Adam Onezorge: JAK NIE NALEŻY PISAĆ CV I LISTU MOTYWACYJNEGO


autor praca data 18 maj 2012, 00:01
kategoria: ARTYKUŁY O PRACY ( praca - Tarnowskie Góry)

Na podstawie informacji zawartych w curriculum vitae (c.v.) i w liście motywacyjnym pracodawca w znacznym stopniu może przewidzieć przyszłe zachowania kandydata w firmie. Dlatego warto odpowiednio przygotować się do ich napisania, bo od tego jak zostaną one odebrane przez osoby prowadzące selekcję zależy to, czy zostaniemy zaproszeni do kolejnego etapu. Zarówno c.v. jak i list motywacyjny powinny mieć osobisty charakter, dlatego też można jedynie podać ogólne wskazówki co do sposobu ich napisania i scharakteryzować, co każdy z tych dokumentów powinien zawierać. Ze względu na dużą ilość popełnianych błędów w c.v. i listach motywacyjnych, przydatnymi informacjami dla piszących mogą się okazać informacje o tym, czego należy się wystrzegać i jakich błędów nie popełniać pisząc oba te dokumenty.
style="LINE-HEIGHT: 110%; TEXT-INDENT: 0.4cm; MARGIN-BOTTOM: 0.3cm"> color="#808080" size="2" face="Verdana">Na podstawie
informacji zawartych w curriculum vitae (c.v.) i w liście
motywacyjnym pracodawca w znacznym stopniu może przewidzieć
przyszłe zachowania kandydata w firmie. Dlatego warto
odpowiednio przygotować się do ich napisania, bo od tego jak
zostaną one odebrane przez osoby prowadzące selekcję zależy
to, czy zostaniemy zaproszeni do kolejnego etapu. Zarówno c.v.
jak i list motywacyjny powinny mieć osobisty charakter, dlatego
też można jedynie podać ogólne wskazówki co do sposobu ich
napisania i scharakteryzować, co każdy z tych dokumentów
powinien zawierać. Ze względu na dużą ilość popełnianych
błędów w c.v. i listach motywacyjnych, przydatnymi
informacjami dla piszących mogą się okazać informacje o tym,
czego należy się wystrzegać i jakich błędów nie popełniać
pisząc oba te dokumenty.style="LINE-HEIGHT: 110%; TEXT-INDENT: 0.4cm; MARGIN-BOTTOM: 0.3cm"> color="#808080" size="2" face="Verdana">Pisząc c.v. i list
motywacyjny należy bezwzględnie pamiętać o tym, że oba te
dokumenty muszą odpowiadać na konkretną ofertę. Błędem jest
zredagowanie jednego c.v. oraz listu motywacyjnego i wysyłanie
ich do wszystkich organizacji, na których oferty odpowiadamy. A
to, co najgorszego możemy zrobić starając się o pracę, to
skopiować drukowany w jakimś poradniku czy na stronie
internetowej schemat c.v. lub listu motywacyjnego i wysłać go
jako własny. Zarówno c.v. jaki i list motywacyjny (o ile
pracodawca nie zaznaczy w ogłoszeniu, że list motywacyjny ma
być napisany odręcznie) piszemy komputerowo. Długość listu
motywacyjnego nie powinna przekraczać jednej strony maszynopisu
a c.v. dwóch. Druk standardowy, wytłuszczone tylko nazwy
kolejnych bloków c.v. (np. dane personalne, edukacja itd.),
wszelkiego rodzaju wyróżniki (kursywa, podkreślenia) należy
stosować bardzo oszczędnie, nie wyróżniać niczego pisząc
dużymi literami. Dużą uwagę trzeba zwrócić na staranność
tekstu. Błędy ortograficzne i literówki są niedopuszczalne i
mogą pozbawić nas szans na otrzymanie pracy już na samym
starcie. Są dwie szkoły co do formy pisania c.v.: klasyczna, która
preferuje pisanie c.v. w formie bezosobowej oraz nowoczesna,
preferująca c.v napisane w pierwszej liczbie osoby pojedynczej.style="LINE-HEIGHT: 110%; TEXT-INDENT: 0.4cm; MARGIN-BOTTOM: 0.3cm"> color="#808080" size="2" face="Verdana">List motywacyjny zawsze
piszemy w pierwszej liczbie osoby pojedynczej. Zarówno c.v. jak
i list motywacyjny powinny być zwięzłe, konkretne,
komunikatywne i koniecznie napisane pod kątem pracy, o którą
się staramy. Nie należy kłamać - przyszły pracodawca zawsze
ma możliwość zweryfikowania podanych przez nas informacji.
Pisząc c.v. często przecenia się np. własne umiejętności
językowe. Należy liczyć się z tym, że jeśli pracodawca
wymaga odpowiedniego opanowania języka obcego, sprawdzi tę
umiejętność. Nie należy pisać, że udostępnimy referencje
na życzenie pracodawcy, jeśli nie mamy możliwości uzyskania
tych referencji. Należy pamiętać o tym, że c.v. to nasza
wizytówka i mamy w niej podkreślić nasze atuty, ale atuty
rzeczywiste a nie wykreowane przez nas samych. Należy
pamiętać, że każda podana przez nas informacja dotycząca
edukacji, miejsc pracy, szkoleń, kursów, uprawnień musi
opierać się na posiadanych przez nas odpowiednich dokumentach i
zaświadczeniach, gdyż możemy być poproszeni w toku rekrutacji
o ich przedłożenie (niektóre firmy już w ogłoszeniu proszą
o przesłanie kopii dyplomów oraz innych dokumentów wraz z
listem motywacyjnym i c.v.), a na pewno zostaniemy o nie
poproszeni jeśli zostaniemy przyjęci do pracy.style="LINE-HEIGHT: 110%; TEXT-INDENT: 0.4cm; MARGIN-BOTTOM: 0.3cm"> color="#808080" size="2" face="Verdana">Jeśli dołączamy do
c.v. zdjęcie (nie należy dołączać fotografii, jeśli nie
jest to wymagane) to powinno ono być aktualne i w formie
fotografii do dokumentów osobistych (wyjątkiem jest sytuacja,
kiedy staramy się o pracę, w której ważny jest wygląd
sylwetki i pracodawca zażyczyła sobie zamieszczenia zdjęcia
całej sylwetki). Nie piszemy w c.v. o dzieciach, współmałżonku,
o zdarzeniach, których nie jesteśmy w stanie udokumentować.
Nie akcentujemy informacji o drugorzędnym znaczeniu, nie
podajemy nieprawdziwych informacji, nie stosujemy sformułowań
nie do końca adekwatnie obrazujących faktyczny zakres
odpowiedzialności w poprzednich miejscach pracy czy udział w
realizowanych zadaniach. Nie należy też dokonywać w c.v
subiektywnej charakterystyki własnej osoby opisując np.
umiejętności interpersonalne, zdolności przywódcze, umiejętność
szybkiego podejmowania decyzji itp. Zamiast zamieszczania tego
typu stwierdzeń (które często stanowią swoistą wyliczankę),
jeśli chcemy wyeksponować faktycznie posiadane umiejętności,
należy znaleźć fakty, które same je wyeksponują. Nie należy
do aplikacji dołączać załączników, kserokopii dokumentów,
opinii itp. jeśli potencjalny pracodawca tego sobie nie
zażyczył.style="LINE-HEIGHT: 110%; TEXT-INDENT: 0.4cm; MARGIN-BOTTOM: 0.3cm"> color="#808080" size="2" face="Verdana">Przed przystąpieniem do
napisania c.v. i listu motywacyjnego należy:
 • Dokładnie
  przeanalizować ogłoszenie, zastanowić się czy
  posiadamy wymagane kwalifikacje, umiejętności i
  kompetencje.

 • Aby
  odpowiednio napisać c.v. i list motywacyjny należy
  uzyskać jak najwięcej informacji o tym, czym zajmuje
  się osoba zajmująca dane stanowisko.

 • Wypisać
  słowa kluczowe z ogłoszenia dotyczące wymagań
  stawianych przez pracodawcę zwracając szczególną
  uwagę na to, jakiego poziomu wykształcenia wymaga dane
  stanowisko, jakie wymagane jest doświadczenie zawodowe,
  jakie szczególne umiejętności są pożądane (np.
  znajomość języków obcych, programów księgowych
  itp.), jakimi cechami osobowości powinien oznaczać się
  zatrudniony pracownik, jakie inne wymagania powinien
  spełniać (np. dyspozycyjność, gotowość do częstych
  podróży służbowych).

 • Zastanowić
  się w jaki sposób wyrazić w c.v. i liście
  motywacyjnym przekaz o tym, że spełniamy stawiane
  wymagania (patrz słowa kluczowe).

 • Zdobyć jak
  najwięcej informacji o organizacji, w której ubiegamy
  się o zatrudnienie (podstawowe informacje zazwyczaj
  można znaleźć na stronie internetowej firmy; dobrze
  byłoby też porozmawiać z pracownikami firmy, a
  zwłaszcza z nowo przyjętymi, którzy mogą być cennym
  źródłem informacji na temat praktykowanego przez
  firmę procesu rekrutacji).

 • Zgromadzić
  posiadane dyplomy, świadectwa, uprawnienia,
  zaświadczenia o odbytych szkoleniach.

 • Skontaktować
  się z osobami, które mogą udzielić nam referencji.style="LINE-HEIGHT: 110%; TEXT-INDENT: 0.4cm; MARGIN-BOTTOM: 0.3cm"> color="#808080" size="2" face="Verdana">W c.v. powinny znaleźć
się takie informacje jak:
 • Dane
  personalnestyle="LINE-HEIGHT: 110%; TEXT-INDENT: 0.4cm; MARGIN-BOTTOM: 0.3cm"> color="#808080" size="2" face="Verdana">Imię i nazwisko (zawsze
pierwsze piszemy imię), data urodzenia, adres zamieszkania
(ewentualnie dodatkowo adres korespondencyjny), telefon (jeśli
podajemy również numer telefonu komórkowego możemy wyróżnić
go pisząc Mobile: +48 numer telefonu), adres e-mail (nie należy
podawać adresów typu kotka33@autograf.pl czy też
adam_kowalski@buziaczek.pl - musimy o tym pamiętać, że każda
podana przez nas informacja jest poddawana wnikliwej analizie,
więc również podany przez nas adres e-mail. Adresy tego typu
są dobre w korespondencji prywatnej, jednak w przypadku starania
się o pracę powinniśmy posiadać adres e-mail, który nie będzie
podważał naszego autorytetu. Najlepszym adresem e-miał jest
adres składający się z naszego imienia i nazwiska, pierwszej
litery imienia i nazwiska, czy też samego nazwiska).
 • Edukacjastyle="LINE-HEIGHT: 110%; TEXT-INDENT: 0.4cm; MARGIN-BOTTOM: 0.3cm"> color="#808080" size="2" face="Verdana">W tej części c.v.
zawieramy informacje o ukończonych szkołach w porządku
achronologicznym (zaczynając od ostatniej ukończonej szkoły).
Informacje o edukacji powinny zawierać datę rozpoczęcia nauki
w szkole, datę ukończenia szkoły, pełną nazwę szkoły i
miejscowość, w przypadku uczelni wyższych ukończony kierunek,
uzyskaną specjalizację i tytuł. Jeśli stwierdzimy, że
napisana przez nas praca mgr (dyplomowa, licencjacka,
podyplomowa, doktorancka) jest zgodna z działalnością firmy
lub dotyczy stanowiska, o które się staramy warto napisać jej
tytuł.
 • Szkolenia
  i kursy, uzyskane uprawnieniastyle="LINE-HEIGHT: 110%; TEXT-INDENT: 0.4cm; MARGIN-BOTTOM: 0.3cm"> color="#808080" size="2" face="Verdana">Wymieniamy je również w
porządku achronologicznym, zaczynając od ostatnio ukończonego
szkolenia, wymieniamy kursy i szkolenia, w których uczestniczyliśmy.
Informacją, którą powinniśmy podać jest czas trwania
szkolenia w konkretnych datach; powinniśmy tekże podać nazwę
organizatora szkolenia. Inną wagę ma szkolenie ukończone w
znanym i cenionym ośrodku szkoleniowym a inną np. szkolenie
komputerowe organizowane przez klub osiedlowy. Liczy się
jakość, a nie ilość, dlatego należy podawać tylko te
szkolenia, które mogą się okazać przydatne na stanowisku, o
które się ubiegamy (wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja,
kiedy właśnie ukończyliśmy szkolę i nie możemy się
pochwalić się doświadczeniem zawodowym - wtedy możemy
bardziej skrupulatnie podać wszystkie ukończone kursy i
szkolenia). W żadnym wypadku nie należy podawać szkoleń, których
odbycia nie możemy udokumentować.
 • Znajomość
  języków obcychstyle="LINE-HEIGHT: 110%; TEXT-INDENT: 0.4cm; MARGIN-BOTTOM: 0.3cm"> color="#808080" size="2" face="Verdana">W tej części wymieniamy
znane języki obce, określając poziom ich znajomości.
Wymieniamy posiadane certyfikaty świadczące o znajomości
języka, wymieniamy kursy językowe, jeśli w takowych
uczestniczyliśmy. Określając poziom znajomości języka nie
należy zawyżać swoich umiejętności. Trzeba liczyć się z
tym, że nasza znajomość posługiwania się językiem obcym
zostanie sprawdzona, zwłaszcza, kiedy pracodawca podał
znajomość języka jako jedną z wymaganych umiejętności.
 • Doświadczenie
  zawodowestyle="LINE-HEIGHT: 110%; TEXT-INDENT: 0.4cm; MARGIN-BOTTOM: 0.3cm"> color="#808080" size="2" face="Verdana">W tej części c.v.
zawieramy informacje o zatrudnieniu zachowując porządek
achronologiczny (zaczynając od ostatniego/aktualnego miejsca
pracy). Piszemy dokładną nazwę zakładu pracy, jego siedzibę
i czas trwania zatrudnienia podany w konkretnych datach. Dobrze
jest dodać jednozdaniowy krótki, opis czego dotyczy działalność
firmy, w jakiej branży funkcjonuje. Następnie wymieniamy
zajmowane stanowiska. Jeśli w danym zakładzie pracy
pracowaliśmy na kilku stanowiskach wymieniamy je chronologicznie
(zaczynając je od pierwszego stanowiska w danej firmie) podając
konkretny czas, w którym pełniliśmy tę funkcję. Pisząc o
zajmowanych stanowiskach podajemy również zakres obowiązków i
odpowiedzialności na danym stanowisku oraz zaznaczamy nasze
ewentualne osiągnięcia. Podkreślamy w ten sposób własne
doświadczenie. Szczególnie mocno należy akcentować te
obowiązki, które pokrywają się z oczekiwaniami ewentualnego
pracodawcy. Pisząc o zakresie odpowiedzialności czy udziale w
realizowanych zadaniach należy podawać stan faktyczny - podczas
rozmowy kwalifikacyjnej informacje te będą weryfikowane. Jeśli
pracowaliśmy społecznie na rzecz np. fundacji, instytucji
charytatywnych itp. warto o tym również w tej części c.v.
napisać. Jeśli nie posiadamy doświadczenia zawodowego warto
odnotować odbyte praktyki, prace wakacyjne, wolontariat,
działalność w organizacjach studenckich, krótko opisując co
robiliśmy i za co byliśmy odpowiedzialni. Warto też
zamieścić w takim przypadku informację, że szybko uczymy
się, jesteśmy ambitni i pełni entuzjazmu.
 • Dodatkowe
  kwalifikacje i umiejętnościstyle="LINE-HEIGHT: 110%; TEXT-INDENT: 0.4cm; MARGIN-BOTTOM: 0.3cm"> color="#808080" size="2" face="Verdana">W informacjach
dodatkowych możemy podać takie dane jak: posiadane prawo jazdy
(od kiedy, praktyka), umiejętność obsługi komputera,
znajomość programów komputerowych, bezwzrokowe pisanie na
komputerze, prowadzenie szkoleń itp.
 • Zainteresowania,
  osiągnięcia, nagrodystyle="LINE-HEIGHT: 110%; TEXT-INDENT: 0.4cm; MARGIN-BOTTOM: 0.3cm"> color="#808080" size="2" face="Verdana">Jeśli posiadamy
faktyczne zainteresowania i pasje piszemy o nich właśnie w tym
miejscu, bez wdawania się w zbędne szczegóły. Jeśli mamy
pisać, ze naszymi zainteresowaniami są: książka, muzyka, film
- lepiej w ogóle zrezygnować z tej informacji. Nie należy też
pisać o zainteresowaniach, których faktycznie nie są naszymi
zainteresowaniami, bo możemy zostać poproszeni o opisanie ich.
W tej części c.v. piszemy także o przynależności do
organizacji, stowarzyszeń, klubów, przyznanych odznaczeniach
czy nagrodach honorowych. Przez pracodawców wysoko cenione są
te dziedziny aktywności pozazawodowej, które wymagają
umiejętności współpracy z innymi (np. gry zespołowe),
zdolności przywódczych (np. przewodniczący rady osiedlowej),
organizatorskich (np. organizator wycieczek dla dzieci z
osiedlowego klubu).style="LINE-HEIGHT: 110%; TEXT-INDENT: 0.4cm; MARGIN-BOTTOM: 0.3cm"> color="#808080" size="2" face="Verdana">Nie należy zapomnieć o
tym by na końcu c.v. zamieścić napisaną mniejszą czcionką
niż całe c.v. adnotację o zgodzie na przetwarzanie danych
osobowych do celów rekrutacji.
face="Verdana">[Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych zawartych w ofercie pracy w zakresie
niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji (zgodnie z
Ustawą o ochronie danych osobowych. Dz. Ust. nr 133
poz.833 z dn. 29.08.97.)]style="LINE-HEIGHT: 110%; TEXT-INDENT: 0.4cm; MARGIN-BOTTOM: 0.3cm"> color="#808080" size="2" face="Verdana">Jeśli w c.v. zabraknie
nam miejsca na umieszczenie tej adnotacji, możemy ją
zamieścić na końcu listu motywacyjnego. Jeśli odpowiadamy na
konkretne ogłoszenie, opatrzone numerem referencyjnym na
początku c.v. w lewym górnym rogu koniecznie należy wpisać
podany numer referencyjny. Kandydat powinien szerzej opisać
swoją pracę, przedstawić obowiązki jakie wykonywał,
umiejętności i które nabył.style="LINE-HEIGHT: 110%; TEXT-INDENT: 0.4cm; MARGIN-BOTTOM: 0.3cm"> color="#808080" size="2" face="Verdana">Aby odpowiednio
dopasować treść listu motywacyjnego do oferowanego stanowiska,
należy dowiedzieć się, czym zajmuje się osoba wykonująca
dany zawód - jest dużo możliwości zdobycia informacji o
specyfice poszczególnych funkcji, a przede wszystkim wiele można
się domyślić analizując stawiane przez pracodawcę wymagania.
Wiedząc, czego oczekuje pracodawca, i pisząc list każdej
aplikacji.style="LINE-HEIGHT: 110%; TEXT-INDENT: 0.4cm; MARGIN-BOTTOM: 0.3cm"> color="#808080" size="2" face="Verdana">Pisząc list motywacyjny
nie należy tytułować go pisząc "list motywacyjny"
(nie tytułujemy również c.v. - to często popełniane
błędy). List motywacyjny, jak sam nazwa wskazuje ma mieć
formę listu (urzędowego), w którym wyjaśniamy nasze
motywacje, to dlaczego właśnie chcemy objąć oferowane
stanowisko i wyjaśniamy, dlaczego naszym zdaniem potencjalny
pracodawca powinien zatrudnić właśnie nas. Na początku
piszemy datę, nasze imię i nazwisko oraz adres, a także nazwę
i adres firmy, do której piszemy list. Jeśli wiemy, kto jest
odpowiedzialny za rekrutację piszemy też imię i nazwisko tej
osoby. Jako że zwracamy się do konkretnej osoby/osób które będą
czytały nasz list zaczynamy od słów Szanowny Panie/i (jeśli
znamy dane personalne osoby odpowiedzialnej za rekrutację) lub
Szanowni Państwo. Następnie zawieramy informację o celu
wysyłania listu i źródle informacji o naborze a dane
stanowisko - np.: "W odpowiedzi na ogłoszenie o numerze
referencyjnym 21/06 zamieszczone w dniu 14.02 2006 na portalu
tg.net.pl przesyłam swoją aplikację. Jestem zainteresowana/y
pracą na stanowisku...
" Zasadnicza część listu
powinna zawierać uzasadnienie dlaczego to właśnie kandydat
jest tą osobą, która najbardziej pasuje na dane stanowisko.
Pisząc uzasadnienie należy starać się dostrzegać to, co jest
ważne dla pracodawcy a nie dla nas samych. Dla pracodawcy
ważniejsze jest to, że firma będzie np. lepiej funkcjonowała,
sprawniej realizowała cele a nie to, że pracownik będzie miał
możliwość realizowania się w pracy, czy też będzie
usatysfakcjonowany z pracy w takiej, a nie innej firmie.style="LINE-HEIGHT: 110%; TEXT-INDENT: 0.4cm; MARGIN-BOTTOM: 0.3cm"> color="#808080" size="2" face="Verdana">Argumenty te są ważne,
ale nie powinny one być głównymi i jedynymi. Nie należy w
liście motywacyjnym powielać danych z c.v. Należy natomiast
przedstawić takie swoje umiejętności i cechy, które pozwolą
właściwie wykonywać przypisane do danego stanowiska
obowiązki. W miarę możliwości należy przytoczyć przykłady
np. opisać swoją poprzednią pracę, udział w projektach,
nabyte umiejętności. Opisywane wcześniejsze doświadczenia
mają wykazać, że kandydat nadaje się właśnie do tej pracy.
Nie należy więc opisywać na czym polegała praca, która nie
ma żadnego związku ze stanowiskiem o które się ubiegamy.
Należy pamiętać o tym, że użyte w liście czasowniki
dokonane (zrobiłem, zaprojektowałem, otrzymałem itp.)
dynamizują list i przedstawiają nas jako pracownika aktywnego,
samodzielnego i osiągającego sukcesy. Pisząc list motywacyjny
należy pamiętać także o tym, aby wynotowane przez nas z
ogłoszenia słowa kluczowe znalazły swoje uwypuklenie w
liście. W ten sposób podkreślamy to, co jest ważne z punktu
widzenia pracodawcy.style="LINE-HEIGHT: 110%; TEXT-INDENT: 0.4cm; MARGIN-BOTTOM: 0.3cm"> color="#808080" size="2" face="Verdana">W liście motywacyjnym
opowiadamy też swoich o talentach, zdolnościach i
predyspozycjach osobowościowych. Chwalmy się, ale mądrze,
szczerze i bez przesadnej, agresywnej autoreklamy.style="LINE-HEIGHT: 110%; TEXT-INDENT: 0.4cm; MARGIN-BOTTOM: 0.3cm"> color="#808080" size="2" face="Verdana">Na zakończenie listu
należy wspomnieć, że chętnie przybędziemy na spotkanie.
Podać numer telefonu (lub inną formę kontaktu) oraz godziny, w
których jesteśmy osiągalni. Brak tej informacji może zostać
odebrany jako małe zainteresowanie kandydata ofertą pracy lub
jej niepoważne potraktowanie. List motywacyjny kończymy zwrotem
grzecznościowym (np. z poważaniem, z wyrazami szacunku)
podpisujemy pełnym imieniem i nazwiskiem. Jeśli list wysyłamy
pocztą tradycyjną lub osobiście go dostarczamy, koniecznie
podpisujemy go odręcznie. Pisząc list motywacyjny, tak jak i w
przypadku c.v. musimy opierać się na faktach. Pisząc list
motywacyjny nie należy prosić o zatrudnienie (pisać listu w
formie podania o przyjęcie do pracy), pomijać aspektów osobowościowych,
używać pretensjonalnego języka, używać skrótów, stosować
agresywną autopromocję lub przeciwnie przesadną skromność,
podawać zbyt wiele informacji. Należy pamiętać, o czym
wspomniano już powyżej, że każdy list motywacyjny musi być
napisany w odpowiedzi na konkretne ogłoszenie. Jeśli
posługujemy się jednym listem motywacyjnym, odpowiadając nim
na różne ogłoszenia, możemy być pewni, że osoba czytająca
taki list szybko w tym się zorientuje a nasze szanse na
otrzymanie pacy będą bardzo niewielkie. Najpoważniejszym
błędem, dyskwalifikującym od razu kandydata, jest
wykorzystywanie jako własnych listów wzorów listów
motywacyjnych dostępnych w poradnikach i na stronach
internetowych.style="LINE-HEIGHT: 110%; TEXT-INDENT: 0.4cm; MARGIN-BOTTOM: 0.3cm"> color="#808080" size="2" face="Verdana">Jeśli pisany przez nas
list nie stanowi odpowiedzi na konkretną ofertę pracy, a
jedynie sami chcemy zgłosić gotowość świadczenia pracy,
powinniśmy oprócz nazwy firmy i jej adresu zaznaczyć w liście
motywacyjnym, do jakiego działu lub do jakiej osoby
korespondencja jest kierowana. Na początku listu piszemy wtedy,
dlaczego właśnie w tej firmie składamy swoją ofertę. W takim
przypadku piszemy też w c.v. jaki jest obszar naszych
zainteresowań zawodowych (na jakim stanowisku w firmie i w jakim
dziale chcielibyśmy pracować, jakie mamy oczekiwania co do
rozwoju kariery zawodowej).style="LINE-HEIGHT: 110%; TEXT-INDENT: 0.4cm; MARGIN-BOTTOM: 0.3cm"> color="#808080" size="2" face="Verdana">Jeśli zostaniemy
zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną nie zapomnijmy zabrać ze
sobą kopii obu dokumentów, na pewno nam się przydadzą.


wysłano z : http://www.tg.net.pl/temat/praca.php
wydruk z : http://www.tg.net.pl/temat/praca.php?id=386