Wizyta grupy Partnerskiej Leonardo da Vinci w Tarnowskich Górach


W dniach 12.06 - 13.06. 2012 r. odbyło się trzecie międzynarodowe spotkanie grupy partnerskiej - przedstawicieli instytucji z Hiszpanii (Asociación de Desarrollo Local DELOA), Wielkiej Brytanii (The Streetwyze comunity your music project), Czech (SKV Ostrawa), Rumunii (Colegiul Thecnic de Cai Ferate "Unirea";), Bułgarii (Industrial Association Plodiv) i Polski (SOSW Tarnowskie Góry). Spotkanie poświęcone było omówieniu najlepszych praktyk doradztwa zawodowego osób niepełnosprawnych w poszczególnych krajach.
Przedstawiciele instytucji partnerskich zaprezentowali sposoby i formy pomocy udzielanej osobom niepełnosprawnym. Swoje doświadczenia przekazali również goście zaproszeni na spotkanie - przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach, Punktu Aktywizacji II w Bytomiu oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.


Grupa partnerska miała też okazję zapoznać się z działalnością Warsztatów Terapii Zajęciowej w Reptach oraz pracą z uczniami w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym.
Goście poznali też ofertę turystyczną Tarnowskich Gór - zwiedzili Kopalnię Zabytkową oraz Zamek w Starych Tarnowicach

Projekt jest związany ze wzrostem możliwości instytucjonalnych organizacji publicznych lub prywatnych i organizacji pozarządowych, które zajmują się orientacją zawodową osób niepełnosprawnych, a także usprawnieniem działań, kompetencji ekspertów pracujących w tych instytucjach.
W projekcie biorą udział instytucje z sześciu krajów:  Hiszpanii, Bułgarii, Wielkiej Brytanii, Czech, Rumunii i Polski.

Czas trwania projektu: 2 lata ( 1 sierpnia 2011 - 31 lipca 2013).

 Cele projektu:

  • Przygotowanie osób niepełnosprawnych do kształcenia zawodowego i próby zmniejszenia bariery.
  • Opracowanie odpowiedniej perspektywy na podstawie struktury partnerów w oparciu o rozwiązywanie problemów i rozpowszechnianie najlepszych praktyk.
  • Przyczynienie się do większej świadomości poprzez plakaty, ulotki, strony internetowe i narzędzia multimedialne.
  • Przyczynienie się do rozwoju potencjału instytucjonalnego każdego z partnerów.
  • Przyczynić się do poprawy znajomości języka, kultury praktyków i beneficjentów, personelu projektu i uczniów.

Do tej pory odbyły się dwa spotkania przedstawicieli instytucji partnerskich – w Hiszpanii w listopadzie 2011r. i w Bułgarii w marcu 2012r.
Następne spotkanie planowane jest we wrześniu 2012 r. Uczestniczyć w nim będzie 4 nauczycieli i 5 uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Tarnowskich Górach.