„Bądź Przedsiębiorczym” - Certyfikat dla Wieloprofilowego Zespołu Szkół
W dniu 30 stycznia 2013 r. w Wieloprofilowym Zespole Szkół odbył się Szkolny Dzień Przedsiębiorczości jako finał projektu „Bądź Przedsiębiorczym – aktywizacja młodzieży szkół zawodowych i średnich zawodowych przeciw wykluczeniu” realizowany przez Fundację na Rzecz Wspierania Edukacji i Rozwoju Samorządności wśród Młodzieży VIRIBUS UNITIS. W III cyklu projektu wzięło udział 10 szkół z całego województwa śląskiego. Wieloprofilowy Zespół Szkół był jedyną szkołą z powiatu tarnogórskiego. W Projekcie uczestniczyli uczniowie klasy II, III i IV w zawodzie technik handlowiec pod kierunkiem nauczycieli – Anny Krawczyk i Jakuba Wełnoskiego. Projekt trwał przez 5 miesięcy i składał się z kilku części: warsztatów z zakresu przedsiębiorczości, które odbyły się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, szkolenia e-learningowego, doradztwa zawodowego z zakresu podejmowania inicjatyw gospodarczych oraz wsparcia doświadczonego doradcy zawodowego, wszystkie te wiadomości uczniowie wykorzystali między innymi przy pisaniu biznes planu firmy SPORTsprint.Podczas Szkolnego Dnia Przedsiębiorczości młodzież tarnogórskiej Sorbony miała okazję spotkać się z ciekawymi prelegentami. W bardzo interesujący sposób Pan Filip Miller z zawodu dźwiękowiec, opowiadał o swoim biznesie, który jest jednocześnie jego pasją. Drugi z prelegentów, Pan Krystian Wonchała – Prezes Inkubatora Przedsiębiorczości w Tarnowskich Górach przybliżył młodzieży cele i zadania tej instytucji . Doradca zawodowy z Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach Pani Monika Kurek przedstawiła warunki uzyskania bezzwrotnych środków na uruchomienie i rozwój własnej działalności gospodarczej. Dowiedzieliśmy się również jakie szanse i zagrożenia występują na rynku dla nowo powstałych firm. Szkolny Dzień Przedsiębiorczości podsumowała Pani Zofia Walasek – przedstawiciel Fundacji Viribus Unitis, wręczając uczestnikom projektu certyfikaty i nagrody rzeczowe. Natomiast Pan Dyrektor Michał Kos odebrał zaszczytny Certyfikat dla Wieloprofilowego Zespołu Szkół za aktywny udział młodzieży i szkoły w projekcie szkoleniowo-doradczym „Bądź Przedsiębiorczym”.