Trzecia edycja konkursu Pracownia Talentów Fundacji Tesco Dzieciom


„Pracownia Talentów” to konkurs grantowy Fundacji Tesco Dzieciom skierowany do organizacji pozarządowych zajmujących się edukacją dzieci i młodzieży. Organizacje biorące udział w konkursie mogą zdobyć środki na realizację długoterminowych projektów edukacyjnych. Na zwycięskie organizacje czeka do podziału aż 250 tys. złotych, co pozwoli na sfinansowanie około 25 projektów w całym kraju. Fundacja Tesco Dzieciom w tym roku obchodziła swoje trzecie urodziny. I od samego początku swojego istnienia, każdego dnia, dba o lepsze jutro polskich dzieci. Fundacja pomaga realizować wartościowe inicjatywy i projekty społeczne, a w swoich działań koncentruje się na pomocy dzieciom i młodzieży. Jednym z realizowanych przez Fundację programów jest konkurs grantowy „Pracownia Talentów”.

- Wakacje to dla wielu organizacji intensywny czas planowania działań na nowy rok szkolny. Wiele z nich ma świetne pomysły, ale nie dysponuje środkami finansowymi. Chcemy temu zaradzić – dlatego od trzech lat organizujemy konkurs grantowy „Pracownia Talentów” – podkreśla mówi Katarzyna Michalska-Miszczyk, Prezes Zarządu Fundacji Tesco Dzieciom. Dzięki naszemu wsparciu co najmniej 25 fundacji lub stowarzyszeń z całej Polski będzie miało szansę zdobyć środki finansowe na realizację wartościowych projektów dla dzieci i młodzieży! Co roku jesteśmy zaskakiwani ciekawymi pomysłami – mamy nadzieję, że tym razem będzie podobnie.

Tak jak poprzednio, organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o środki na realizację długoterminowych projektów edukacyjnych trwających 9 miesięcy (od października 2015 do czerwca 2016). Maksymalna kwota dofinansowania to 10 tys. zł. W tym roku wspierane będą projekty dotyczące walki z marnowaniem żywności – edukowanie dzieci i młodzieży nt. źródeł i przyczyn marnotrawienia żywności i walka z tym zjawiskiem. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest spełnienie wymogów regulaminu, wypełnienie formularza wniosku (dostępny na stronie internetowej Fundacji www.fundacjatesco.pl, oraz przesłanie go na wskazany adres e-mail. Termin złożenia aplikacji upływa 31 sierpnia 2015 r. Komisja konkursowa oceni wszystkie nadesłane aplikacje i przyzna środki na realizację tym, które otrzymają największą liczbę punktów. Laureatów konkursu poznamy na początku października 2015 r.

Fundacja Tesco Dzieciom powstała z inicjatywy Tesco Polska w 2012 roku jako kolejny krok w rozwoju strategii zaangażowania społecznego i długofalowych działań charytatywnych realizowanych przez firmę. Celem działania Fundacji jest wspieranie wartościowych inicjatyw i projektów społecznych, ukierunkowanych na pomoc dzieciom i młodzieży oraz integracje i zaangażowanie na rzecz wspólnego dobra społeczności lokalnych. Więcej informacji na stronie www.fundacjatesco.pl