SZKOLENIE Z MOŻLIWOŚCI ROZWOJU ZAWODOWEGO MŁODYCH ROLNIKÓW W HOLANDII


W dniu 21 listopada 2012 roku odbyła się w CKR w Nakle Śląskim prelekcja firmy Sherpa, w której uczestniczyli uczniowie klas trzecich, drugich i pierwszych technikum w zawodach:
-technik architektury krajobrazu,
-technik rolnik,
-technik weterynarii,
-technik żywienia i usług gastronomicznych,
-technik hodowca koni.
Firma Sherpa jest jedną z instytucji współpracujących z nasza szkołą. W ramach działania „Sherpa dla młodych” firma ta ma na celu dokładniejsze przedstawienie młodym ludziom możliwości rozwoju zawodowego, poprzez fundowanie stypendium dl
a najlepszych uczniów oraz wykłady z zakresu doradztwa zawodowego. Dzięki temu uczniowie mają zachęcić się do pogłębiania swojej wiedzy, by przyszłości zdobyć lepszy zawód z większymi perspektywami.
Dodatkowym wyróżnieniem był przyjazd wraz z przedstawicielami „Sherpy” reprezentantów holenderskich firm z dziedziny rolnictwa. Przedstawili oni zebranym blok wykładów na temat zatrudnienia w Holandii, możliwości rozwoju zawodowego młodych w tym kraju i gospodarki holenderskiej (z uwzględnieniem biznesu szklarniowo- kwiatowego).
Punktem kulminacyjnym było wręczenie na ręce Dyrektora ZS CKR w Nakle Śląskim – Sławomira Wawrzyniaka – certyfikatu o współpracy tych dwóch instytucji.
W opisywany cyklu wykładów mieli także przyjemność wziąć udział uczniowie zaprzyjaźnionej szkoły – Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 im. Karola Miarki - z klasami rolniczymi w Pszczynie.
Uczniowie mieli okazję w przerwie między kolejnymi blokami tematycznymi zwiedzić budynek szkoły m.in. pracownie gastronomiczne, sale lekcyjne, bibliotekę oraz zobaczyć prezentacje multimedialną, podsumowującą praktyki na Cyprze pierwszych dwóch grup uczniów. Goście z Pszczyny, jak i Holandii pozostawili po sobie wpisy pamiątkowe w szkolnej kronice z podziękowaniami za gościnę, uczestnictwo w wykładach i możliwość zwiedzenia szkoły.