Najlepsi w powiecie: Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej


Uczeń Zespołu Szkół Techniczno – Ekonomicznych w Radzionkowie Tomasz Antolak oraz uczennica Wieloprofilowego Zespołu Szkół w Tarnowskich Górach Alicja Kozioł zostali zakwalifikowani z powiatu tarnogórskiego do zawodów okręgowych II stopnia XXVI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.

Nauczycielami sprawującymi opiekę nad uczniami są: Pani mgr Krystyna Dziuk ZSTE oraz Pani mgr Beata Kucharczyk WZS. Należy podkreślić, ze to szczególne osiągnięcie, ponieważ w tym roku szkolnym do zawodów szkolnych przystąpiło 748 uczniów z województwa śląskiego (okręg Katowice), a do etapu okręgowego zakwalifikowano jedynie 74 uczniów, w tym ucznia Zespołu Szkół Techniczno – Ekonomicznych z Radzionkowa Tomasza Antolaka z liczbą punktów 73, oraz uczennicę "tarnogórskiej Sorbony" Alicję Kozioł, która uzyskała 50 punktów.

Zawody odbyły się 11 stycznia 2013 r. o godzinie 1100 w auli Uniwersytetu ekonomicznego w Katowicach, miały charakter pisemny i składały się z trzech części: pytania o charakterze ogólnym nawiązującym do hasła przewodniego Olimpiady, zadania z analizy finansowej oraz 30 pytań testowych. Honorowy patronat nad XXVI Olimpiadą objął (urzędujący wtedy) Wicepremier Rady Ministrów i Minister Gospodarki Waldemar Pawlak. Mecenat nad Olimpiadą objęli między innymi minister Edukacji Narodowej, Narodowy Bank Polski, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A, Polska Izba Ubezpieczeń i Główny Urząd Statystyczny.