 285 52 34 w celu ustalenia terminu zajęć.

Dodatkowych informacji udzielają nauczyciele: Ewa Cornik 508736524, Beata Wardulińska 698448158, Anna Golek 604115092.